Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Barthel BEHAM (1502 - 1540)

b043

"Der Welt Lauf" (spútaná Spravodlivosť), medirytina, 1525
B. 39; - Hol. II, s. 204; (+ aj pôvodná verzia bez nápisu) - Zschelletzschky, Die drei "gottlosen Maler" von Nürnberg, 1975, s. 11-14, 69, obr. 1 na s. 12, obr. 18 na s. 68; - Kat. Die gottlose Maler von Nürnberg: Konvention und Subversion in der Druckgraphik der Behambrüder. Kat., Albert-Dürer-Haus Nürnberg 2011, s. 239, č. 61;


b043 a Nástenná maľba v miestnosti na prízemí domu L. Polirera, 1543
LEVOČA, tzv. Hainov dom č. 40 na námestí
J. Medvecký: Der Welt Lauf. Nástenná maľba z r. 1543 v Levoči a jej norimberská predloha, in: Problémy umenia 16.-18. storočia (zborník referátov zo sympózia). ÚVU SAV Bratislava 1987, s. 48-56 (predloha);
+ Medvecký, Ars Hungarica 1988/2, s. 181-187; + JM, in: Renesancia 2009, s. 816-818, č. 178, obr. (predloha); - NKP Levoča 2016, s. 71, 345; - Z. Čovanová Janošíková: Renesančná a manieristická maľba na Spiši, in: Historia Scepusii II, 2016 s. 798, obr. 15 b,c
BPohľad na Norimberg v pozadí vypustený. (Pendant Sova napadnutá vtákmi podľa A. Dürera)b044

Spiace putto s lebkou (Vanitas), medirytina
Holl. II, s. 177; - Zschelletzschky 1975, s. 183-187, obr.; - Kat. Die gottlose Maler von Nürnberg, Nürnberg 2011, č. 64;


b044 a Nástenná maľba, po 1574
BYTČA, kaštieľ
J. Kočiš: Bytčiansky zámok, 1974, obr.; - Renesancia 2009, obr. s. 292 (predloha);
BDoplnené presýpacie hodiny, pozadie zmenené, s ceduľou na múriku?Hans Sebald BEHAM (1500 - 1550)

b045

"Dorfhochzeit" ("Bauernfest"), séria 9 rytín, 1537? (B 166-177)
Prvá séria 8 rytín, 1534 (B 178-185); druhá 9 rytín (B 166-177); komplet znovu vyd. "Die grosse Dorfhochzeit" z r. 1546 - 10 rytín po dva páry (B. 154-163); - W. Singer: Die Kleinmeister, Bielefled - Leipzig 1908, s. 49, obr. 31 na s. 27; obr. 32 na s. 29); - Holl. German III. Hans Sebald Beham. Amsterdam 1954, s. 94-95 (2. verzia s. 98-99); - Zelletzschky 1975, obr. 285 a 288 na s. 344-345; obr. 296/297 na s. 346; - Alison G. Stewart: Before Bruegel: Sebald Beham and the Origins of Peasant Festival Imagery. Aldershot, Ashgate 2008;
+ Kópie Behamových zobrazení použité neskôr ako cyklus alegórií 12 mesiacov roka (Január - "IENNER / ONFANG DES IARS VND MONAT.");
b045 a Kráčajúce a tancujúce páry vidiečanov, nástenná maľba v tzv. Pischlovom dome, okolo 1562?
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Radničné nám.
M. Smoláková, in: Umenie Slovenska - jeho historické funkcie. Ba 1999, s. 77 (predloha); - Smoláková, in: Renesancia 2009, č. 177.3 na s. 815, obr. (dvojica s predlohou)
B Zachoval sa prvý pár (kráčajúci muž a žena podľa B 167); z druhého páru (tancujúci, podľa B 165) zachovaná len časť vykročenej nohy ženy; nad hlavami možno stopy nápisov?045X
+ Kompar.: iná verzia tančiaceho páru na drevoreze H. S. Behama z r. 1534 (IB XV. Hans Sebald Beham, Barthel Beham. New York 1978, kat. 245/168): sgrafito v páse medzi oknami prízemia a 1. poschodia na severnej fasáde domu č.p. 24 na námestí v Mikulove (Pavel Waisser: Renesanční figurální sgrafito na průčelích moravských městských domů. Diz., Olomouc 2011, s. 128, kat. 6.3.2., obr. príl 36/1-2)

b046

Blázni, séria 5 medirytín, ca. 1639
Kópie, medirytiny Franz Isaac Brun podľa H. S. Behama, okolo 1600 (BM)


b046 a-c Tancujúci blázon hrajúci na lutnu; Blázon s palicou; Blázon s gajdami; fragmenty nástenných malieb s nápismi na sever. stene miestnosti na poschodí vstupnej veže, 1639
KEŽMAROK, Hrad
Z. Čovanová-Janošíková: Renesančná výzdoba Kežmarského hradu a jej ideové východiská, in: N. Baráthová a kol.: K stavebným dejinám Kežmarského hradu. Zbor. z odbornej konferencie 2014, s. 98-113, obr. 66, 67 (predlohy); - Čovanová Janošíková, in: Historia Scepusii II, 2016, s. 806, obr. 19 c,e,f
na s. 802-803;
B   b047

Sedem Cností a alegória Poznania(?), séria medirytín, 1539


b047 a Martin Vaxman, dve figúry Cností v sgrafitovej výzdobe na atike západnej veže, 1630
FRIČOVCE, kaštieľ V. Bertothyho
Z. Janošíková 2012, s. 133 a pozn. 20, obr.
a) Fides
b) Fortitudo
Janošíková 2012, s. 134, obr. s. 137 (Fides), s. 138 (Fortitudo);
BĎalšie personifikácie Cností odvodené z V. Solisa (Prudentia) a M. de Vos (Charitas
   

b048

Sedem planét (A), séria medirytín, 1539
Podľa Behama aj Virgil Solis, stranovo prevrátene (Janošíková, obr.)


b048 a Martin Vaxman, odvodené figúry štyroch vladárov a Venuše v sgrafitovej výzdobe na atike, 1630
FRIČOVCE, kaštieľ V. Bertothyho
Z. Janošíková 2012, obr. s. 140-142 (predlohy)
B

a) Saturn (SATVRNVS) - ako "VITELIVS"
b) Jupiter (IVPIDER) - ako "OTHO"
c) Mars (MARS) - ako "ALEXANDER MAG" (Alexander Veľký Macedónsky)
d) Venuša (VENVS) - ako "VENVS"
e) Slnko (SOL) - ako "CALIGVLA"   

   b049

Sedem planét (B), séria medirytín, ca. 1540


b049 a Martin Vaxman, odvodené figúry štyroch rímskych cisárov v sgrafitovej výzdobe na atike, 1630
FRIČOVCE, kaštieľ V. Bertothyho
Z. Janošíková 2012, obr. s. 139-140 (predlohy)
B

a) Jupiter (IVPPITER) - ako "IVLIVS CAESAR" (Gaius Julius)
b) Merkúr (MERCVR) - ako "CLAVDIVS"
c) Mars (MARS) - ako "AVGVSTVS"
d) Slnko (SOL) - ako "TIBERIVS"   

   

b050

Kain zabíja Ábela (Gen. 4), drevorezová ilustrácia, 1533
Celostr. ilustrácie s latin. a nemec. nápismi, vyd. Christian Egenolph, Frankfurt a.M. 1533
Kópia, drevorezová ilustrácia, in: Lukas Loss: Catechismus, Hoc Est, Christianae Doctrinae Methodus..., Frankfurt 1553-1563 (ŠVK Košice, Ev. kol. B 584; - M. Domenová 2009, obr. s. 317);
+ Kópie stranovo prevrátene používané v tlačiach 16. stor. - štvorcový štočok (Oravská galéria Dolný Kubín); + Iniciála "C" (vyd. Gabriele Giolito v Benátkach); atď.


b050 a Matúš Grünwald, tabuľová maľba epitafu Johanna Wolffa († 1625), 1629
BARDEJOV, Šarišské múzeum
Gutek, in: Zbor. Spišského múzea v Levoči, s. 129, obr. s. 130); - JM 2012, obr. s. 72 (predloha); - Čovan 2016, s. 194-196, č. 182 (predloha)
BKain namiesto čeľuste kyjak, zápalná obeta v pozadí bez postáv.(Sebald Beham)

Medirytinové ilustrácie Sebalda Behama zo série "Sedem slobodných umení" (1539) boli použité ako predlohy pre glazované renes. kachlice z hradu Červený Kameň, po 1556 (fragmenty dnes v Archeologickom múzeu SNM Bratislava); - Š. Holčík, in: Renesancia 2009, s. 920-921, č. 283 (predlohy): Arithmetria (B. 124; Holl. German 123); Geometria (B. 126; Holl. German 129).

katalógtop