Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Hans von AACHEN (1552 - 1615)

a001

Kristus v hrobe prebúdzaný anjelmi (1594), medirytina Raphael Sadeler I
Znač. "Ioan ab ach pinx. R Sadeler sculp"; - Jacoby: Hans von Aachen. München 2000, s. 116 n., kat. č. 24;
+ Kópia, medirytina nezn. rytca, s nemec. textom naspodu, znač. "Ioan ab ach pinx P.Ta. ex." (na strane s medailónmi Krista a P. Márie s dieťaťom v hornej časti); + Monochrómny obrázok (kópia?) v obrazárni kláštora Kremsmünster

a001 a Tabuľová maľba v predele oltára sv. Kríža, 1629
SPIŠSKÁ KAPITULA, Katedrála sv. Martina
Z. Szilárdfy: "Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk...": Liturgia és kompozíció. MÉrt 39/1990, s. 86; - Medvecký, Oltár sv. Kríža..., PaM 1994/5-6, s. 14-19 (predloha; po stranách oltára tabuľové maľby anjelov s Arma Christi, v nadstavci Zvestovanie Panne Márii podľa kompozície V. Salimbeniho); - JM, Ars 1998, obr. 13 a,b; - Z. Szilárdfy, in: Ikonográfia - Kultusztörténet. Bp 2003, s. 291 a pozn. 14 na s. 297; - K. Chmelinová: Miesto zázrakov, kat. SNG 2005; - JM 2006b, s. 205, obr. 5 a,b; - Galavics 2008, obr. 36 a 37 na s. 73; - JM, in: Renesancia 2009, č. 208 na s. 847-848, obr.; - Kat. K počiatkom jezuitov na Spiši / Ján Voško, z reštaurátorskej tvorby. Spišské Podhradie 2013, s. 65-67 (M. Novotná); - M. Novotná, in: Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule, 2017, s. 306;
BPrevzatý celok kompozície, zhora orezané a na ľavej strane rozšírené na formát predely


Van Aachenova kompozícia vychádza z medirytiny Aegidia Sadelera z r. 1588 (Holl. 58)
a stvárnenie rovnakého námetu predtým už Martino Rota (B 14);
Kompar.: kompozícia rovnakého námetu "Anjeli oplakávajú Krista v hrobe", rytina podľa obrazu J. Palma Giovane (UBI Roschmann XVIII, s. 77: "I. Palma invent. p.")

a002

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Lucas Kilian, 1622
Kat. Göttweig 2005, č. III.36 (aj stranovo prevrátená verzia Lucas Kilian podľa Hansa Rottenhammera st.: "Rottenh. pinx. venet. L. Kil. f." - kat. č. III.37; a neznač. neskoršia kópia - kat. č. III.52);  + Kópia viedenský medirytec, knižná ilustrácia v Missale Romanum (Galéria umenia E. Zmetáka Nové Zámky, G-1058; Universitätsbibliothek Salzburg) - rozšírené: košík naspodu, nad Máriou baldachýnový šiator a holubica Ducha sv. v gloriole
a002 a Tabuľová maľba výplne parapetu malej organovej empory, 1665?
PREŠOV, far. kostol sv. Mikuláša
JM 2006, pozn. 20
BPrevzatý celok kompozície, stranovo prevrátene. Ďalšie tabule na empore podľa iných predlôh ("Narodenie" podľa Rubensa).Kompar. k postave archanjela Gabriela:  Figúra anjela napr. v hornej časti obrazu Pietra de Pomis "Mária Pomocnica kresťanov" z r. 1611(?) na hlav. oltári Mariahilfkirche v Grazi; + Póza a gesto stojaceho archanjela Gabriela s ľaliou na freske "Zvestovanie" Carpofora Tencallu v kartuši na klenbe kaplnky hradu Červený Kameň, 1655 (JM 2015, obr.);  + Anjel v oblakoch na medirytine "Videnie sv. Františka z Assisi" Francesca Villamenu (ca. 1594)

    

a003

Klaňanie pastierov (Adorácia dieťaťa), medirytina Johann Sadeler I, 1592
Znač. "Johan Sadeler fecit" (Holl. 22, č. 184; - IB č. 133; - New Hollstein. Hans von Aachen, 1996, č. 19); - B. Szafraniec-Rdultowska: "Poklon pasterzy" Hansa von Aachen - wzór dla kilku zabytków sztuki slaskiej. BHS, 1994/3, s. 261-266;
Oválny medailón, olejomaľba na medi, dat. 1591; Mníchov, Bayer. Gemäldesammlungen (J. Jacoby: Hans von Aachen. München 2000, kat. č. 10, obr. 45; kópie a repliky s. 92-93).
Wolfgang Kilian, kópia podľa Sadelera, medirytina, 1. pol. 17. stor.; stranovo prevrátene (bez matky s dieťaťom v popredí);  + P. Lauterburger, medirytina, 1716 (poškod. exemplár v HAUM - Virtuelles Kupferstichkabinett);  + Kópie v norimberských tlačiach, vyd. P. Fürst; atď.
Tri postavy z pravej strany (matka s dieťatom, pastier a žena z profilu) von Aachen zakomponoval aj do výjavu Kristus kriesi mládenca z Naim z r. 1590 (Mníchov, Bayerische Staatsgemäldesammlungen); + kópia, olejomaľba na plátne v obrazárni kláštora Seitenstetten; + kópia, lavír. kresba znač. "Johann. Melchior Roos. deligni: Ano: 1682.", Braunschweig, HAUM); atď.
a003 a Tabuľová maľba, ústredný obraz » oltára Narodenia z r. 1636
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
Medvecký, Ars 1998/1-3, obr. 3 a,b (predloha); - Galavics 2008, obr. 34 a 35 na s. 72; - JM, in: DSVU Renesancia 2009, č. 211 na s. 850-851, obr.
BCelok kompozície, oválny formát predlohy prekomponovaný na obdĺžnikový


a003 b Olejomaľba, závesný obraz, 2. pol. 18. stor.?
TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA, pohrebná kaplnka Révayovcov na cintoríne
Obraz pred r. 1989 stratený (= databáza odcudzených predmetov PZ, č. 1144 ako "Klaňanie Troch kráľov", 150 x 100 cm?)
BCelok kompozície, upravené na obdĺžnikový formát

  
PRÍKLADY: obrazy epitafov v Sliezsku (B. Szafraniec-Rdultowska 1994, s. 261-266; - Steinborn / Oszczanowski, č. 37, 38; - Steinborn 1966, s. 28, č. 64; - Kat. Slezsko perla v české koruně, NG Praha 2006, č. II.3.22, II.3.34);  + Sliezsky maliar, ústredný obraz epitafu W. Wolgemuta a M. Jeltschovej, 1604 zo Źórawiny (MN Wrocław);
Matouš Radouš, celostr. iluminácia v "Královohradeckom graduáli" z r. 1592-1604, I. zv., f. 115v; tempera na pergamene (Muzeum východních Čech, Hradec Králové); - M. Šárovcová: Matouš Radouš und das Königgrätzer Graduale, in: Studia Rudolphina 11/2011, s. 71 (predloha), obr. 7; - Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Praha 2017, s. 398, obr. 114a; (namiesto matky s dieťaťom naspodu zakomponovaný kľačiaci donátor);
+ Monogr. C.S.P., olejomaľba, 1604 (Dessau, Öffentliche Sammlungen, býv. Anhaltische Gemäldegalerie, foto ca. 1936 - MI);
+ Olejomaľba na dreve (zo súkrom. zb. USA - Kat. Dorotheum Wien 27.03.2003, s. 245, č. 228: "flámsky maliar podľa Sadelerovej rytiny") a slabšia kópia (Dorotheum Salzburg);
+ Narodenie (podľa verzie W. Kiliana) z cyklu mariánskych výjavov v kazetách dreveného stropu, Marienkirche v Herrenchiemsee Lk Rosenheim, 1630/32 (Corpus BD 12/I, 2006, obr. s. 205; - na s. 202: "Die Darstellungen folgen mit Sicherheit graphischen Vorlagen..." bez predl.);
David(?) Custos, matka s dieťaťom, perokresba, 1619 (Stift St. Paul)

a003.2

Klaňanie pastierov, medirytina Aegidius Sadeler II, 1588
Tlač Joris Hoefnagel 1588. Rytinová reprodukcia podľa van Aachenovho olt. obrazu z r. 1588 (podľa van Mandera zv. E, č. 131 na olove alebo na medi) v Capella della Natività rímskeho jezuit. kostola Il Gesù; asi zničený (S. Kummer, Zeitschrift fur Kunstgeschichte 1993, s. 526, Nr. 4, obr. 12; - Jacoby 2000, s. 89-91, kat. č. 9; - Holl. Dutch 21, č. 32; - IB 72/1, č. 032s2; - New Hollstein: Hans von Aachen 1996, kat. č. 18)
+ Prípravná kresba (Londýn) a olejomaľba na dreve, pripis. H. van Aachen (Hannover, Landesmuseum)


a003.2 a Paul Gross st. (dielňa), ústredný polychrómovaný reliéf epitafu Fides Girschnerovej (zomr. 1668), dat. 1672
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
M. Aggházy, Bull. du Musée 1956 (predloha); - Medvecký 1998; - Chmelinová 2003, obr. 8 ("1668"); - NKP Levoča 2016, s. 74, 193-194; - K. Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Krakow 2017, s. 35 (predloha)
BPrevzatý celok kompozície


a003.2 b Luca Antonio Colomba, freska na stene boč. mariánskej kaplnky, okolo 1700
FRAUENKIRCHEN (Boldogasszony), pútny kostol františkánov
BOdvodený a upravený celok kompozície

Johann Rottenhammer, kópia (podľa H. von Aachen?), lavírovaná perokresba (Linz, Stadtmuseum Nordico - Kat. Linz 1989, č. 1);
Kópie podľa Sadelerovej rytiny: Samuel Klaus, oválna olejomaľba na dreve, 1622/29 (Eisenberg, Stadtpfarrkirche);  + Štajerský maliar, olt. obraz, pol. 17. stor. (Schöder, far. kostol);  + Kópia Jacob de Backer, olejomaľba na dreve, 55 x 42 cm; dat. 1585 (MG Brno, Z 1593; - Kusáková 1959-1961, s. 233);  + Miniatúra Daniel Fröschl (Florencia, Basilica S. Lorenzo);  + Kópia v MN Warszawa, atď. (Jacoby 2000, s. 91);  + Narodenie (s donátorom), olejomaľba, ca. 1600 (Köln, WRM);  + Predloha pre tri obrazy v Sliezsku (Steinborn / Oszczanowski, č. 33-35);  + Monogr. H W 1606, Piotrowice Wielkie (Kat. Slezsko perla v české koruně, NG Praha 2006, s. 216, č. II.3.32), atď.

a004

Ukrižovanie (Ukrižovaný s Máriou a Jánom pod krížom), medirytina Aegidius Sadeler II, 1596
Rytinová reprodukcia podľa van Aachenovho olt. obrazu z r. 1596 v kaplnke sv. Kríža v jezuitskom kostole St. Michael v Mníchove. - New Hollstein German 1996, č. 25; - Ramaix 1997, s. 84-85; - Jacoby, kat. č. 17 na s. 105-106 +lit., fareb. reprod. obrazu na príl. 7; - Rom in Bayern, München 1997, č. 132 ("Raphael Sadeler I")


a004 a Panna Mária a sv. Ján Evanj. na Ukrižovaní v kartuši pod klenbou bočnej kaplnky, pol. 17. stor.
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
Nezn. maliar, štuky G. Tornini.
CPrevzaté len pózy a gestá Márie a Jána (Kristus na kríži z inej predlohy)+ Maľba v kruhovom ráme na predele oltára hradnej kaplnky Tomáša Erdődyho z r. 1617, Varaždin, dnes Gradski Muzej (Bubryák 2013, s. 103, obr. 58, 59; ústredný obraz oltára Mária pod baldachýnom so sv. Štefanom diakonom a sv. Vavrincom prevzatá z rytiny Johanna Sadelera podľa P. Candida; namiesto Vavrinca pápež Sixtus II. - obr. 55, 56);
+ Ústredný obraz krídlového oltára z ev. kostola v Bernštáte, dnes v kostole sv. Mateja vo Wroclawi (Kat. Slezsko perla v české koruně, NG Praha 2006, s. 217, č. II.3.33);
+ Olejomaľba, ca. 1700, vo frant. kláštore Vukovar (Cvetnić 2007, s. 110-111, obr.  56-58)

a005

Martýrium sv. Sebastiána, medirytina Jan Muller, okolo 1600
Stranovo prevrátená (luky v pravej ruke, tetivu naťahujú ľavou!) rytinová reprodukcia obrazu Hansa von Aachen s pomocníkmi z r. 1588/89 na boč. oltári jezuitského Michaelskirche (B. 23 II; - Muhlen 1997, s. 471-473, č. 145; - J. P. Filedt Kok: Jan Harmensz. Muller as Printmaker I. Print Quarterly 1994, no. 3, s. 254; - Mander, zv. E, č. 138; - Barockberichte 31, obr. s. 11)
+ 4 rytinové kópie podľa Mullera (New Hollstein I, s. 114-115, č. 44 a-d; - opačne, zmenený formát atď.); + rytina Alessandro Scalzo zv. Paduano (Jacoby 2000, s. 26-28, 125-127, č. 30, obr. 16); + kópia Giacomo Lauro (Rím, 1584-1637), medirytina podľa J. Mullera (J. Bilek-Michalkowa: Historia pewnej kompozicji Jana von Aachen. Rocznik MN w Warszawie II/1957, s. 647-660); + Ďalšia verzia rytiny s iným nápisom naspodu, neznač. (Kat. Göttweig a Kremser Schmidt 2001, č. II.22: "pripis. Johann Sadeler st. podľa B. Sprangera"!)
a005 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, Stredoslovenské múzeum
Ol/pl, 163 x 110 cm; z kaplnky hradu Slovenská Ľupča? (rešt. M. Slúka 2007)
BKópia podľa grafickej reprodukcie von Aachenovej kompozície, oproti Mullerovej rytine stranovo prevrátene

      

Kópie podľa rytín (Jacoby 2000, č. 30, s. 126);  + Dobová kópia, olej na dubovom dreve (Olomoucká obrazárna III. Olomouc 2008, č. 1, s. 20-22); + Nizozem. kópia, olej na dreve v MN Varšava (Bilek-Michalkowa, obr. 1); tabuľová maľba G. Zarzyckeho v Lowicz a i.);  + Obraz boč. oltára, 18. stor. (Niederalteich) - postava Sebastiána vymenená, prevzatá z kompozície G. Seghersa, hore pridaný Kristus a anjelici/;  + Olejomaľba, 17. stor., Muzej suvremenne umjetnosti Zagreb (Cvetnić 2007, s. 105-obr. 55);  + J. A. Strauss, Sebastián sám pri strome, ca 1770 (Landesmuseum Marburg - Š. Cobelj: Die Barockmaler Strauss. Klagenfurt 1969, II, obr. 61); atď.

a005x2

Ukladanie do hrobu, medirytina Raphael Sadeler 1593
Rom in Bayern, München 1997, č. 133; - Lavírovaná perokresba (HAUM), von Aachenova predloha pre grafiku?
Repoussoirový motív obzerajúcej sa ženy obrátenej chrbtom, s rukou natiahnutou je jednou z figúr, ktoré obmieňa Hans von Aachen aj na iných kompozíciách (Klaňanie pastierov)
a005x2 a Olejomaľba, pol. 18. stor.
Ol/pl, 130 x 95 cm; - ponúkané na 139. jarnej aukcii SOGA, marec 2018, č. 139
BSlabá kópia podľa rytiny, upravené na obdĺžnikový formátkatalógtop