Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Theodor GALLE (1571 - 1633)

g167

Zvestovanie Panne Márii (I-II), medirytiny Theodor Galle 1609
Z rytinových ilustrácií v 2. vyd. "Officium Beatae Mariae Virginis", Antverpy 1609, s. 562 (B. Świderska, in: Inspiracje grafika europejska w sztuce polskiej. Wwa 2010, s. 117-128, obr. 62)
Kompar.: Archanjel Gabriel s ľaliou kľačiaci pred Pannou Máriou na medirytine "Zvestovanie" podľa Federica Zuccariho, vyd. Gerard de Jode (orezaný exemplár Kat. Maria, Göttweig 2005, č. III. 51)
g167 a Michael Langbein: Zvestovanie, obraz hlav. oltára hradnej kaplnky, 1644
FORCHTENSTEIN (Fraknó), hrad Mikuláša Esterházyho
DSVU Renesancia 2009, s. 841, č. 203 (JM); - JM 2011(2012), obr. s. 73 (predlohy)
DPóza a gesto archanjela Gabriela upravené podľa inej rytiny "Zvestovania" Th. Galle (II) v obidvoch vydaniach "Officium" - 1. vyd. 1600, s. 166; 2. vyd. 1609, s. 62 (Świderska 2010, obr. 42); Mária odvodená z rytiny Cornelisa Galle podľa Zvestovania P. P. Rubensa+ Tabuľová maľba v býv. dominikánskom kostole, Klimontów, 2. štvrtina 17. stor.; + obraz v krakovskom kostole klarisiek, pol. 17. stor. (Świderska, obr. 60, 61)

     
Giuseppe GALLI BIBIENA (1696 - 1756)

g168

Iluzívna architektúra s figurálnou štafážou, medirytina J. A. Pfeffel, 1740
In: Architetture, e prospettive, dedicate alla Maest di Carlo Sesto, vyd. J. A. Pfeffel v Augsburgu 1740-1744. Znač. "Joseph Gali Bibiena Sac. Caes. M. Architectus Teatralis Primarius Inv. et del. - J. A. Pfeffel S. C. R. Chalcogr. sculps. direx. AV"


g168 a Anton Schmidt, návrh slávobrány k návšteve cisára Františka I. Štefana Lotrinského na Vindšachte, 1751
VIEDEŇ, Museum der Stadt (Wien Museum)
JM 2010 (predloha); - JM 2015, s. 23, obr. 15 a-c, kat. III.2;
CArchitektonická kulisa odvodenáGiovanni Battista GAULLI (Baciccia, 1639-1709)

g169

Apoteóza sv. Ignáca z Loyoly, rytina podľa fresky na klenbe ľavého transeptu (kaplnka sv. Ignáca) jezuitského kostola Il Gesù v Ríme z r. 1685
S. Roettgen: Wandmalerei in Italien, München 2007, s. ; - Gaulliho bozzetto k freske, okolo 1685 (Galleria Nazionale d'Arte Antica v Ríme) a kresba (podľa?) kompozície v Musée du Louvre
(Kaplnka s oltárom a freskou na klenbe, rytina Vincenzo Mariotti podľa A. del Pozzo, nápis: "Imago Sacelli quod S. Ignatio de Loyola conditori Societatis Iesu erectum est in Templo domus Professae Romanae esiusdem Societatis in quo sacra eus ossa venerantur an. 1697"; - "Andreas Puteus ... pictor et architectus inv. an. 1697 / Vincentius Mariottus Romanus delin. et sculpsit Romae" (b.r.); - "Christus, Virgo Parens, Michael, Ignatius hic sunt / In tanta COELI, Mors bona, LUCE venit"; exemplár aj v sopronskej zb. jezuitov (/uved.? v/ T. Bardi, M. Fagiolo, E. Knapp: The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs, Bp 1999)


g169 a Gottlieb Anton Galliarti, Assumpta a anjeli na oblakoch na ústrednej freske na klenbe presbytéria, 1720
NITRA, horný kostol katedrály sv. Emeráma
Medvecký, AHA 50/2009 (predloha); - JM, in: Kolíska kresťanstva 2011;
COdvodený kompozičný rozvrh celku, ústredná postava sv. Ignáca nahradená Pannou Máriou, prevzatí anjeli s tamburínou a pozaunom vpravo a anjel opretý o oblak hľadiaci na Máriu vľavo

g170

Smrť sv. Františka Xavera na ostrove Sancian, rytinová reprodukcia oltárneho obrazu v S. Andrea al Quirinale z r. 1676, medirytina Benedictus Farjat, vyd. v Ríme
UBI Roschmann XXII,56; - B. Canestro Chiovenda: La morte di S. Francesco Saverio di G. B. Gaulli e i suoi bozzetti..., in: Commentari, Firenze 1977, s. 262-272;
+ medirytina Bartholomäus II Kilian, univ. tézy z filozofie na Salvator Lyceum v Augsburgu 1685 (Holl. German, 63; - Appuhn-Radke č. 55; - G. Lechner, Kat. Heiligenporträts, Göttweig 1988, č. 65); + akvaforta Elias Hainzelmann, Augsburg; s ornam. orámovaním naspodu tlačený text; univ. tézy z filozofie na jezuit. lýceu v Gorizii 1695 (Kat. "Ex universa prhilosophia". Stampe barocche con le Tesi dei Gesuiti di Gorizia. Gorizia 1992, s. 68-71, č. 2, obr. s. 68); + Univ. tézy Johanna Tiltschera v Olomouci 1707, rytina Antonín Freindt (ZAO-O, UO-020; ?, s. 328, obr. 102)
170 a Póza a gesto postavy svätca na obraze  » Smrť sv. Františka Xavera nad hlavným oltárom, pred 1740
BANSKÁ BYSTRICA, Katedrála sv. Františka Xavera
JM 2013, s. 42, pozn. 13 (ostatná staršia lit.); - Obraz dovezený v decembri 1740 z Viedne (B. Balážová 2017); bol mylne pripisovaný F. A. Palkovi (Papco 2003/II); - HODÁSOVÁ, Barbara: Narratives of Adversity or Microhistories of Succes? The case of Jesuits in Banská Bystrica. Umění / Art 67/2019, č. 3, s. 202, 204
DAnjeli v hornej časti kompozície z Jouvenetovho Navštívenia (Magnificat); dvojica anjelikov na oblakoch a letiaci anjelik s ľaliou z ďalších predlôh

   

+ Kópia Francisco Herrera el Joven (Sevilla, Collegio di ingegneria e tecnica industriale); + Mihail Klemen, kópia podľa grafiky, Loki pri Zidanem mostu (A. Cevc, Kat. Metzinger, NG Ljubljana 2000, s. 258); + Olejomaľba, ca. 1714, Kuna, frant. kostol Gospe Delorite - stranovo prevrátene, ako "Smrť sv. Františka z Assisi" (Cvetnić 2007, s. 91, obr. 30); + Franz Xaver Wagenschön, obraz v býv. jezuitskom kostole Sv. Anny na Budíne (postava svätca s krucifixom podľa Gaulliho zakomponovaná do celku prevzatej kompozície F. X. K. Palka!); + Karl Josef Aigen, olt. obraz, dnes v kaplnke sv. Anny, Náměšť n. Oslavou (P. Arijčuk, Opuscula historiae artium, F 52/2008, s. 98, pozn. 37 a obr. 8); + príklady v Latinskej Amerike: olejomaľba Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, Bogota (PESSCA 934A/934B) - len spodná časť, na šírku; + nezn. maliar, 1759 (Museo Nacional del Virreinato, Mexico - PESSCA 1552 B) - spolu so "Smrťou sv. Jozefa" podľa Franceschiniho.
Anjela so zopätými rukami zakomponoval Simone Gionima na olt. obraze "Sv. Cyril a Metod krstia knieža Bořivoja" v bazilike Nanebovzatej P. Márie a sv. Mikuláša, Žďár nad Sázavou (J. Zapletalová: S. Gionima, Olomouc 2011, kat. S 13)
Marcus GEERAERTS st.

