←    Bernardino Luini

Klaňanie Troch kráľov  (Baltazar)263x2 a  (GMB)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh