Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Joseph Sebastian (1700 - 1768) a Johann Baptist (1712 - 1787) KLAUBER

k235

"Betreüe Schäfferin" (Mária Dobrá pastierka - Pastrix Bona), medirytina, ca. 1750
Neskoršia verzia: "Sub Tuum Praesidium" (č. 36 zo série), znač. "Klauber Cath. Sc. et excud. A.V.", medirytina Ignaz Sebastian Klauber, ca. 1770 (Kat. Maria, Göttweig II.115) /stranovo prevrátene, pravú ruku s palicou, bez anjelikov so stuhou a bez pozadia/.
k235 a Dobrá pastierka, olejomaľba na medi
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 418)
Ž. Grajciarová, kat. GMB 2001, č. 9/10 (pendant); - Grajciarová, Neznáme barokové obrazy zo zbierky GMB, PaM 2002/2, reprod.; - Papco 2003, č. 163: "Aigen?"; - Szilárdfy 2003, č. 129; - Kat. Ave Maria GMB 2013, č. B.65; - Papco, Palkovské štúdie II, 2014, s. 169-175: "F. A. Palko"; obr. 1 (GMB), obr. 6 (Klauber 2);
BBaránok bez medailónu na krku (na stuhe "Sub Tuum Praesidium")


k235 b Dobrá pastierka, obrázok na plátne, kon. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 4997)
Ol/pl, 54 x 42 cm; - Kat. Ave Maria, GMB 2013, č. B.67;
BPrimitívna kópia podľa grafiky, zredukovaná kompozícia+ Ignác Oderlický, olejomaľba, ca. 1755 (Šumperk, klášt. kostol; pendant Dobrý Pastier); + Obraz vo viedenskom kláštore alžbetínok (ÖKT Wien III., obr. 86; Papco II, 2014, obr. 5); + Príklady v Latinskej Amerike - Peru: obraz M. Samaniego a B. Rodriguez, ca. 1780 (PESSCA 326A/668B)

    

k236

Martýrium sv. Petra z Verony, medirytinová ilustrácia
In: Annus dierum sanctorum. Delectabar singulos dies, I-IV.; vyd. Göz - Klauber, Augsburg, ca. 1740/41 (29. apríl)

k236 a Johann Lucas Kracker, obraz boč. oltára, 1752/56
ZNOJMO, dominikánsky kostol Sv. Kríža
Jávor 2005, s. 66-67, kat. 45;
B

k237.1

Sv. Apolónia ("S. Apollonia V. et M."), medirytina a lept J. B. Klauber, Augsburg,
1750-te r.


k237.1 a Imrich Jagušič: Sv. Barbora, olejomaľba na dreve, 1770-te r.?
OSTURŇA, kat. kostol?
Pendant Sv. Jozef Pestún, rovnaký formát, 104 x 85 cm; adjustované ako bočné krídla oltárika (s ústredným obrazom Sv. Jána Nepomuka, od iného maliara); - zostavené neskôr? - v kartuši na prednej strane kamennej menzy: "Ao 1803 / E.T.M.T. / 28 Martij" (?).
Evidované v prícestnej kaplnke - Pam. VK 1969, s. 406 (foto Archív PÚ SR, neg. 47.976; rešt. SÚPSOP Bratislava?)
BAtribúty zmenené a pozadie doplnené

k237.2

Sv. Katarína Alexandrijská ("S. Catharina V. et M."), medirytina a lept J. B. Klauber, Augsburg, 1750-te r.


k237.2 a Imrich Jagušič(?): Sv. Katarína, obraz boč. oltára
BREZOVICA, kat. kostol
B

k237.2 b Martin Michael Speer: Sv. Barbora, obraz v nadstavci boč. oltára
BRATISLAVA, kostol uršulínok
BZmenené atribúty - v pozadí vpravo veža a ožiarený kalich


