Hendrik GOLTZIUS (1558 - 1617)

g174

Ukrižovanie (Ukrižovaný s Máriou, M. Magdalénou a sv. Jánom), medirytina, 1585
Znač. "HGoltzius inventor et sculptor et excud. Ao 1585". - IB, Netherlandish Artists. (Ed. by W. L. Strauss),
vol. 3. Hendrik Goltzius. Engravings. New York 1982, č. 040a na s. 47-48; - B 40a; - Holl. VIII, s. 13; - Kat. PAU Kraków 2004, č. 26


g174 a Paul Juvenel (pripis.): Sv. Ján Evanjelista na tabuľovej maľbe Ukrižovanie na krídle  » Thurzovho oltára, 1611
NECPALY, kostol ECAV
(Mária z Ukrižovania A. von Qert; Kristus na kríži podľa Chr. Schwarza);
JM, ARS 2003/2, s. 92-121, obr. (predlohy); - DSVU Renesancia 2009, s. 845, č. 206 (JM)


g174 b Mária na tabuľovej maľbe (z epitafu Tomáša Erdődyho dat. 1596?) z Hlohovca
BRATISLAVA, SNG (O 5383)
Oltár z kaplnky kaštieľa v Smoleniciach (O. Bubryák 2013). - Fontes 1983, č. 63, obr. s. 319 ("kryptoportréty Márie Ungnad a Tomáša Erdődy" /nar. 1558/ - pendant Tomáš apošt. O 5384;, aj rodové erby, manželia do 1624 v Smoleniciach); "tabule pri reštaurovaní r. 1976 vybraté z epitafu (pôv. O 1779) lebo staršie než ostatné"; + stredná tabuľa (O 5385): Ukrižovaný s anjelmi po stranách (prevzatí zo Sadelerovej rytiny) s Desatorom a s kalichom, dole mesto (Fontes, č. 72)
a štítový nadstavec s maľovanými erbami (O 5386).
Kat. DSVU Renesancia, SNG 2009, č. I.3.28 na s. 30 (Z. Ludiková); + Bubryák 2013, s. 95-97,
obr. 51 a-b, 52, 53

    

g175

Séria Cností, medirytiny Jacob Matham, ca. 1593
Aj kópie A. van Londerseel; + z Mathamových rytín vychádzajú figúry Cností zo série medirytín M. Greutera


g175.1. Figúry v ornamentálnej výmaľbe na podklenutí severnej empory, okolo 1625
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
Medvecký (2007)2009 (predlohy); - Medvecký, in: DSVU Renesancia 2009, č. 184 na s. 822-823 (obr. Fides); - NKP Levoča. Ba 2016, s. 75, 128-129, obr.; - Z. Čovanová Janošíková: 2016, s. 793-794, obr. 9 a-d
g175.1 a Fides
g175.1 b Spes
g175.1 c Caritas
g175.1 d Iustitia
/Bez pozadia, hlavy a šaty zmenené - Fides v pravici namiesto krucifixu kalich (Galavics 1973,
obr. 30 ako "Charitas"/!/, 1. pol. 17. stor.); Spes stranovo obrátene; Caritas len dieťa na ruke, ostatné vypustené/


g175.2. Séria Cností na fasáde, po 1615
LEVOČA, Radnica
5 postáv s nápismi medzi oknami, viackrát znovu namaľované. - NKP Levoča 2016, s. 106-107
g175.2 a Fortitudo
Medvecký, in: DSVU Renesancia 2009, s. 823 (predloha); - Čovanová Janošíková 2016, s. 792, obr. 8 c; - Ako predloha použitá pravdepodobne stranovo prevrátená kópia Mathamovej rytiny zo série Cností M. Greutera? (z nej odvodená aj Prudentia);
("Iustitia" a "Patientia" podľa M. de Vos; "Temperantia" a nápisy k jednotlivým personifikáciám prevzaté zo série A. Eisenhoita)


g175.3 Iustitia(?) na iluzívnom hlavnom oltári, 1794
TREBUŠOVCE, kostol sv. Ladislava
V maľovanej iluzívnej architektúre hlav. oltára ako pseudosochy zakomponované Fides, Spes, Caritas a personifikácia Iustitie? (ženská postava odvodená z Mathamovej rytiny "Iustitie" s váhami, ale aj so stĺpom Fortitudo na pleci)
Obraz "Zázrak sv. Ladislava" od Jozefa Lercha/?/ uprostred maľovaného hlav. oltára s motívmi prevzatými zo S. Dorffmaistera; klenbová maľba lode podľa J. Guaranu    

    g176

Cnosti (z cyklu 7 Cností a 7 Nerestí), medirytiny, vyd. Pierre Firens
Séria 7 + 7 ženských personifikácií v nikách;
+ séria bez nápisov, s erbovými štítkami hore, číslované (I Fides, II Spes, III Caritas, atď.; dvojriadkové citáty naspodu, medirytiny Jacob Matham 1593 (Fortitudo a Temperantia Jan Saenredam), vyd. Claesz Jansz Visscher: "HG inuent. A. 1593 - I CJ Vißcher excudit"; - Bartsch 126; - Holl. Dutch 264


g176 a Fides a Spes na čelnej strane maľovanej truhlice, 17. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM
Maľovaná svadobná truhlica spišskej proveniencie (PaM)    

g177

Euterpe, Kalliope, Thalia, Terpsichore z cyklu 9 múz, medirytiny, 1592
B 146-154; - Holl. VIII, s. 34; - Kat. PAU Kraków 2004, č. 63-71 +lit.; - NH (Goltzius, I), 133
Rytiny (znač. "HGoltzius inuent et sculptor", "HG fecit"), v albume Lumen picturae, vyd. Frederick de Wit, Amsterdam 1660/75 (reprint Handbuch der Zeichenkunst, Koln 2010, s. 93-101)


g177 a-d Maľované výplne na kostolných stallách, /1./ pol. 17. stor.
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum (DM 177)
Kat. Barok 1999, č. 21 (s violou); - M. Brázdilová: Personifikácia hudby na tabuľových maľbách z Levoče, PaM 1997/2, s. 12-17, 10 obr.; - M. Volovár: Hudobné alegórie na maľbách, PaM 2001/4, s. 22-23, 9 obr. (predlohy).
/Upravené: "Euterpe" ako flautistka, "Kalliope" s notami, "Thalia" namiesto žezla s maskou hrá na violu da gamba, "Terpsichore" ako lutnistka (doplnené tabuľou "Obriezka Ježiša")    

g178

Zvestovanie Panne Márii, medirytina (z cyklu 6 rytín "Život Panny Márie"), 1594
S dedikáciou bavorskému kniežaťu Wilhelmovi. - Holl. Dutch VIII, s. 5; - Kat. Scripture for the Eyes, New York 2009, č. 27a na s. 154; - Kat. PAU 2004, č. 3 (+ lit.); - Kat. Rembrandt, Rubens i inni 1999, č. 1;
+ Kópia stranovo prevrátene, medirytina Israël Crispin le Jeune, 1632 (nápis: "SESIT EST LA SALVTASION DE LA VIERGE");
Aj lavírovaná perokresba "podľa rytiny C.P."? (Dráždany, Kupferstichkabinett)


g178 a Maľba na vnútornej strane dvierok barokového príborníka, 18. stor.
TOPOĽČIANKY, Zámok
(Aj anjelik s roztiahnutými rukami vľavo). Archív PÚ SR, fareb. neg. 179.739; - I. Cónová, PaM
1995/1, obr. s. 29 (pendant Klaňanie pastierov podľa Raffaela)+ Olt. obraz z r. 1650 v kostole sv. Margaréty, Janowice (Maryja matka Christusa, Warszawa 1987,
obr. 174)    

g179

Mars (ako ochranca vojny) z cyklu 7 planét, medirytina Jan Saenredam, 1596
Kat. Csillagsorsok és embersorsok / Sternenschicksale und Menschenschicksale. SzM Budapest 1990, č. 28, obr. 6 na s. 11;
Aj Goltziusove kresbové predlohy, 1595/96. Rytinové série zrkadlovo prevrátene (Jan Saenredam, aj ďalšia Jacob Matham)


g179 a Louis de Caulery: Vojenský tábor, olejomaľba na dreve, 1610/20
BRATISLAVA, SNG (O 932)
Rusina 2006, s. 98-99, fareb. reprod. 34 a kat. s. 162 (+ lit.)
/Nahý Mars na piedestáli je oblečený, v pozadí pridaná ďalšia skupina, zmenené typy vojakov. Znamenia zverokruhu na terčíkoch (Škorpión, Baran) vypustené, z aleg. námetu prerobené na hist. scénu dobývania mesta./katalógtop