Melchior Küsell

Kristus pred Kaifášom248  (Nitra)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh