Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Hans von AACHEN (1552 - 1615)

a001

Kristus v hrobe prebúdzaný anjelmi (1594), medirytina Raphael Sadeler I
Znač. "Ioan ab ach pinx. R Sadeler sculp"; - Jacoby: Hans von Aachen. München 2000, s. 116 n., kat. č. 24;
+ Kópia, medirytina nezn. rytca, s nemec. textom naspodu, znač. "Ioan ab ach pinx P.Ta. ex." (na strane s medailónmi Krista a P. Márie s dieťaťom v hornej časti); + Monochrómny obrázok (kópia?) v obrazárni kláštora Kremsmünster

a001 a Tabuľová maľba v predele oltára sv. Kríža, 1629
SPIŠSKÁ KAPITULA, Katedrála sv. Martina
Z. Szilárdfy: "Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk...": Liturgia és kompozíció. MÉrt 39/1990, s. 86; - Medvecký, Oltár sv. Kríža..., PaM 1994/5-6, s. 14-19 (predloha; po stranách oltára tabuľové maľby anjelov s Arma Christi, v nadstavci Zvestovanie Panne Márii podľa kompozície V. Salimbeniho); - JM 1998a, obr. 13 a,b; - Z. Szilárdfy, in: Ikonográfia - Kultusztörténet. Bp 2003, s. 291 a pozn. 14 na s. 297; - K. Chmelinová: Miesto zázrakov, kat. SNG 2005; - JM 2006b, s. 205, obr. 5 a,b; - Galavics 2008, obr. 36 a 37 na s. 73; - J. Medvecký, in: Renesancia 2009, č. 208 na s. 847-848, obr.; - Kat. K počiatkom jezuitov na Spiši / Ján Voško, z reštaurátorskej tvorby. Spišské Podhradie 2013, s. 65-67 (M. Novotná); - M. Novotná, in: Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule, 2017, s. 306;
BPrevzatý celok kompozície, zhora orezané a na ľavej strane rozšírené na formát predely


001X
Van Aachenova kompozícia vychádza z medirytiny Aegidia Sadelera z r. 1588 (Holl. 58) a stvárnenie rovnakého námetu predtým už Martino Rota (B 14);
Kompar.: kompozícia rovnakého námetu "Anjeli oplakávajú Krista v hrobe", rytina podľa obrazu
J. Palma Giovane (UBI Roschmann XVIII, s. 77: "I. Palma invent. p.")

a002

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Lucas Kilian, 1622
Kat. Göttweig 2005, č. III.36 (aj stranovo prevrátená verzia Lucas Kilian podľa Hansa Rottenhammera st.: "Rottenh. pinx. venet. L. Kil. f." - kat. č. III.37; a neznač. neskoršia kópia - kat. č. III.52);  + Kópia viedenský medirytec, ilustrácia v Missale Romanum (Galéria umenia E. Zmetáka Nové Zámky, G-1058; Universitätsbibliothek Salzburg) - rozšírené: košík naspodu, nad Máriou baldachýnový šiator a holubica Ducha sv. v gloriole
a002 a Tabuľová maľba výplne parapetu malej organovej empory, 1665?
PREŠOV, far. kostol sv. Mikuláša
Olejomaľba na dreve; - JM 2006b, pozn. 20 (predloha)
BPrevzatý celok kompozície, stranovo prevrátene. (Tabule v ďalších výplniach parapetu podľa rôznych predlôh - "Narodenie" podľa Rubensa; "Obriezka" podľa anonymnej francúzskej predlohy)


002X
Kompar. k postave archanjela Gabriela:
Figúra anjela napr. v hornej časti obrazu Pietra de Pomis "Mária Pomocnica kresťanov" z r. 1611 na hlav. oltári kostola minoritov (Mariahilfkirche) v Grazi;
+ Póza a gesto stojaceho archanjela Gabriela s ľaliou na freske "Zvestovanie" Carpofora Tencallu z r. 1655 v kartuši na štukovej klenbe kaplnky hradu Červený Kameň (JM 2015, obr.);
 + Anjel v oblakoch na medirytine "Videnie sv. Františka z Assisi" Francesca Villamenu (ca. 1594)

    

a003

Klaňanie pastierov 1 (Adorácia dieťaťa), medirytina Johann Sadeler I, 1592
Znač. "Johan Sadeler fecit" (Holl. 22, č. 184; - IB č. 133; - New Hollstein. Hans von Aachen, 1996, č. 19); - B. Szafraniec-Rdultowska: "Poklon pasterzy" Hansa von Aachen - wzór dla kilku zabytków sztuki slaskiej. BHS, 1994/3, s. 261-266;
Oválny medailón, olejomaľba na medi, dat. 1591; Mníchov, Bayer. Gemäldesammlungen (J. Jacoby: Hans von Aachen. München 2000, kat. č. 10, obr. 45; kópie a repliky s. 92-93).
Wolfgang Kilian, kópia podľa Sadelera, medirytina, 1. pol. 17. stor.; stranovo prevrátene (bez matky s dieťaťom v popredí);  + P. Lauterburger, medirytina, 1716 (poškod. exemplár v HAUM - Virtuelles Kupferstichkabinett);  + Kópie v norimberských tlačiach, vyd. P. Fürst; atď.
Tri postavy z pravej strany (matka s dieťatom, pastier a žena z profilu) von Aachen zakomponoval aj do výjavu Kristus kriesi mládenca z Naim z r. 1590 (Mníchov, Bayerische Staatsgemäldesammlungen); + Kópia, olejomaľba na plátne v obrazárni kláštora Seitenstetten; + Kópia, lavír. kresba znač. "Johann. Melchior Roos. deligni: Ano: 1682.", Braunschweig, HAUM); atď.
a003 a Tabuľová maľba, ústredný obraz » oltára Narodenia z r. 1636
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
JM 1998a, obr. 3 a,b (predloha); - Galavics 2008, obr. 34 a 35 na s. 72; - JM, in: Renesancia 2009, č. 211 na s. 850-851, obr.
BCelok kompozície, oválny formát predlohy prekomponovaný na obdĺžnikový


a003 b Olejomaľba, závesný obraz, 2. pol. 18. stor.?
TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA, pohrebná kaplnka Révayovcov na cintoríne
Obraz pred r. 1989 stratený (= databáza odcudzených predmetov PZ, č. 1144 ako "Klaňanie Troch kráľov", 150 x 100 cm?)
BCelok kompozície, upravené na obdĺžnikový formát

  
003X
Ďalšie príklady použitia ako predlohy: obrazy epitafov v Sliezsku (B. Szafraniec-Rdultowska 1994, s. 261-266; - Steinborn / Oszczanowski, č. 37, 38; - Steinborn 1966, s. 28, č. 64; - Kat. Slezsko perla v české koruně, NG Praha 2006, č. II.3.22, II.3.34);  + Sliezsky maliar, ústredný obraz epitafu W. Wolgemuta a M. Jeltschovej, 1604 zo Źórawiny (MN Wrocław);
Matouš Radouš, celostr. iluminácia v "Královohradeckom graduáli" z r. 1592-1604, I. zv., f. 115v; tempera na pergamene (Muzeum východních Čech, Hradec Králové); - M. Šárovcová: Matouš Radouš und das Königgrätzer Graduale, in: Studia Rudolphina 11/2011, s. 71 (predloha), obr. 7; - Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Praha 2017, s. 398, obr. 114a; (namiesto matky s dieťaťom naspodu zakomponovaný kľačiaci donátor);
Monogr. "C.S.P.", olejomaľba, 1604 (Dessau, Öffentliche Sammlungen, býv. Anhaltische Gemäldegalerie, foto ca. 1936 - MI);
+ Oltárny obraz, 18. stor. (Bad Hofgastein, Liebfrauenkirche);
Olejomaľba na dreve (zo súkrom. zb. USA - Kat. Dorotheum Wien 27.03.2003, s. 245, č. 228: "flámsky maliar podľa Sadelerovej rytiny") a slabšia kópia (Dorotheum Salzburg);
+ Narodenie (podľa verzie W. Kiliana) z cyklu mariánskych výjavov v kazetách dreveného stropu, Marienkirche v Herrenchiemsee Lk Rosenheim, 1630/32 (Corpus BD 12/I, 2006, obr. s. 205; - na s. 202: "Die Darstellungen folgen mit Sicherheit graphischen Vorlagen..." bez predl.);
David(?) Custos, matka s dieťaťom, perokresba, 1619 (Stift St. Paul)

a003.2

Klaňanie pastierov (2), medirytina Aegidius Sadeler II, 1588
Tlač Joris Hoefnagel 1588. Rytinová reprodukcia podľa van Aachenovho olt. obrazu z r. 1588 (podľa van Mandera zv. E, č. 131 na olove alebo na medi) v Capella della Natività rímskeho jezuit. kostola Il Gesù; asi zničený (S. Kummer, Zeitschrift für Kunstgeschichte 1993, s. 526, Nr. 4, obr. 12; - Jacoby 2000, s. 89-91, kat. č. 9; - Holl. Dutch 21, č. 32; - IB 72/1, č. 032s2; - New Hollstein: Hans von Aachen 1996, kat. č. 18);
Prípravná kresba (Londýn) a olejomaľba na dreve, pripis. H. van Aachen (Hannover, Landesmuseum);
+ Stranovo prevrátená kópia spodnej časti kompozície podľa Sadelera, medirytina Francesco Bernardino Bergonci (kon. 16. stor.)


a003.2 a Paul Gross st. (dielňa), ústredný polychrómovaný reliéf epitafu Fides Girschnerovej (zomr. 1668), dat. 1672
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
M. Aggházy, Bull. du Musée 1956 (predloha); - JM 1998a; - Chmelinová 2003, obr. 8 ("1668"); - NKP Levoča 2016, s. 74, 193-194; - K. Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Krakow 2017, s. 35 (predloha)
BPrevzatý celok kompozície


a003.2 b Luca Antonio Colomba, freska na stene bočnej mariánskej kaplnky, okolo 1700-1702
FRAUENKIRCHEN, pútny kostol Narodenia Panny Márie
Vedľa oltára v prvej severnej kaplnke; - Zs. Dobos: The Activity of Luca Antonio Colomba in Hungary. Arte Lombarda 1997/3, s. 87, obr. 20, 21 (predloha);
BOdvodený a upravený celok kompozície
(Freska na klenbe kaplnky "Odpočinok na úteku do Egypta" podľa Cira Ferriho)

003.2X
+ Johann Rottenhammer, kópia (podľa H. von Aachen?), lavírovaná perokresba (Linz, Stadtmuseum Nordico - Kat. Linz 1989, č. 1);
Kópie podľa Sadelerovej rytiny: Samuel Klaus, oválna olejomaľba na dreve, 1622/29 (Eisenberg, Stadtpfarrkirche);  + Štajerský maliar, olt. obraz, pol. 17. stor. (Schöder, far. kostol);  + Kópia Jacob de Backer, olejomaľba na dreve, 55 x 42 cm; dat. 1585 (MG Brno, Z 1593; - Kusáková 1959-1961, s. 233);  + Miniatúra Daniel Fröschl (Florencia, Basilica S. Lorenzo);  + Kópia v MN Warszawa, atď. (Jacoby 2000, s. 91);  + Narodenie (s donátorom), olejomaľba, ca. 1600 (Köln, WRM);  + Predloha pre tri obrazy v Sliezsku (Steinborn / Oszczanowski, č. 33-35);  + Monogr. H W 1606, Piotrowice Wielkie (Kat. Slezsko perla v české koruně, NG Praha 2006, s. 216, č. II.3.32), atď.

a004

Ukrižovanie (Ukrižovaný s Máriou a Jánom pod krížom), medirytina Aegidius Sadeler II, 1596
Rytinová reprodukcia podľa van Aachenovho olt. obrazu z r. 1596 v kaplnke sv. Kríža v jezuitskom kostole St. Michael v Mníchove. - New Hollstein German 1996, č. 25; - Ramaix 1997, s. 84-85; - Jacoby, kat. č. 17 na s. 105-106 +lit., fareb. reprod. obrazu na príl. 7; - Rom in Bayern, München 1997, č. 132 ("Raphael Sadeler I")


a004 a Panna Mária a sv. Ján Evanj. na Ukrižovaní v kartuši pod klenbou bočnej kaplnky, pol. 17. stor.
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
Nezn. maliar, štuky G. Tornini.
CPrevzaté len pózy a gestá Márie a Jána (Kristus na kríži z inej predlohy)


a004 b Ukrižovaný s Pannou Máriou a sv. Jánom, tabuľová maľba zo Zabreže, 1. pol. 17. stor. (1647?)
DOLNÝ KUBÍN, Oravská galéria (O 157)
Tempera na dreve, 129 x 67,5 cm; namaľované na tabuli pôv. krídlového oltára z kon. 15. stor. (Klaňanie Troch kráľov, Navštívenie, na rube fragment Pekla); premaľba po prevzatí do zbierok galérie odstránená? - A. Güntherová-Mayerová: Dejiny a súpis výtvarných pamiatok Oravy, Turčiansky Sv. Martin 1944, s. 76, obr. 8 na príl. III. ("2. pol. 16. stor.", na pôv. doske zo steny dreveného kostola zo Zabreže so staršou neskorogotic. výmaľbou). Drevený kostol sv. Alžbety prenesený do Múzea Oravskej dediny v Zuberci
BZ grafiky bol prevzatý celok kompozície


004X
+ Maľba v kruhovom ráme na predele oltára hradnej kaplnky Tomáša Erdődyho z r. 1617, Varaždin, dnes Gradski Muzej (Bubryák 2013, s. 103, obr. 58, 59; ústredný obraz oltára Mária pod baldachýnom so sv. Štefanom diakonom a sv. Vavrincom prevzatá z rytiny Johanna Sadelera podľa P. Candida; namiesto Vavrinca pápež Sixtus II. - obr. 55, 56);
+ Ústredný obraz krídlového oltára z ev. kostola v Bernštáte, dnes v kostole sv. Mateja vo Wroclawi (Kat. Slezsko perla v české koruně, NG Praha 2006, s. 217, č. II.3.33);
+ Olejomaľba, ca. 1700, vo frant. kláštore Vukovar (Cvetnić 2007, s. 110-111, obr.  56-58)

a005

Martýrium sv. Sebastiána, medirytina Jan Muller, okolo 1600
Stranovo prevrátená (luky v pravej ruke, tetivu naťahujú ľavou!) rytinová reprodukcia obrazu Hansa von Aachen s pomocníkmi z r. 1588/89 na boč. oltári jezuitského Michaelskirche (B. 23 II; - Muhlen 1997, s. 471-473, č. 145; - J. P. Filedt Kok: Jan Harmensz. Muller as Printmaker I. Print Quarterly 1994, no. 3, s. 254; - Mander, zv. E, č. 138; - Barockberichte 31, obr. s. 11)
+ 4 rytinové kópie podľa Mullera (New Hollstein I, s. 114-115, č. 44 a-d; - opačne, zmenený formát atď.); + rytina Alessandro Scalzo zv. Paduano (Jacoby 2000, s. 26-28, 125-127, č. 30, obr. 16); + kópia Giacomo Lauro (Rím, 1584-1637), medirytina podľa J. Mullera (J. Bilek-Michalkowa: Historia pewnej kompozicji Jana von Aachen. Rocznik MN w Warszawie II/1957, s. 647-660); + Ďalšia verzia rytiny s iným nápisom naspodu, neznač. (Kat. Göttweig a Kremser Schmidt 2001, č. II.22: "pripis. Johann Sadeler st. podľa B. Sprangera"!)
a005 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, Stredoslovenské múzeum
Ol/pl, 163 x 110 cm; z kaplnky hradu Slovenská Ľupča? (rešt. M. Slúka 2007)
BKópia podľa grafickej reprodukcie von Aachenovej kompozície, oproti Mullerovej rytine stranovo prevrátene

      

005X
Kópie podľa rytín (Jacoby 2000, č. 30, s. 126);  + Kópia podľa H. von Aachen, obraz boč. oltára, 1629 (Regensburg, St. Blasius);  + Dobová kópia, olej na dubovom dreve (Olomoucká obrazárna III. Olomouc 2008, č. 1, s. 20-22);  + Nizozem. kópia, olej na dreve v MN Varšava (Bilek-Michalkowa, obr. 1); + Tabuľová maľba G. Zarzyckeho (Lowicz) a i.;  + Obraz boč. oltára, 17. stor. (Limberg NÖ, far. kostol);  + Obraz boč. oltára, 18. stor. (Niederalteich) - postava Sebastiána vymenená, prevzatá z kompozície G. Seghersa, hore pridaný Kristus a anjelici/;  + Olejomaľba, 17. stor., Muzej suvremenne umjetnosti Zagreb (Cvetnić 2007, s. 105-obr. 55);  + J. A. Strauss, Sebastián sám pri strome, ca 1770 (Landesmuseum Marburg - Š. Cobelj: Die Barockmaler Strauss. Klagenfurt 1969, II, obr. 61);  + F. S. Unterberger, Martýrium sv. Sebastiána podľa H. von Aachen, ol/pl (Van Ham Kunstauktionen Köln, jún 2021, č. 1050) - namiesto anjelikov hore zakomponovaný letiaci anjelik s venčekom, prevzatý z M. Unterbergera; atď.

a005x2

Ukladanie do hrobu, medirytina Raphael Sadeler 1593
Rom in Bayern, München 1997, č. 133; - Lavírovaná perokresba (HAUM), von Aachenova predloha pre grafiku?
Repoussoirový motív obzerajúcej sa ženy obrátenej chrbtom, s rukou natiahnutou je jednou z figúr, ktoré obmieňa Hans von Aachen aj na iných kompozíciách (Klaňanie pastierov)
a005x2 a Olejomaľba, pol. 18. stor.
Ol/pl, 130 x 95 cm; - ponúkané na 139. jarnej aukcii SOGA, marec 2018, č. 139
BSlabá kópia podľa rytiny, upravené na obdĺžnikový formátkatalógtop