g171

Zmŕtvychvstanie Krista, medirytina Johann Sadeler I, Antverpy, ca. 1575
Zo série 4 novozákonných výjavov; znač. "M.G. Figur[avit]" (ústredné kompozície); [Ioan.] Sadler inven[it] et exc[ud. Antuerp.]; (www.ornamentalprints, OS 231)


g171 a Tabuľová maľba  » v nadstavci oltára, 1636
ŠTÍTNIK, kostol ECAV
DSVU Renesncia 2009, s. 850, č. 210 (JM);
B   

Johann(?) GINER

g171x2

Archanjel Rafael s Tobiášom, medirytina
Znač. "Giner ft"(?)


g171x2 a Medailón vo freskovej výzdobe bočnej kaplnky Anjelov Strážnych, 2. pol. 18. stor.
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie
BOdvodené, upravené

Luca GIORDANO (1634 - 1705)

g172

Archanjel Michael v boji s diablom, rytinové reprodukcie podľa olejomaľby z r. 1666
(dnes v KHM Viedeň)


g172 a Oltárny obraz, 19. stor.?
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.832)
AMaľovaná kópia podľa grafickej reprodukcie. Hore upravené na polkruhovo zakončený formát, doplnený nápis "QUIS UT DEUS"

g173

Narodenie Panny Márie, rytinová reprod. oltárneho obrazu
Olejomaľba, dnes Museum Hessen Kassel, Gemäldegalerie, inv. č. GK 903
Pražské univ. tézy, nesign. medirytina (NK ČR, Th 244 - manuscriptorium.com); + Redukovaná verzia (hore iba holubica Ducha sv.), vyd. G. Wagner v Benátkach
g173 a Johann Lucas Kracker: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, freska na klenbe presbytéria, 1762
JASOV, kláštorný kostol premonštrátov sv. Jána Krstiteľa
COdvodené pózy žien v ústrednom výjave

g173 b J. L. Kracker, ženy vo výjave Narodenie Panny Márie na klenbe presbytéria, 1754
VRANOV nad Topľou, býv. kláštorný kostol pavlínov
A. Jávor, in: Ex fumo lucem II, pozn. 6 na s. 44; - Pôvodné Krackerove fresky úplne premaľované.
CLen veľmi voľne odvodený kompozičný rozvrh ústrednej figurálnej skupiny (zpakované v Jasove)


g173 c A. Zallinger(?), dve ženy na olejomaľbe Narodenie Panny Márie
BRATISLAVA, SNG (O 4424)
Ol/pl, 65 x 42 cm; (Web umenia 2015 ako "Nemecký maliar z 3. tretiny 18. stor.: Narodenie sv. Jána"?!); - skica k oltárnemu obrazu v Dvorníkoch?
DOdvrátená kľačiaca žena uprostred, stranovo prevrátene; žena vpravo držiaca drapériu); celok kompozície podľa inej nezn. predlohy


g173 d Ženy na obraze Narodenie Panny Márie
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 5091)
DIba v detailoch odlišný, redukovaný variant kompozície v SNG (173 d)

g173 e Narodenie sv. Jána Krstiteľa z cyklu klenbových malieb, po 1754?
PREŠOV, Gréckokatolícky katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa (pôv. kláštorný kostol minoritov)
Nová výmaľba klenbových polí (1881?), na zvyškoch pôvodných fresiek kostola minoritov s výjavmi zo života sv. Jána Krstiteľa z 18. stor. (po 1754)? Výmaľba interiéru renov. 1924-28, 2003.
CPrevzatá spodná časť kompozície, na ľavej strane zmenená - namiesto Joachima a ženy s košom na hlave pridaná postava píšuceho Zachariáša sediaceho v kresle a stĺpová archit. interiéru s vázou na sokli)
(Maľba "Kázanie sv. Jána" na ďalšej klenbe odvodená ako celok z medirytiny T. Lobecka

    

Kľačiaca žena v popredí: F. J. Spiegler na obraze Narodenie P. Márie, 1725 (Oberwittelsbach, Maria vom Siege), na obraze Martýrium sv. Sebastiána, 1745 (na boč. oltári vo far. kostole, Pfullendorf) a na freske Narodenie P. Márie z cyklu na boč. stenách presbytéria, 1754 (Bad Säckingen, St. Fridolin); - M. Neubert: Franz Joseph Spiegler. Weißenhorn 2007, obr. 55, 222, 294; + J. Hiebel na klenbovej freske pražského Klementina, atď.

g173x2

"Jugement de Paris" (Paridov súd), reprodukcia obrazu, lept Jacques-Firmin Beauvarlet
Naspodu text: "Jugement de Paris / Gravé d´après le Tableau original de Luc Giordano; ...";
+ stranovo prevrátená kópia, lept F. del Pedro, Benátky, ca. 1770


g173x2 a Paridov súd z cyklu na klenbe sály na poschodí, ca. 1790?
MARKUŠOVCE, pavilón "Dardanely" pri kaštieli Wolfganga Mariássyho
BStranovo prevrátene; Pri renovácii 1922/26 pridané vymyslené novotvary - páv pod nohami Héry, baran a ovca(?), ruka sediacej postavy Athény(?) držiaca veľký štít s reliéfnou tvárou, atď.; pri poslednej obnove v 1970-tych r. v premaľovanom stave zreštaurovali.
Ďalšie zo šiestich mytologických výjavov na klenbe sály podľa J. Amigoniho ("Venuša a Adonis"; "Bakchus a Ariadna"), S. Concu ("Neptún a Amfitrité"), a J.-B. M. Pierreho ("Triumf Galatey")

g173X

Zasnúbenie Panny Márie, kópia podľa Giordana (Pécs, Biskup. palác); - E. Buzási: A pécsi püspökség festészeti gyűjteménye. Művek a 16.-19. századból. MÉrt 2016/1, č. 127 a obr. na s. 83: "rakúsky mal., 2. pol. 18. stor."; (pendant Kristus uzdravuje chromého podľa G. Pellegriniho)


Hendrik GOLTZIUS (1558 - 1617)

g174 - g179

Gottfried Bernhard GÖZ (1708 - 1774)

g180 - g188

Daniel GRAN (1694 - 1757)

g189

Prijatie Diany na Olympe, (rytinová reprodukcia?) fresky z r. 1732 v slávnostnej sále zámku gr. Ferdinanda Franza Kinsky v Eckartsau
E. Knab: Daniel Gran. Wien - München 1977, s. 163, kat. F47, obr. 77-84
g189 a Anton Schmidt, skupiny anjelov na freske Triumf Krista na klenbe ústredného priestoru, 1745
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kostol sv. Kríža na Kalvárii (horný kostol)
Medvecký 2006a, pozn. 36 (predlohy); - JM 2013, s. 55, obr. 44; kat. I.2b;
DDvaja anjeli a putti s hudobnými nástrojmi, zakomponovaní do celku podľa P. Trogera


g189 b Franz Anton Maulbertsch, anjel-trubač a putto na freske klenby knižničnej sály, 1796
PRAHA, kláštor premonštrátov na Strahove
FOdvodený figurálny motív pôvodom z D. Grana, zakomponovaný do rozsiahleho celku klenbovej fresky (priadný pozaun aj v druhej ruke anjela)

g190

Apoteóza Karola VI., Herakles Musagetes, rytinová reprodukcia Granovej fresky kupoly v Hofbibliothek (1726-30), medirytina Jeremias Jacob Sedelmayr
In: Salomon Kleiner a J. J. Sedelmayr: Dilucida Repraesentatio magnificae et sumptuosae Bibliothecae Caesareae I. Wien 1737, Tab. IX-XIII. - Walter Buchowiecki (Hg.): Salomon Kleiner - Eigentliche Vorstellung der vortreflichen und konstbaren Kaiserlichen Bibliotec, Wien 1737 (novotlač Graz 1967), s. VIII; - E. Knab 1977, s. 50-73, 160-163, 208 n. +lit.; - Kat. Grandezza. Der Barockmaler Daniel Gran 1694-1757. St. Pölten 2007, č. 12, s. 104-107, obr. 12a na s. 105; - Šeferisová Loudová, ÖZKD 61/2007, Heft 4, s. 590-591, detaily (Čas obr. 622, 623; 4 Fakulty č. 627)


