Melchior Küsell

Dvanásťročný Ježiš v chráme247  ↓ 247 a,b


247 a  (Nitra)


247 b  (Veľký Biel)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh