Charles Le Brun

Zmŕtvychvstalý Kristus uctievaný Ľudovítom XIV.258  (Nitra)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh