Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Ciro FERRI (1634 - 1689)

f150

Sv. Frantinšek Xaver ako príhovorca za odvrátenie moru, medirytina taliansky rytec, kon. 17. stor.
Kat. Welt des Barock, Stift St. Florian 1986, obr. s. 130; + Medirytina François de Louvemont podľa kresby P. Locatelliho, 2. pol. 17. stor. (PESSCA 2800A);
Kópia stranovo prevrátene, mezzotinta Gottlieb Heiss v Augsburgu; univ. tézy, Praha 1723 (NK ČR, Th 488 - manuscriptorium.com)
+ univ. tézy, Graz 1725 (W. Telesko, Jhb. des Oberösterreichischen Museumsvereins 2002/1, s. 210)
f150 a Jezuitský maliar ("C. Neuroni"?), obraz hlav. oltára, ca. 1770?
SKALICA, býv. kostol jezuitov sv. Františka Xavera
Ol/pl, 650 x 350 cm; rešt. R. Báthoryová, D. Morávková 1995/96;
BDoplnené panorámou Skalice v pozadí?


f150 b Godofredo Maes, kópia podľa Cira Ferriho
JAVIER (Navarra), hradná kaplnka
(hrad Javier, rodisko Františka Xavera)
A


150X
+ Quito, obraz v sakristii kostola jezuitov; Jean de Morainville podľa univ. téz G. Heissa, kon. 18. stor.; vľavo doplnené postavy - portréty (Kat. Quito, č. 15); a preberané motívy v ďalších dielach (PESSCA 4614B, 2027B, 2812B, 2511B, 2800B, 2812B).

    

f151

Videnie sv. Antona z Padovy, medirytina Cornelis Bloemaert, Rím 1678
Znač. "Cyrus Ferrus inuentor. - C. Bloemart sculp: Romae sup: licentia 1678" (UBI Roschmann, XXII, s. 34); + Neskoršie kópie, rytiny F. L. Drevet, N. Bazin (Paríž, zač. 18. stor.); M. Engelbrecht (vyd.) a i.
f151 a Jozef Zaťko, obraz nad ľavým boč. oltárom, 1979 (replika pôv. oltárneho obrazu z 2. pol. 18. stor.)
NITRA, farský kostol sv. Petra a Pavla (pôv. františkánsky)
Papco 2003/II, čb. s. 874: pendant Stigmatizácia sv. Františka, okolo 1770, "J. Zanussi?");
Obrazy zo zrušených boč. oltárov vymenené: "V lodi pri triumfálnom oblúku až do roku 1979 boli oltáre sv. Antona Paduánskeho - vľavo a sv. Františka z Asissi - vpravo. Vzhľadom k tomu, že boli zpráchnivelé, urobili sa aspoň kópie ich obrazov, ktoré dodnes visia nad pôvodnými oltármi. Obrazy znovu namaľoval akad. maliar Jozef Zaťko." (web farnosti Nitra Horné Mesto)
BStranovo prevrátene; redukované - len obe hlavné postavy kľačiaceho svätca a Ježiška na oblaku, bez anjelov


f151 b Olejomaľba, 18./19. stor.?
ŠPANIA DOLINA, far. kostol Premenenia Pána
(PÚ SR, neg. 158.029)
BStranovo prevrátene, redukované, len obe hlavné postavy;


151X
+ M. L. Willmann, Ježiško a anjelici na obraze Videnie sv. Antona Pad. na hlav. oltári kostola sv. Antona vo Wrocławi, 1693 (Kozieł s. 443-444, č. 244; - Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 858; - sv. Anton iný, s rukami vystretými, ako sv. František pri stigmatizácii?); + V. Metzinger, anjelik na obraze Sv. Jozef (Zagreb); + Redukovaná kópia, olejomaľba (Dorotheum: "španielska škola - A. Coello - okruh"/!/); + Kópie podľa grafiky (PESSCA 3640B, 4561B); a pod.

    

f152

Album rytinových reprodukcií fresiek (1670-89) v kupole S. Agnese na Piazza Navona v Ríme
Titulný list s dedikáciou objednávatelovi, Giovannimu Battistovi Pamphilj Aldobrandinimu (celok kupoly a 7 častí fol. 1-7), medirytiny Nicolas Dorigny, vyd. Giovanni Giacomo de Rossi v Ríme 1690
Znač. "Ciro Ferri Inuento e dipinse - Nicolo Dorigny Intag. - Gio. Giacomo de Rossi le Stampa in Roma alla Pace cum Priuil."; - Trottmann 1991, s. 9-16, obr. 1-8 (Staatsgalerie Stuttgart, Graphische Sammlung); - Herbst des Barock 1998, obr. 1-8 na s. 14-17;
Zmluva s Ferrim na fresky kupoly 1670, nedokončil, zomrel 1689. Popis Ferriho motívov vrátane figúr vo freske nerealizovaných in: (Simonetta, Marchetti, Gigli): "S. Agnese in Agone a Piazza navona" (preklad Kurzführer der Kirche Sant´Agnese in Agone. Roma 2009, s. 47-48).
Po Ferriho smrti dokončil a premaľoval jeho žiak Sebastiano Francesco Corbellini (1693); v pendantívoch doplnil G. B. Gaulli (zmluva 1667, realizované 1668-71). - B. Canestro Chiovenda: Ciro Ferri, G. B. Gaulli e la cupola della chiesa di S. Agnese in Piazza Navona, in: Commentari X/1959;


152X
Kópia Ferriho fresky: Gaetano Garcia (namiesto Oslávenia sv. Agnesy ako "Oslávenie sv. Ignáca z Loyoly") na klenbe apsidy nad hlav. oltárom (A. Pozzo) jezuit. kostola sv. Ignáca v Dubrovniku, 1735 (V. Marković: Zidno slikarstvo 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji. Zagreb 1985, s. 54-67, obr. 42-49); + Celok: odvodená kupola kaplnky v kostole sv. Vojtecha, Wroclaw;
Dorignyho rytinové reprodukcie Ferriho kupolovej fresky S. Agnese adaptoval Georg Asam (otec bratov Asamovcov) vo freske kupoly kostola vo Frauenbründl, 1707 (H. Trottmann 1986, s. 20 n.; - Trottmann 1991, obr. 9; - E. Wagner-Langenstein: Georg Asam 1649-1711. Ein Beitrag zur Entwicklung der barocken Deckenmalerei in Bayern. München 1983, s. 193 a obr. 20-22). Aj jeho syn Cosmas Damian Asam na kupolovej freske kostola v Ensdorf 1716 (Trottmann 1991, obr. 10), Weltenburg 1721 a vo Weingarten, 1718/20 (H. Trottmann: Cosmas Damian Asam 1686-1739. Tradition und Invention im malerischen Werk. Nürnberg 1986, s. 21 a obr. 16-27; - R. E. Penzlin: Stil- u. Motivquellen in Werken des Cosmas Damian Asam. Bonn 1983, s. 61-64).
+ Z dielne Asamovcov rytiny prešli k Cosmasovmu najslávnejšiemu žiakovi Matthäusovi Güntherovi, v ktorého freskách adaptované mnohé figúry (napr. kupola kostola Druisheim (Matthäus Günther 1705-1788. Kat. výstavy, Augsburg a München 1988, s. 35 a obr. 3).
+ Aj mníchovský Johann Adam Müller na kupolovej freske v Meßkirch, 1736 (v súvislosti s prípravou kresbové kópie Ferriho motívov podľa rytín (konvolút 10 lavírovaných perokresieb ca. 1736, rozpredané 2008 v umelec. obchode) - Chr. Eder, in: Barockberichte 55/56, 2010, s. 551, obr. 13 a 14 na s. 553;
Vplyv na všetkých juhonem.-rak. freskantov 1. pol. 18. stor.; inšpirovali sa nimi o.i.: Johann Anton Gumpp v klenbových freskách klášt. kostola St. Florian, ca. 1690 (sv. Florián a anjel z fol. 5; Anjel s lutnou a speváci z fol. 1, atď.); + Melchior Steidl (Mníchov, Kapelle der Englischen Fräulein); + Johann Baptist Zimmermann (Steinhausen 1730/31); + Johann Baptist Enderle (Scheppach); + Johann Joseph Anton Huber, kresbové kópie Dorignyho rytín (Staatliche Graphische Sammlung Mníchov); + Joseph Keller, freska v Pfronten-Berg, 1780 (motívy z fol. 1 so zakomponovaným letiacim anjelom z Guaranu); freska v Kalksburg 1797/99 (motívy z Ferriho fol. 2, 5 a 8, skombinované s motívmi z Bergmüllerovho cyklu "Symbolum apostolicum" č. 7 a 11, z fresky D. Grana v Hofbibliothek a zo Sadelerovej rytiny "Posledný súd" podľa Chr. Schwarza; - Herbst des Barock 1998, s. 408); aj Kellerova 1:1 kresbová kópia celku fol. 2 (s. 551-552, kat. č. 22; Museum der Stadt Füssen); + Johann Michael Rottmayr (Salzburg, Dreifaltigkeitskirche); atď. - Wagner-Langenstein 1983, s. 124; - Trottmann 1991, s. 14;  

  

  

  

f152.1 Anjeli a anjelici v oblakoch


f152.1 a-e) Gottlieb Anton Galliarti, anjelské figúry na klenbových freskách a obrazoch v presbytériu, 1720
NITRA, tzv. horný kostol Katedrály sv. Emeráma
Medzi zemou a nebom 2009, s. 50-59 (JM); - JM 2009b, s. 75-86; - JM 2010b, s. 178-212; - JM 2011 (predlohy)
D

f152.1 a Skupiny anjelikov na oblakoch (z fol. 2 a 3) na klenbe konchy nad hlav. oltárom
f152.1 b Anjel na oblaku (fol. 4) na ústrednej freske na klenbe presbytéria
len približne (anjelik dole podľa G. Lanfranca, obzerajúci sa anjel podľa C. Marattu)
f152.1 c Anjel na oblaku (z fol. 3) vedľa Panny Márie na klenbe presbytéria
/stranovo prevrátene/
f152.1 d Putto s dvoma venčekmi (z fol. 2) na pravej strane monochrómneho výjavu Zasnúbenie (v orámovaní pri sv. Matúšovi evanj.) na klenbe presbytéria
f152.1 e Anjelik na oblakoch (z fol. 7) na obraze Krst Krista na stene presbytéria

f152.1 f Christoph Tausch, letiaci anjel (z dvojice na fol. 2), dvojica anjelov sediacich na oblakoch (z fol. 3) a anjel so zopätými rukami na oblaku (z fol. 4), na klenbovej maľbe boč. kaplnky sv. Ignáca
TRENČÍN, býv. jezuitský kostol sv. Františka Xavera
D

f152.1 g Jean-Joseph Chamant (J. L. Kracker), anjelik na oblaku (z fol. 5) na klenbovej freske boč. kaplnky sv. Jána Nepomuka, 1756
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie
E

f152.1 h Anjel sediaci na oblaku (z fol. 5) na klenbovej maľbe Panna Mária ochrankyňa cistercitov, ca. 1780
ČAKANY, far. kostol sv. Michala Archanjela
(Archívne foto PÚ SR)
E


f152.1 i Andreas Urlaub, sediaci anjelici na oblaku (z fol. 4) na konche nad hlav. oltárom, 1760
LADCE, kaplnka sv. Valentína v býv. kaštieli
J. Medvecký: Tri príspevky k maliarstvu 18. storočia. Diela A. Urlauba, J. I. Cimbala a I. Raaba na Slovensku. VČ 1975/4, s. 188-190;
Klenbové maľby v lodi a nad chórom podľa kompozícií P. Trogera (Oslávenie sv. Valentína, Sv. Cecília a anjelský koncert); zvyšky pôv. výmaľby interiéru pri poslednej renovácii úplne premaľované.
EAnjelici iba dvaja, mierne upravené - predný, zboku sediaci s hlavou pootočenú z trištvrteprofilu, prostredný vypustený


152.1X
Trojica anjelikov sediacich na oblaku (z fol. 4) na klenbových maľbách Carla Ludovica Castelliho v durínskom Altenburgu (sála záhradného pavilóna zámku) a v kaplnke kráľovského paláca v Saalfeld ("Concordia a Caritas", ca. 1704); + ako amoreti na freske Luca Antonia Colomba z cyklu alegorických výjavov, 1715? (Ludwigsburg, zámok vojvodu Eberharda Ludwiga); + na olt. obraze Johanna Georga Schmidta "Oslávenie sv. Jána Nepomuka", 1731 (St. Andrä a.d. Traisen, far. kostol) a odvodená trojica putti na klenbovej maľbe sály, 1710 (Maria-Enzersdorf NÖ, zámok "Von der Weide"); + Na stropnej maľbe "Videnie sv. Kataríny zo Sieny" s Oplakávaním Krista, 1743 (Apulia).
+ Anjelici s Kristovým krížom (z fol. 7) na klenbovej freske Magnusa Remy v kláštore Ottobeuren (aj dvojica anjelov z fol. 2); a pod.

f152.1.1 » Dvojica vznášajúcich sa anjelov (z fol. 2)
(spodný pozerá hlavu odklonenú smerom dole, pravicou pred telom k hornému s rozpaženými rukami)
Figúry opakuje Ferri aj v iných dielach (anjel na olt. obraze Sv. Mária Magdaléna de´ Pazzi a pod.)


f152.1.1 a Gottlieb Anton Galliarti, anjeli na freske konchy nad hlav. oltárom Nitrianskej katedrály, 1720
D

f152.1.1 b Christoph Tausch, anjel na klenbe boč. kaplnky býv. jezuitského kostola sv. Františka Xavera v Trenčíne, 1712/15
DLen horný z dvojice, skombinovaný s letiacim anjelom z fol. 1, sediacim z fol. 5 a figúrou anjela so zopätými rukami z fol. 4)

152.1.1X
+ Magnus P. Remy na freske Oslávenie Najsv. Trojice z r. 1717/20 v Ottobeuren (na strope vstupnej sály kláštor. múzea) + aj anjeli s krížom z fol. 7; + Franz Martin Khuen na freske Apoteóza P. Márie; + Johann Weiß, dvojice anjelov, anjelikov a okrídlených hlavičiek na freske Odovzdávanie kľúčov Petrovi z r. 1764 na klenbe lode klášt. kostola St. Peter v Salzburgu (ÖKT XII/1913, s. 9 a fig. 23: "F. X. König"?; - P. Stoll: F. X. König, J. Weiß und die Deckenfresken der Benediktinerstiftskirche St. Peter in Salzburg, s. 6, obr. 2) - v spodnej časti aj dvaja apoštoli z Nanebovstúpenia Krista od J. Guaranu, atď./; + Joseph Keller na freske Sťatie sv. Jána Krst. na klenbe lode far. kostola v Menzingen, 1793 (Herbst des Barock 1994, Taf. 50), na freske Martýrium sv. Ondreja na klenbe lode far. kostola v Trauchgau, 1819 (Taf. 78), na freske Klaňanie troch kráľov v Balgach, 1826 (Taf. 100), na návrhovej kresbe k nerealiz. freske Rozoslanie apoštolov (s. 541, kat. 9); + Matthias von Görz, dvojica anjelov (s krížom) na freske klenby lode býv. klášt. kostola v Pöllau, 1718 (H. Lorenz, ed.: Barock. Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, Bd. 4. München 1999, obr. s. 117); + Josef Kramolín na klenbe empory v kostole sv. Kríža v Děčíne, 1791/2; + Johann Michael Fissé (pripis.) na freske Oslívenie sv. Liboria v Jesenici (P. Suchánek / M. Šeferisová Loudová, in: Opuscula hist. art. 60/2011, č. 2, s. 92-109, a pozn. 30: ovplyvnenie C. Ferrim konštatoval už Schweigel - Umění 20/1972, s. 18)

f152.1.2 » Dvojica anjelov (z fol. 5)
(predný obzerajúci sa ukazuje nabok pred seba, druhá ruka pred telom)


f152.1.2 a Gottlieb Anton Galliarti na obraze Krst Krista v presbytériu hor. kostola Nitrianskej katedrály, 1720
DPravicou neukazuje, ale drží drapériu


152.1.2X
+ J. A. Gumpp na klenbovej freske klášt. kostola St. Florian (aj figúra sv. Floriána z fol. 5); + J. Zanusi na olt. obraze sv. Floriána v "Sacellum" Alte Universität v Salzburgu (aj figúra sv. Floriána z fol. 5 a Boha Otca z fol. 1); + Johann Hiebel na freske ústred. kupoly klášt. kostola Narodenia P. Márie, Doksany 1721 (J. Fronek: Johann Hiebel 1679-1755, Praha 2013, s. 121, obr. V.C.1 na príl.); + Joseph Antony Adolph, anjeli na návrhovej kresbe k freske "Apoteóza sv. Mikuláša", akvarel en grisaille, ca. 1770 (Albertina)

f152.1.3 Anjelik s tŕňovou korunou (z fol. 1)


f152.1.3 a Christoph Tausch na freske klenby boč. kaplnky sv. Ignáca, 1712/15?
TRENČÍN, býv. jezuitský kostol sv. Františka Xavera
B. Matáková: Reštaurovanie nástenných malieb bočných kaplniek rímsko-katolíckeho kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne, in: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2005. Trnava 2006, obr. na s. 64;
E

f152.1.3XAnjeli hudobníci sediaci na oblaku (z fol. 1)


Skupinu anjelov - hudobníkov a spevákov sediacich na oblaku z ústrednej časti Ferriho kupolovej fresky pri Panne Márii pod Bohom Otcom na nebesiach (na rytine fol. 1) zakomponovali do svojich fresiek o.i. napr. L. A. Colomba v Ludwigsburgu, 1718/23 (Corpus BD - www.bildindex.de); J. A. Gumpp v klášt. kostole St. Florian; F. A. Weiss nad organovým chórom kostola St. Michael v Mittelbergu (1769); J. A. Schöpf na klenbovej freske nad emporou kostola St. Michael v Pfaffenhofen an der Glonn, 1765/72 (www.kirchenundkapellen.de); J. B. Zimmermann na klenbovej freske Mária kráľovná nebies, 1730/31 (Steinhausen, pútny kostol); S. B. Faistenberger na klenbovej freske Oslávenie P. Márie, 1739 (Kitzbühel, Liebfrauenkirche); G. Milani na olejovej skici k freske (1771), a mnohí ďalší. Nájdeme ich medzi štúdiami jednotlivých motívov J. H. Fragonarda podľa Cira Ferriho (akvatinty Richard Jean Claude de Saint-Non v albume "FRAGMENTA / choisis dans le / Peinturer et les / Tableaux les plus / intéressante des Palais / et des Egliser de / L´Italie / Premiere Suite / Rome" (ca. 1771); alebo na medirytine M. H. Renza Boh Otec so symbolmi evanjelistov oslávený na nebesiach (1734), atď.

f152.1.4 Dvojica anjelov sediacich na oblakoch (z fol. 3)
(sediaci opretý o lakeť, s rukou pred tvárou, zadný mu ukazuje pred seba)


f152.1.4a Nezn. maliar na freske Anjelský koncert z cyklu na podklenutí chóru, 1728
MARIANKA, pútny kostol (Bazilika) Narodenia Panny Márie
Nápis na stuhe: "et lux perpetua lucreat eus"; - X. Čik, Dejiny Mariatálu, obr. s. 48 ("Žalm 129: Svetlo večné nech im svieti"); - M. Vadrna 2018, s. 59 ("Žalm 130: Z hlbín volám k tebe Pane..."?)
ESediaci anjel vpravo; pridaná trúbka-pozaun a zvitok s notami


f152.1.4b Christoph Tausch, » dvojica anjelov na klenbe boč. kaplnky, 1712-15
TRENČÍN, býv. jezuitský kostol sv. Františka Xavera
DSkombinovaný s letiacim anjelom (z fol. 1 a 2), a s anjelom so zopätými rukami (z fol. 4)


152.1.4X
+ Johann Anton Zächenberger, dvojica anjelov pri Kristovi na klenbovej freske Sen sv. Martina v Puch, 1720 (Corpus BD 14, 2010, s. 232, obr. A)f152.1.5 Figúra letiaceho anjela (z fol. 4)
(prevzal aj J. G. Bergmüller na kompozícii fresky "A život večný..." (č. 12 z cyklu Symbolum Apostolicum,
rytina G. B. Göz?, 1725)


f152.1.5 a Johann Stephan Bojack (s A. Schmidtom) na freske klenby lode, 1752/53
PRIEVIDZA, piaristický kostol
C

f152.1.5 b Jean-Joseph Chamant (a J. I. Mildorfer?) na freske Anjeli nesú kríž na klenbovom poli v lodi, 1757
ŠAŠTÍN, pútny kostol Sedembolestnej Panny Márie
C

f152.1.5 c Anton Schmidt na freske klenbového poľa v lodi, 1766
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
JM 2006a, s. 106, obr. 7 a-c; - JM 2013, kat. I.16 b
BStranovo prevrátene, horný anjel v celku podľa kompozície J. G. Bergmüllera z cyklu "Symbolum Apostolicum"


152.1.5X
+ Johann Adam Müller na kupolovej freske v Meßkirch, 1736; a jeho kresbová kópia v konvolúte 10 lavírovaných perokresieb ca. 1736 (Chr. Eder, in: Barockberichte 55/56, 2010, s. 551, obr. 13 a 14 na s. 553);  + J. P. Molitor na klenbovej freske kostola sv. Havla, Liběchov, sign. 1741 (aj letiaci anjel S. Concu);  + J. Mages na freske Tróniaca Madona so sv. Dominikom, 1756 (Dasing);  + Lombardský maliar, letiaci anjel na klenbovej freske Boh Otec na nebesiach s anjelmi, po 1738 (Pavia, Monasterio di S. Salvatore) - aj dvojica vznášajúcich sa anjelov vpravo z fol. 2;

f152.2 Figúry svätcov na oblakoch


f152.2 a Josef Kurtz, figúra sv. Floriána v zbroji a anjelik s prilbou pri ňom (podľa sv. Juraja z fol. 5) na obraze v nadstavci pravého boč. oltára, ca. 1730/35?
PEZINOK, kostol kapucínov
BZ kopije sv. Juraja (Floriána?) urobená zástava a pravica svätca s vavrínovu ratolesťou priložená k hrudi zmenená - v ruke má vedro


152.2X
+ Sv. Juraj ako sv. Florián na obraze Jacoba Zanusiho na boč. oltári v "Sacellum" Alte Universität v Salzburgu, okolo 1730 (Kat. Der Salzburger Hofmaler Jacob Zanusi 1679-1742, Salzburg 2001, obr. 97 na s. 85); celok kompozície zostavený z troch motívov Ferriho fresky (z fol. 1 - kľačiaci Florián s puttom, dvojica vznášajúcich sa anjelov, Boh Otec vo vrchole a putto na oblakoch);
+ Viaceré motívy adaptovali J. A. Gumpp a M. Steidl na klenbových freskách klášt. kostola St. Florian, OÖ, ca. 1690; - Welt des Barock, Wien 1986 (obr. 4 na príl. "Prijatie sv. Floriána na nebesiach"); + postavy sv. Floriána a sv. Cecílie na kupolovej freske Georga Asama v pútnom kostole Frauenbründl bei Straubing, 1707 (B. Bushart: Asams Umkreis, in: Kat. C. D. Asam 1686-1739. Leben u. Werk, München 1986, s. 85, obr. 1 a 2); + Sv. Juraj pokľaknutý na oblaku (z fol. 2) ako sv. Sebastián na freske F. S. Kirzingera z r. 1783 na klenbe lode, Ebersberg (CBD 11/2005, obr. s. 319)


f152.2 b Gottlieb Anton Galliarti, figúry prorokov, patriarchov, apoštolov, svätcov a svätíc (z fol. 4, 6 a 7) na obraze boč. oltára  » Všetkých svätých, 1720
NITRA, horný kostol Katedrály sv. Emeráma
DCelok obrazu skomponovaný z figúr povyberaných z Ferriho: dole vpravo Pavol apoštol
(z fol. 4), Peter uprostred (z fol. 7), Noe s archou a ratolesťou za ním (z fol. 4); traja pápeži-mučeníci nad nimi (z fol. 6); skupina panien-mučeníčok hore - ústredná Katarína s mečom a kolesom, pri nej vpravo Apolónia s kliešťami so zubom, vľavo odvrátená Cecília s organom a ďalšie dve ženy po stranách (z fol. 4); (doplnené navrchu figúrami anjelov a anjelikov z Carla Marattu)


f152.2 c Anton Zallinger, figúry prorokov, patriarchov, apoštolov, svätcov a svätíc na obraze hlav. oltára Všetkých sv., 1792
LADICE, far. kostol
BCelok obrazu s malými úpravami odvodený z Galliartiho kompozície (skupina sv. pápežov-mučeníkov nahradená postavami 4 Cirkevných otcov)

f152.2 d Figúry svätcov na býv. oltárnom obraze  » Všetci svätí, 1770-te r.
BRATISLAVA, SNG (O 1484)
Keleti, Fontes 2, 1986, č. 85; - Papco 2003/2, s. 680-681, č. 351 ("J. L. Kracker", inv. č. O 2668, 124 x 119,5 cm ??); Rešt. VŠVU
Ol/pl, 220 x 160 cm; Rešt. VŠVU. Asi pôvodný obraz z hlav. oltára kostola Všechsvätých v Poproči (na oltári z r. 1766 nahradený kópiou Vojtecha Klimkoviča, ca 1870)
DPrevzatá postava sv. Jozefa s rukami skríženými na hrudi (z fol. IV) a odvodený sv. Ján Krstiteľ (z fol. VII);
(Dvojica anjelov na oblaku pri P. Márii zo Sebastiana Concu; celok zostavený z figúr prevzatých z rôznych ďalších predlôh; - porov. identické figurálne motívy na obraze Balthasara Rieppa "Oslávenie Immaculaty" z r. 1745 na boč. oltári far. kostola St. Ulrich v Seeg (J. Mair: Balthasar Riepp. Leben u. Werk, in: Herbst des Barock, s. 328)

f152.3 Lev pri sv. Hieronymovi (zo skupiny svätcov na fol. 6)
(Sediaca postava cirkev. otca sv. Hieronyma prevzatá z C. Ferriho zakomponovaná aj na medirytine J. D. Cuerigera "Všetci svätí" podľa návrhu G. B. Göza)


f152.3 a Gottlieb Anton Galliarti, lev na freske sv. Mareka evanjelistu v JZ cípe klenby presbytéria, 1720
NITRA, horný kostol Katedrály sv. Emeráma
JM, ARS 2010/2; - JM 2011;
EPridané brko pod labou a knihy v pozadí ("ADG") = kryptoportrét?f153

Posledná večera, medirytina Cornelis Bloemaert, Rím, ca. 1680
Ferriho kresba, stranovo prevrátená predloha pre rytinu (The Metropolitan Museum of Art); + Stranovo prevrátená kópia, medirytina znač. "Cyrus Ferrus invent. - Hubertus Vincentus sculp."; + Kópie rytiny použité ako ilustrácie (in: Missale Romanum, vyd. Lyon 1702 a i.); - A. Epple, Augsburger Kupferstiche, 1. Teil, č. 201


f153 a Kópia, olejomaľba, 18. stor.?
? (Fototéka ÚDU SAV; foto F. Hideg, 1960-te r.)
AKópia podľa grafiky


153X
+ Franz Nikolaus Streicher, klenbová freska v býv. kláštor. kostole augustiniánov v hornobavorskom Höglwörth (Corpus BD 11, 2005, s. 225, obr. C); + "Posledná večera" na troch protestantských oltároch z r. 1713-1735 v juž. Nemecku (Oertel 1974)    

f154

Aeneas a Anchis, medirytina Benedictus Farjat, Rím 1675
Znač. "Cyrus Ferrus inuen. - Pet. Lucatellus delin. - B. Farjat sculp. Romae 1675 Sup: permis."


f154 a Christoph Tausch(?): Sv. Ladislav zakladá kostol, olejomaľba na stene boč. kaplnky, ca. 1715?
TRENČÍN, pôv. jezuitský kostol sv. Františka Xavera
Obraz "od nemenovaného jezuitského majstra z r. 1715" (Branecký); - JM 2012, obr. s. 77 (predloha)
COproti rytine stranovo prevrátene. Prevzaté pózy a gestá ústredných postáv, prispôsobené a aktualizované - potretéty Illésházyovcov: vľavo v pozadí gr. Mikuláš Illesházy (zomr. 68ročný 1723) a chlapec jeho syn Jozef (nar. 1701); staviteľ s odpichovadlom a bradatý muž ukazujúci za seba hore (autoportrét Tauscha?); pôdorys na tabuli totožný s grafikou(?)
f154.1 Putto so stuhou
Varinat figúry naznak letiaceho putta s nápisovou stuhou z hornej časti kompozície stranovo prevrátene zakomponovaný aj na aleg. medirytine Françoisa Spierre z r. 1679 podľa predlohy Cira Ferriho (univ. tézy rod. Falconieri; - Albertina F/1/23/98)
f154.1 a Christoph Tausch(?), anjelik so stuhou na olt. obraze v boč. kaplnke sv. Jozefa, 1711
TRENČÍN, pôv. jezuitský kostol sv. Františka Xavera
JM 2012, s. 77; Obraz sv. Jozefa 1.2.1711 venovalo nemecké vojsko sídliace na Trenčianskom hrade
CStranovo prevrátene; putto z rytiny zahalené, prerobené na anjelika, upravené - namiesto "AEQVABIT OLYMPO" na stuhe: "ITE AD IOSEPH"f154x2

Mojžiš udiera do skaly, medirytina a lept Pietro Aquila, ca. 1665
Vyd. Giovanni Giacomo de´Rossi. Stranovo prevrátená rytinová reprodukcia Ferriho obrazu z cyklu starozákonných výjavov v bazilike S. Maria Maggiore v Bergame.
Grafická reprodukcia Ferriho kompozície použitá v 1. pol. 18. stor. ako predloha pre viaceré klenbové maľby v Rakúsku, na Morave a v Čechách:


a) Christian Dietzer, kópia celku podľa rytiny na klenbe sály biskupskej rezidencie v Litoměřiciach, okolo 1700
M. Pavlíček: Nástěnná malba Trůnního sálu biskupské rezidence v Litoměřicích, Umění / Art,
2001, č. 3/4, s. 335-337, obr. 1, 2 (predloha);

b) Jacob Zanusi, kópia celku podľa rytiny na klenbe pred kaplnkou Svätých schodov kostola teatínov v Salzburgu, olejomaľba na omietke, ca. 1730
J. Kronbichler, kat. Der salzburger Hofmaler Jacob Zanusi, Dommuseum zu Salzburg 2001, s. 123, obr. 162, 163 (predloha); - Kronbichler: Jacob Zanusis Arbeiten für die Kajetanerkirche in Salzburg, in: Barockberichte 31, Salzburg 2001, s. 130, obr. 5 a 6 (predloha);
c) Karel František Antonín Töpper, freska v sale terrene kláštora Velehrad, 1730/35
I. Krsek: Malířství vrcholného baroka na Moravě, in: DČVU II/2. Praha 1989, s. 614, obr. 394 na s. 616; a redukovaná kompozícia aj v sále prelatúry kláštora cistercitov v Žďáre nad Sázavou, 1734;
d) Wolfgang Andreas Heindl, prekomponované na výškový formát na klenbe refektára benediktínskeho kláštora v Lambachu, po 1740
ÖKT XXXIV/1959, s. 191-193;

154x2.1 Figurálny komparz výjavu
f154x2.1 a Postavy na obraze "Prechod Izraelitov cez Červené more", pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 5166)
Ol/pl, 119 x 159 cm; - M. Keleti, Fontes 2, 1983 ("maliar z okruhu P. Trogera"); - Kat. DSVU Barok 1999, č. 236; - Papco 2003/I, č. 18 ("Frans de Neve?")
DMladá žena kľačiaca na kameni uprostred (namiesto na džbáne má pravú ruku zdvihnutú), sklonený muž dvíhajúci mech vedľa a postavy stojace za nimi, skupina vojakov a trubači na skale, prevzaté z mnohofigúrovej kompozície Cira Ferriho, mierne upravené a začlenené do celku, zjavne zostaveného z figurálnych motívov odvodených z rôznych predlôh


f154x2.1 b Otto Gebhardt, figúry komparzu na skici k freske "Apoteóza sv. Otílie", 1735
BERLÍN, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie (Inv.-Nr. 2054)
Ol/pl, 78 x 57,5 cm; - Chr. Grimminger: Otto Gebhard (1703-1773). Leben und Werk des Prüfeninger Barockmalers. Regensburg 2000, s. 58, obr. V;
f154x3

Odpočinok na úteku do Egypta (Sv. Rodina s anjelmi), rytinová reprodukcia Ferriho olejomaľby


f154x3 a Luca Antonio Colomba: freska na klenbe bočnej kaplnky, 1700/1702
FRAUENKIRCHEN, Bazilika (pútny kostol Narodenia Panny Márie)
Uprostred štukovej klenby v prvej severnej bočnej kaplnke
BPrevzatý celok kompozície, upravené na štvorlistový formát štukového zrkadla
(Freska Klaňanie pastierov na východnej stene kaplnky podľa Hansa von Aachen)

katalógtop