g190 a Johann Lucas Kracker: Apoteóza opáta A. Sauberera na klenbe knižničnej sály, 1776
JASOV, kláštor premonštrátov
Detaily: alegória Času; personifikácie Nerestí
K. Garas, rec. PP-83, MÉrt 1984, s. 181 (predloha); - DSVU Barok 1998, č. 240/241 (JM); - A. Jávor, in: Ex fumo lucem II, pozn. 6 na s. 44; - B. Balážová: "Hic Jason novus incola Jasovianae Phoebus adoreae" – einige Bemerkungen zum ikonographischen Programm der Bibliothek von Jasov, Ars 2014, č. 1, s. 70-83;
CMotívy z Krackerovej fresky na klenbe knižničnej sály použil Ignác Klimkovics na návrhovej kresbe alegorickej kupolovej maľby (SNG, ceruza lavír. akvarelom, 21,6 x 35,4 cm; - D. Zmetáková, kat. Kresba 19. storočia na Slovensku, SNG Bratislava 1970, č. 104)


Viaceré motívy zopakoval Gran vo svojich dalších aleg. freskách - na klenbe Zemského dumu v Brne 1734/35, freske cisárskej sály opátstva Klosterneuburg 1749, v kláštore St. Florian 1746/48 (Buzási, pozn. 5). + F. G. Hermann, cyklus 8 grisaille-fresiek galérie knižničnej sály premonštrátskeho klášora Schussenried, 1756/57 ("najranejší príklad preberania motívov"??); + J. G. Schmidt, kupola sakristie klášt. kostola v Altenburgu, 1733 (Karl, A 107); olej na omietke. Figurálne skupiny z Granovej Hofbibliothek, inak preskupené a v zmenenom význame interpretované (H. Egger, Die Frage nach dem Inventor des Bildprogrammes von Stift Altenburg und die Ikonographie der Sakristei. AumK 177/1981, s. 7 n.; - Karl, s. 134: "Rytinové reprodukcie Granových fresiek od S. Kleinera až 1737, musel by mať nejaké iné, skoršie"); + J. I. Mildorfer stropná maľba Alegória Vied v "studiolo" na 2. poschodí veže hradu Sárvár, po 1759 (E. Buzási: Eine unbekannte Arbeit von Joseph Ignaz Mildorfer: die Fresken im Turmzimmer des Schlosses Sárvár. AHA Tomus 42/2001, 149-168, obr. 4-17 kompar. predlohy); + J. Stern v knižničnej sále zámku Kroměříž 1759/60 (Šeferisová Loudová 2007, s. 590-608); + Joseph Keller, kresba podľa Granových fresiek (1780) a motívy z nich používané vo vlastných freskách (v rakúskom Kalksburgu 1797/99 napr. skombinované s motívmi z C. Ferriho, J. G. Bergmüllera a Posledného súdu Chr. Schwarza) - Herbst des Barock 1998, s. 408

g191

Dobročinnosť sv. Alžbety (Sv. Alžbeta Portugalská rozdáva almužnu), rytina Johann Christoph Winkler (kompozícia Granovho obrazu na pravom boč. oltári v Karlskirche, 1736/37)
Albertina, inv. č. 48.656 (Knab 1977, č. KS 1, obr. 102). Predlohou nebol oltárny obraz (Knab 1977, č. Ö 33, obr. 103), ale v detailoch odlišná verzia kompozície podľa niektorej z Granových skíc alebo kópií. (Skica Liechtenstein Museum Wien; replika? Stift Heiligenkreuz NÖ; modello z Esterházyho zb. v Szépművészeti Múzeu Budapest, atd.)
- Kat. Grandezza, St. Pölten 2007, č. 18-20, s. 114-117 +lit. + obr. 50, 51; - Maulbertsch 2007, obr. 8 na s. 67 (Winkler)
(Kompar.: motív anjelika na kompozíciách J. G. Bergmüllera, M. A. Unterbergera a i.)
g191 a Kópia, olejomaľba
BRATISLAVA, cirkev. maj.? (1989 Teol. fak. / CMBF)
AAj dalšie kópie (maľované na rytine?) vo VsM Košice?

g191 b Alexander Lusinszki, ústredný obraz oltára dreveného ev. kostola zo Zabreže, 1806
ZUBEREC, Múzeum oravskej dediny
Drevené kostoly 2007, s. 16 a obr. s. 17; - M. Herucová / M. Novotná, Kat. Bohyne a svätice v umení 19. stor. na Slovensku, SNM 2011, č. 114, obr. 98 (predloha)
BKompozícia mierne zredukovaná, vynechaný komparz a váza v pozadí po stranách


g191 c Josef Zanusi, obraz býv. hlavného oltára, 1794
SLATINA nad Bebravou, kat. kostol
Súpis I/1967, s. 117; - A. Petrová-Pleskotová, in: Wien u. mitteleuropäische Barock 1986, 114: "zjednodušená kópia známej kompozície" /=iná?/; - Petrová-Pleskotová 1983, s. 35; - Petrová-Pleskotová, ARS 1993/1, s. 88; - Herucová / Novotná 2011, č. 113, obr. s. 96 (predloha);
BRozvinuté do šírky, pridané ďalšie postavy po stranách


g191 d Letiaci anjelik s rohom hojnosti a sediaci anjel vpravo na obraze
» Immaculaty (Meno Panny Márie?) na hlav. oltári, ca. 1733?
VEĽKÉ LEVÁRE, far. kostol
DPodľa Grana aj letiaci anjel vo vrchole kompozície; motívy opakované aj na iných Granových dielach (napr. anjel na oblaku na olt. obraze Immaculaty vo far. kostole Wien - Hirschtetten); + Anjel s rukami zopätými nad hlavou a trojica anjelkov na ľavej strane podľa C. Marattu


+ Kópia v obrazárni kláštora Kremsmünster ("Bartolomeo Altomonte podľa Grana"); + Kópia skice (MG Brno, Z 1110); + Mathias Veress, olt. obraz 1787, Dumbraveni, kat. kostol (Sabău 2005, obr. 41; Granova skica obr. 42)g191x2

Letiaci anjel frontálne, kresba z Granovho skicára
List so 6 štúdiami anjelských figúr v rôznych pózach, lavírované perokresby (Szépművészeti múzeum Budapest)


g191x2 a Anjel v hornej časti kompozície obrazu hlav. oltára, 1733
VEĽKÉ LEVÁRE, far. kostol Mena Panny Márie
DÚstredná postava Márie Immaculaty odvodená z rytiny J. B. Klaubera, doplnená anjelmi a anjelikmi z C. Marattu (vľavo) a D. Grana (vpravo a vo vrchole)

Nicola GRASSI (ca. 1682 - 1750)

g192.1-2

Posledná večera (pendant Kristus na hostine u farizeja Šimona), medirytiny Philipp Andreas Kilian podla olejomalieb v Evangelische Barfußerkirche v Augsburgu
B. Bushart: Bemerkungen zu den Augsburger Grassi Bildern, in: Nicola Grassi e il Rococo Europeo. Udine 1984, obr. 22


g192.1 a Posledná večera, záves. obraz v sakristii, 1760-te r.
JABLONICA, far. kostol
BOproti obrazu stranovo obrátene. - Petrová-Pleskotová 1983, s. 51 a obr. 61: "Trogerov okruh, 1760-te r.; - K. Garas (rec. PP-83), MÉrt, 1984/3, s. 186 (predloha)

g192.1 b Anton Schmidt, figúry zakomponované do komparzu na obraze » Zázračné rozmnoženie chleba, ca. 1750?
BANSKÁ BYSTRICA, Biskupský palác
Obraz z refektára jezuitského kláštora? - JM 2013, kat. II.8
DNakláňajúci sa Judáš a jeden zo stojacich apoštolov


g192.1 c Nakláňajúci sa Judáš na obraze Posledná večera
TOPOREC, far. kostol
Záves. obraz, olejomaľba na plátne (19./20. stor.?) s nemeckým a slovenským citátom (Lk 22:19) naspodu
DFigúra vložená namiesto apoštola s podopretou bradou v popredí výjavu odvodeného z jednej z graficky reprodukovaných Rubensových verzií "Poslednej večere"+ Olejomaľba z refektára kláštora kapucínov v Brne, stranovo prevrátene (rešt. 2007 - www.loreta.cz); + Josef Anton Kopfle, olejomaľba Posledná večera, 1793; + Judáš na Poslednej večeri Valentina Metzingera z r. 1743 vo far. kostole Semič (Cevc, NG Ljubljana 2000, č. 216, obr. s. 210; aj variant, ovál na šírku v Novo mesto - kat. č. 60)

g192.2 Kristus na hostine u farizeja Šimona, medirytina Ph. A. Kilian

g192.2 a Olejomaľba, záves. obraz v sakristii, 1760-te r.
JABLONICA, far. kostol
(pendant k Poslednej večeri); - Petrová-Pleskotová 1983, s. 51; - K. Garas
rec. Petrová-Pleskotová 1983, MÉrt, 1984/3, s. 186 (predloha)

B


+ Nemecký maliar, olejomaľba (vydražená v Mníchove ako "kópia podľa J. Amigoniho?"; - Ketterer Kunst, 413. aukcia, č. 69)


g193

Povýšenie sv. Kríža (sv. Helena), rytinová reprodukcia obrazu
Grassiho olejomaľba, 1735/40 (Residenzgalerie Salzburg) podľa olt. obrazu Sebastiana Ricciho (Benátky, Chiesa di San Rocco). Skica k nezn. oltárnemu obrazu (alebo predloha pre rytinu?)


g193 a Henrik Schweizer(?), obraz hlav. oltára
LELES, býv. kláštorný kostol premonštrátov Povýšenia sv. Kríža
Ol/pl, 300 x 140 cm; - G. Györffy Katalin, MÉrt 2006/2, s. 291, obr. 17;
BZrejme podľa rytinovej reprodukcie Grassiho verzie kompozície

Matthäus GREUTER (1580 - 1638)

g194

Ukrižovanie (Kristus na kríži s Máriou, Jánom a M. Magdalénou), medirytina vyd. Johann Bussemacher, Köln, okolo 1600
Postavy sv. Ján Ev. a Kristus aj na medirytine Ukrižovanie Johannesa Sadelera I z r. 1589 podľa Christopha Schwarza (bez Magdalény, Mária iná)
(Podobná postava Márie s rukami prekríženými aj na medirytine A. Wierixa podľa M. de Vos)
194 a Jacob Khien, Ukrižovanie na strednej tabuli → epitafu Petronely Zmeškalovej, 1600
BREZOVICA, kostol Všechsvätých
Medailón vložený namiesto nadpisu do celku prevzatého z titulného listu Kralickej Biblie z r. 1596; - JM, in: DSVU Renesancia 2009, č. 215 na s. 857-858, obr. s. 859 (predloha)
BZjednodušené, upravené, citáty na páskach majuskulou


194 b Tabuľová maľba na  » krídle oltára, 1636
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
BMária a Ján Ev. bez svätožiar (Magdaléna objímajúca kríž a nápisové pásky vypustené)


+ Mária už na epitafe Sivertovcov z r. 1577(?) na fare v Andernach pri Koblenz

g195

Personifikácie Cností, séria 8 medirytín
Holl. German XII, č. 139-146; - "Fortitudo" je stranovo prevrátenou kópiou figúry zo série Cností J. Mathama podľa H. Goltziusa (aj kópie Londerseel - IC); zo série podľa Goltziusa je odvodená aj Greuterova "Prudentia".


195 a,b "Fortitudo" a "Prudentia", dve z piatich Cností na fasáde medzi oknami, pôv. po 1615
LEVOČA, Radnica
BOstatné figúry z iných predlôh - podľa A. Eisenhoita ("Temperantia" a nápisy k jednotlivým personifikáciám); a M. de Vos ("Iustitia" a "Patientia")    
Jacopo GUARANA (1720 - 1808)

g196 - g198

Carl Gottlieb GUTTENBERGER

199

"Znamenie dúhy" (Noeho ďakovná obeta), medirytina, 1763
Z ilustrácií Biblie, latin./nem.: "Signum Iridis" (Gen. IX.); - Rusina / Zervan: Príbehy Starého zákona. Ikonografia. Bratislava 2006, s. 46 (exemplár v GMB, inv. č. C-18659)


199 a Maľba na klenbe býv. refektára, 1770-te r.
ŠAŠTÍN, býv. kláštor pavlínov
J. Medvecký, Šaštín, PaM 2005 (predloha)
B

katalógtop