Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Jost AMMAN (1539 - 1591)

(017-020) 142 drevorezových ilustrácií Ammanovej "Bilderbibel" podľa návrhov Hansa Bocksbergera ml., 1564 a nasl.
Figuren der Evangelien; - Neuwe biblische Figuren des Alten und Neuwen Testaments, vyd. Sigmund Feyerabend, Frankfurt a.M. 1564; - "Künstliche / Und wolgerissene figu=/ren / der fürnembsten Evangelien / durchs gantze Jar / sampt den Passion und zwölff Aposteln / vergleichen vor / nie in druck außangen. Allen und jeden der Kunstlich habenden zue besonderm nutz und wolgefallen. Durch Jost Amman / Burgern zu Nuerenberg. Getruckt zu Francfurt am Mayn / ANNO M. D. LXXIX." (vyd. 1579); atď.

a017

Jákobov sen o rebríku do neba
("Figuren der Evangelien"; "Eume Biblisthe Figuren / des Ulten und Neuwen Testaments", po 1569; atď.)
Boh Otec v oblakoch a anjeli na rebríku na Ammanovej ilustrácii sú variantom zobrazenia na drevorezovej ilustrácii Starého zákona Bernarda Salomona (in: "Quadrins Historiques de la Bible", Lyon 1553; - vydanie vo francúzštine, angličtine a španielčine); Salomonove drevorezy boli používané v početných neskorších vydaniach (nemecky a latinsky, Lyon 1554, flámsky 1557) a kopírované v ilustráciách rôznych vydaní Biblie až do 17. storočia (napr. Icones historicae veteris et novi testamenti..., Ženeva 1681 atď.)


a017 a Tabuľová maľba Jákobov sen, ústredný obraz epitafu Georga Buchwaldta, zomr. 1602
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
Galavics 2008, obr. 2 a 3 na s. 58 (predloha); - JM, in: Renesancia 2009, č. 217 na s. 860-861, obr. (s predlohou); - NKP Levoča 2016, s. 73, 151-152
BKompozícia výjavu prevzatá z Ammanovej predlohy upravená na výškový polkruhovo zakončený formát tvorí hornú časť ústrednej tabule epitafu (krajina s mostom cez rieku a mestom v pozadí iná). V spodnej oddelenej časti tabule zobrazenie kľačiacej rodiny G. Buchwaldta


a017 b Anjeli stúpajúci po rebríku na ústrednom reliéfe epitafu Jakoba Mordaxa a jeho manželky Agnesy, po 1572
SVÄTÝ JUR, kostol sv. Juraja
Protestantský epitaf s kamenným reliéfom (94 x 61 cm), vloženým v edikule s karyatídami po stranách a nápisovou tabuľou naspodu; - I. Rusina, in: Renesancia 2009, č. 144 (predloha Amman); - F. Gahér, Náhrobné pamiatky v kostole sv. Juraja vo Svätom Jure, Historika 1/2014, s. 19
EZ Ammanovej ilustrácie prevzaté len dve postavy anjelov (anjel zboku a nad ním druhý s rozpaženými rukami frontálne); Boh Otec z oblakov namiesto tiary s korunou má na hlave mitru. Doplnená veľká figúra anjela stojaceho na zemi uprostred (odvodená z rytiny "Jákobov sen" podľa
M. de Vos?), otočená ku kľačiacej grófke Agnese, oproti vľavo kľačiaci J. Mordax v brnení, podľa nápisu podkapitán Bratislavského hradu
017X
+ "Jákobov sen" v sgrafitovej výzdobe fasády nádvoria Arcib. paláca na Hradčanoch v Prahe, kon. 16. stor.; - M. Lejsková-Matyášová: Figurální sgrafito Arcibiskupského paláce v Praze, in: Staletá Praha 11/1966, s. 103, obr. s. 104 (predloha B. Salomon)a018

Kristus a stotník z Kafernaum
("Figuren der Evangelien"; "Künstliche und wolgerissene figuren..."); - IB, č. 2.74 (ako "Christ and the Samaritans" (Ján 4)


a018 a Ústredný obraz epitafu Daniela Hirschera (zomr. 1608)
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
Tabuľová maľba, rešt. ORA Levoča. - JM 2006b, s. 202, obr. 1 a,b (predloha); - Galavics 2008, obr. 4-6 na s. 59; - JM, in: Renesancia 2009, č. 218 na s. 861-863, obr. (s predlohou); - NKP Levoča 2016, s. 73, 154-155;
BFyziognómie zmenené - tváre apoštolov stojacich za Kristom sú zrejme portrétmi


a019

Adam a Eva v raji
("Figuren der Evangelien")


a019 a Maľovaná zástava bratislavského cechu kožušníkov, 1751
BRATISLAVA, Múzeum mesta Bratislavy
Rešt. 2013 (Z. Francová / N. Hebertová / Z. Schreierová: Cechová zástava kožušníkov z roku 1751. PaM 2014/3, s. 35-39, Adam a Eva obr. s. 36)
FLen odvodené pózy a gestá ústredných figúr, zvieratá vypustené, v Evinej ruke pridaný kožuch. (Na lícnej strane Kristus s rozprestretou kožušinou pridržiavanou dvoma anjelmi po stranách a nápisy)

a020

Zjavenie sv. Jána (sv. Ján Ev. dostáva od anjela knihu - Zj 10,8-11)
("Eume Biblisthe Figuren / des Ulten und Neuwen Testaments", po 1569)
Variant drevorezovej ilustrácie Lutherovej Biblie, vyd. 1545; + iné verzie Majster IF (Jakob Faber alebo Jacques Lefèvre, činný 1516-50); + Adriaen Collaert (medirytinová ilustrácia, č. 12, s latin. citátom naspodu, zač. 17. stor.); + M. Merian (Biblische Figuren, vyd. 1630 a nasl.), atď.; + Novotlač podľa Ammana, 2. pol. 19. stor.? (GMB, C 8283)


a020 a Laurentius Mussinger, medailón na boku kupoly, 1758
TRNAVA, kaplnka sv. Jána Evanjelistu v niekdajšom šľachtickom konvikte
(dnes Kaplnka Sv. Kríža v Arcibiskupskom paláci)
B020X
+ J. E. Vodňanský, Sv. Ján prijíma od anjela knihu z cyklu vo výmaľbe knižničnej sály kapitulného dekanstva na Pražskom hrade, 1725 (odvodené z Merianovej verzie, stranovo prevrátene);
+ Kompar.: Juan Gerson, činný 1661-92 (PESSCA, č. 796B)

a021

"Speculum Justificationis", drevorez Alexander Mair, Norimberg 1585
512 x 400 mm (Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett - Sammlung der Zeichnungen und Druckgraphik, Inv.-Nr. 438-38; - MAK Wien, Bibliothek und Kunstblättersammlung, Inv.-Nr. Kl 94)
Koch 2000; - Holl. German, 40; - The New Hollstein German Engravings, Etchings and Woodcuts 1400-1700. Jost Amman Part II. Rotterdam 2001, č. 214 na s. 14-16 ("Allegory of Redemption"); - Galavics 2008, obr. 1 na s. 54


a021.1 a Norimberský maliar (Paul Juvenel?), ústredná kompozícia
» Thurzovho oltára, 1611
NECPALY, kostol ECAV
Olejomaľba na plátne, 380 x 260 cm; - JM 1994a; - JM 2003, obr. (predlohy); - JM 2006 (Juvenel); - Galavics 2008, s. 64-67, obr. 13-15 (Speculum); obr. 16-19 (tabuľové maľby); - JM, in: Renesancia 2009, č. 205 na s. 843-845, obr. (s predlohou, celok); - NKP Okres Martin; - K. Chmelinová: Necpaly, in: Thurzo. Sprievodca po pamiatkach rodu. Ba 2016, s. 65-66; - G. Galavics: Egy evangélikus főúr, Thurzó György árvai várkápolnája mint szakrális és reprezentációs tér, in: Ige - Idők. A reformáció 500 éve, 1. Tanulmányok. MNM Budapest 2019, s. 301-308;
BVerný maliarsky prepis grafickej predlohy, iba mierne upravené na výškový formát oltárneho obrazu


a021.1 b Jacob Wendelmuth, tabuľová maľba, ústredný obraz oltára, 1621
PEGAU, evanj. Stadtkirche St. Laurentius
Olejomaľba na dreve, 185 x 150 cm, sign. dat. 1621; - JM 2003 +lit.
BMotívy zo štyroch kruhových medailónov v rohoch zakomponované ako súčasť zobrazenia. Ústredný obraz trojetážového manieristického oltára (s Poslednou večerou v predele, Ukrižovaním a Zmŕtvychvstaním v nadstavci).


a021.1 c Johann Georg Hiebeler, tabuľová maľba, 1622
LINDAU am Bodensee, Stadtmuseum
Olejomaľba na medi, 166 x 115 cm, sign. dat. 1622; - JM 2003 +lit.
BUpravené na výškový polkruhovo zakončený formát. Do zobrazenia prevzatého z predlohy zakomponované aj figurálne motívy z krídiel (Adam a Eva, Samson, Jonáš, Ukrižovanie). Obraz zarámovaný s textovým komentárom po stranách


a021.1 d Margarethe Rastrum, tabuľová maľba z Grossenhain, ca. 1660?
(do 1945 v Lipsku, zničený)
Olejomaľba na dreve, 103 x 88 cm, sign. "MR"; - JM 1994a, obr.; - JM 2003 +lit.
B

a021.2 Samson trhá leva z ľavého krídla, spodný výjav


a021.2 a Paul Juvenel(?): Tabuľová maľba na krídle » Thurzovho oltára
BUpravené na výškový polkruhovo zakončený formát

a021.3 Vyhnanie z raja z pravého krídla, horný výjav


a021.3 a Paul Juvenel(?): Tabuľová maľba na krídle » Thurzovho oltára
BKompar.: predklonená kľačiaca figúra (odvodená tiež z Ammanovho Adama?) na medirytine Johanna Ulricha Kraussa (ilustrácia Ovidiových Metamorfóz, vyd. 1690, s. 155, Met. I, 155)
      

a022

Neuwe Liuische Figuren..., drevorezové ilustrácie (podľa Livia), Frankfurt a. M., 1578


a022 a-d David Brentel(?), maľované ilustrácie v stammbuchu Ulricha Reuttera, 1590?
NORIMBERG, Germanisches Nationalmuseum (Hs 121165)
L. Rothenfelder: Das Stammbuch des U. Reutter, in: Anzeiger des Germanischen Nantionalmuseums 1928/1929, č. 3, s. 133-157 (predlohy); - B. Balážová: Medzi Prahou a Norimbergom, Viedňou a Banskou Štiavnicou. Ulrich Reutter a jeho svet okolo 1600. Ba 2013, s. 16;
BŠtyri rovnako orámované zobrazenia prevzaté z Ammanovej grafickej série bez textovej zložky, prekomponované na výškový formát, so zdôraznením ústredných figurálnych výjavova023

Justitia, Vanitas (Nereida, Meluzina), Die Willer (Fortuna), drevorezové ilustrácie
In: Wappen- und Stammbuch..., vyd. Sigmund Feyerabend 1573, 1579...


a023 a-c David Brentel(?), maľované ilustrácie v stammbuchu Ulricha Reuttera, 1582
NORIMBERG, Germanisches Nationalmuseum (Hs 121165)
L. Rothenfelder 1929 (predlohy); - B. Balážová: Medzi Prahou a Norimbergom, Viedňou a Banskou Štiavnicou. Ulrich Reutter a jeho svet okolo 1600. Ba 2013, s. 15;
BTri prevzaté ženské personifikácie ako samostatne zobrazené figúry, pripravené pre dopísanie dedikácie v pamätníku  

katalógtop