Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Johann Wilhelm BAUR (1607 - 1642)

(036-041) Ilustrácie Ovídiových "Metamorfóz", súbor 105 leptov, Viedeň 1641
Pôvodne Baurov súbor z r. 1638, vydaný vo Viedni 1641. Aj neskoršie reedície, vyd. Melchior Küsell v Augsburgu, 1681 ("I WBaur in. - Melch. Küsell f."; a kópie (Salzburg 1705; Aubry a i.)
Henkel 1926-1927, s. 128-144; - Holl. German II/1954, 161; - Borries 1986, 138-144 (vieden. obdobie); - Bonnefoit 1997, s. 159 n., č. R 119-269, obr. 267-302;
- Kat. J. W. Baur, Strasbourg 1998, s. 175-181; - R. Miltová 2009

b036Zápas Kentaurov s Lapithmi (lib. XII, n. 116)
"Caenis inter Lapithas et Centauros pugnans cadit, et in a/ve/ mutatur"


b036 a Maľba v zrkadle štukovej klenby v sále na poschodí, 1660/70
BANSKÁ BYSTRICA, dom Tomáša Benického z Mičinej na námestí
JM 1994b, pozn. (predloha); - JM 2015, pozn. 108 na s. 173;
BVýzdoba pokračuje v piatich kartušiach štukovej klenby priľahlej otvorenej loggie výjavmi detských bakchanálií podľa W. Hollara (séria leptov podľa P. von Avonta z r. 1647)


b037Kadmos zabíja Áreovho draka (lib. III, n. 28)
"Cadmus draconem interfectorem sociorum perimit"


b037 a Carpoforo Tencalla, freska na strope jednej z miestností piana nobile obytného paláca, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
JM 1994b (predloha); - JM 2015, s. 116-117, obr. 129, 130;
FLen kompozičná predloha

037.1 Mŕtvy Kadmov druh pri studni v pozadí:
EMužskú figúru ležiacu naznak (s vyvrátenou hlavou a nohami mierne skrčenými) obmieňa Tencalla na freskách iného námetu: Pyramos a Thisbe (Náměšť nad Oslavou 1656/57) a Bitka pri Muret (Viedeň, dominikáni 1676)


b038Kadmos pred Athénou a dračia sejba (lib. III, n. 29)
"Cadmo milites è serpentis dentibus nascuntur"


b038 a Carpoforo Tencalla, freska na strope jednej z miestností piana nobile v JZ krídle obytného paláca, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Čiastočná rekonštrukcia Tencallovej fresky (odkryté a rešt. R. Mercell, VŠVU). - JM 1994b (predloha); - JM 2015, s. 118-119, obr. 131, 132;
F Kompozičná predloha

b038 b C. Tencalla, freska na klenbe mramorovej sály, 1670
TRAUTENFELS, Hrad
FVariant kompozície na Červenom Kameni

b038 c Fabián Václav Harovník: Kadmos pred Athénou (v pravej časti výjavu "Súboj Turna s Pallantom"?), ca. 1660
NOVÉ MĚSTO nad Metují, zámok gr. W. Leslie
Maľba na klenbe sály na 2. poschodí; súčasť cyklu mytologických a alegorických výjavov v štukových klenbách 11 miestností zámku. - V. Prostředníková: Nástěnné malby Fabiána Václava Harovníka na zámku v Novém Městě nad Metují (Bc. dipl.), UP Olomouc 2015, s. 32, 48, kat. I/a8, obr. 26-28 na s. 166 (predlohy).
DCelok výjavu skombinovaný z dvoch Baurových grafík bez ohľadu na námet - postavy Minervy a Kadmosa, vľavo doplnené bojujúcimi vojakmi z inej ilustrácie)
b039Apúlsky pastier premenený v olivovník (lib. XIV, n. 139)
"Apulus pastor procax in nymphas mutatus in oleastrum" (fab. 14, lib. 5);
+ Stranovo prevrátená kópia podľa Baura (Meyer: Kunstlerlexikon III, s. 12)


b039 a Carpoforo Tencalla, tancujúce nymfy na freske v zrkadle štukovej klenby saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
JM 2006b, s. 209, obr. 10 a,b (predloha); - JM 2015, s. 64, obr. 55, 56; obr. 168, 170
FLen 5 nýmf tancujúcich na lúke (posledné dve vpravo vynechané)

b039 b Giovanni Giacomo Tencalla(?), postava predklonenej nymfy na olejomaľbe Triumf Aurory (alegória Jari) vsadenej v štukovom ráme na strope býv. knižnice, 1690-te r.?
SITZENBERG, zámok F. A. z Losensteinu
Rešt. A. Dąbrowska 2003. - JM 2012, obr. s. 74; - JM 2014 (predlohy); - JM 2015;
EDo kompozície celku, odvodeného z fresky "Triumf Aurory" Guida Reniho, začlenená aj postava obzerajúcej sa nymfy so zdvihnutou nohou z druhého výjavu na klenbe saly terreny (C. Tencallom odvodená z rytiny z cyklu Bakchanálií P. Brebietteho, ca. 1625). Namiesto Apolóna-Heliosa na slnečnom voze sedí Aurora (Flora?), pravá časť zmenená - namiesto Aurory letiace putti z Tencallových fresiek (Passau 1684).

b039 c Fabián Václav Harovník: Pastier premenený na olivovník, ca. 1660
NOVÉ MĚSTO nad Metují, zámok gr. W. Leslie
Maľba v oválnom poli na boku klenby tzv. malej sály na 2. poschodí západ. krídla; súčasť cyklu mytologických a alegorických výjavov v štukových klenbách jedenástich miestností zámku. - V. Prostředníková: Nástěnné malby Fabiána Václava Harovníka na zámku v Novém Městě nad Metují (Bc. dipl.), UP Olomouc 2015, s. 62, kat. II/a2, obr. 50, 51 (predloha).
BZ Baurovej ilustrácie prevzatý celok kompozície s minimálnymi úpravami
b040Apolón a Korónis (lib. II, n. 22)
"Coronis ab Apolline per calumniam corve transfigitur"


b040 a Carpoforo Tencalla, lesnatá krajina s perejami, freska z cyklu v kartušiach štukovej klenby saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
JM 2014, obr. (predloha); - JM 2015, s. 82, obr. 89, 90;
EKrajina s riekou v pozadí Baurovho výjavu maliarsky interpretovaná (stranovo prevrátene) ako jedna z cyklu krajiniek v štukových kartušiach po obvode saly terreny
(Ďalšie krajinárske motívy cyklu Tencalla odvodil z rytín N. Beatrizeta, N. Perelle, S. della Bella, I. Silvestre; - JM 2015)


b040 b C. Tencalla, Apolón a Korónis, freska na klenbe sály, 1670
TRAUTENFELS, Hrad
Figurálny výjav (Apolón s lukom a havranom a Korónis so šípom v hrudi), jedna z fresiek ovídiovského cyklu v sále (Tencalla I/2012, s. 148-149, obr. 87, 88);
DLežiacu figúru Korónis (so signatúrou na kameni pod rukou) nahradil iným variantom, odvodeným z rytiny M. Coxie).
Kompozíciu Carpofora Tencallu variuje aj Giacomo Tencalla na zámkoch Lnáře (1685/86) a Libochovice (1688, s G. Muttonim). - Tencalla I, obr. 89 na s. 149 (Apollo iný, odvrátený chrbtom, Korónis doplnená troma amoretmi, za ňou v pozadí na strome drapériový záves)040X
+ "Apolón a Korónis" z cyklu monochrómnych malieb podľa J. W. Baura na stenách "Ovídiovskej" sály kaštieľa v Szirák, ca. 1780; - S. Somorjay: 18. századi festett szobabelsők - kutatási feladatok. MÉrt 37/1988, č. 3-4, s. 221, obr. 27, 28 (predloha); - len figurálny motív, v orámovaní na výšku;
+ Joseph Christ: "Apolón a Korónis" z ovídiovského cyklu 33 monochrómnych supraport
v miestnostiach na poschodí paláca B. A. Lieberta v Augsburgu, 1770 (U. Heiß: Über allen Türen. Die Supraporten des Augsburger Schaezlerpalais. Augsburg b.r., s. 16, č. 11)

b041Ceres premenila chlapca Ascalabusa (Stellio, Abas) na jaštericu (lib. V, n. 52)
"Ceres qvaerens filiam se irridentem in stellionem mutat."; - Met. V, 456 (č. 52 zo 151 ilustrácií, aj kópie M. Kussel);
+ Odvodená rytina in: Ovid. Metam., vyd. J. U. Krauss v Augsburgu 1694, č. 71


b041 a Maľba v kartuši štukovej klenby sály na poschodí juž. krídla hradného paláca, kon. 17. stor.(?)
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Rešt. P. Koreň 2009/10; - JM 2012, obr. s. 75 (predloha); V zlom stave zachované maľby al secco v štukových kartušiach nahradili pôv. výzdobu sály z r. 1655 s Tencallovými freskami, zničenú požiarom(?)
BCelok kompozície, stranovo prevráteneb042Zmŕtvychvstanie Krista, lept, okolo 1640
In: "Ioannis Guilielmi Baurn / Iconographia / Complectens in se / Passionem Miracula Vitam Christi Universam...", vyd. M. Küsell v Augsburgu 1670, s. 23 (znač. "J. W. Baur inv. - Melchior Küsell sc. Augusta Vind.")


b042 a Zmŕtvychvstanie, 19./20. stor.?
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
Tempera(?) na plátne; z rôznorodého súboru závesných obrazov zo života Krista (Umývanie nôh, Olivová hora, Kladenie do hrobu) a Panny Márie (Klaňanie pastierov, Pieta, Nanebovzatie) odvodených z rôznych barokových predlôh, jednotne adjustovaných v rámoch identického formátu
DVýjav skomponovaný z postáv v pózach prevzatých z Baurovej kompozície, zmenený odev vojakov, Kristus drží zástavu v zdvihnutej pravici, atď.


042X
+ Rovnakým spôsobom povyberané figúry aj na medirytine "Zmŕtvychvstanie" (č. 85 zo súboru 100 ilustrácií Biblie, vyd. J. S. a J. B. Klauberovci v Augsburgu 1748; - P. Stoll: Die Bilderbibel der Brüder Joseph Sebastian und Johann Baptist Klauber, s. 28 a obr. 25)


katalógtop