k238

Najsv. Trojica a anjeli s krížom a kadidlom na nebesiach, medirytina a lept J. B. Klauber, Augsburg, 1750-te r.
Aj kópia, bodkovaná medirytina Josef Kollanek (Kollanetz?), ca. 1770, s nemeckým nápisom naspodu; + zjednodušený variant (Johann Philipp Binder?), in: Officium Rakoczianum, maďarské vyd. F. L. Landerer, Buda 1756 (É. Knapp 2000, s. 83, obr. 105: spodná časť zmenená, v oblakoch len dvaja anjelici po stranách, v kartuši "Sic Deus Dilexit")


k238 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (M 600/1827)
Ol/pl, 62 x 47 cm; - Papco 2003/I, č. 261 ("Troger? Raab? J. J. Zeiller?" ?!); - H. Markusková, Kat. GUEZ N. Zámky 2017, s. 18 ("Rakúsky maliar, okolo 1730" ??);
B


+ Anton Scheitler, klenbová maľba far. kostola St. Georg v Gern, 1763 (F. Markmiller: Barockmaler in Niederbayern. Regensburg 1982, obr. na s. 189)   k239

Narodenie (Klaňanie pastierov), medirytina a lept J. B. Klauber podľa Johanna Wolfganga Baumgartnera, Augsburg, 1750-te r.
Baumgartnerova predloha pre rytinu (MMA)


k239 a Ústredný obraz oltára
IVANČINÁ, kostol ECAV
Kresánek 2009, obr.;
B

k240

Stigmatizácia sv. Františka z Assisi, medirytina a lept J. B. Klauber, Augsburg,
1750-te r.
Aj rôzna neskoršia devočná grafika 18.-19. stor. (medirytina "S. Franciscus Seraph", s textom modlitby
na rube, vyd. Benzinger v Einsiedeln, ca. 1880) a pod.


k240 a Obraz boč. oltára, 1764
KRUŠOVCE, far. kostol Narodenia Panny Márie
Ol/pl, 200 x 100 cm; (Fototéka ÚDU SAV, neg. 9.750)
BStranovo prevrátene, zjednodušené; motív stromu v krajine s prichádzajúcimi dvoma mníchmi v pozadí za postavami vypustený)+ Porov. ďalšie varianty rôzne obmieňanej figúry stigmatizovaného sv. Františka (Jablonica, Kremnica) kľačiaceho s rozpaženými rukami v krajine (bez anjela)    

k241

"S. Virgo Virginum" (Immaculata), medirytina a lept J. B. Klauber, Augsburg 1750
(č. 12 zo série "Litaniae Lauretanae...", Augsburg 1750)


k241 a Obraz hlav. oltára » Immaculata, 1733
VEĽKÉ LEVÁRE, far. kostol Mena Panny Márie
DOdvodená póza a gesto Márie, upravené na celú postavu. Doplnené anjelmi a anjelikmi z C. Marattu ("Maria Victoria") na ľavej strane, a D. Grana ("Dobročinnosť sv. Alžbety") vpravo a hore

k241 b Franz Xaver Wagenschön na obraze boč. oltára, 1765
BUDAPEŠŤ, kostol sv. Anny
CSpodná časť figúry obrátene   

k242

"Regina Martyrum" (Pieta), medirytina a lept Joseph Sebastian a Johann Baptist Klauberovci, 1750
č. 50 zo série ilustrácií, in: Franciscus Xaveris Dorn: "Litaniae Lauretanae...", v 1. knižnom vydaní (Johann Baptist Burckhart, Augsburg 1750)


k242 a Panna Mária Kráľovná mučeníkov, olejomaľba, 1792?
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A-4091)
Kat. Mučenícke legendy, GMB 2012, s. 112-113, č. E.12 (predloha);
BPieta pod krížom, sv. Štefan s kameňmi a palmovými ratolesťami jej drží nad hlavou korunu; dole sv. Juraj, Vavrincec a ďalší mučeníci, vpravo kľačí sv. Ignác z Antiochie atď.k243.1

"Mater Salvatoris" (Madona), medirytinová ilustrácia, Augsburg, pol. 18. stor.
Znač. "Ios. et Ioa. Klauber Cath. Sc. et exc. A"


k243.1 a Spišský maliar (I. Jagušič), olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
LEVOČA, kostol býv. sv. Ladislava
NKP Levoča 2016, s. 229, obr. ("1. pol. 18. stor.)
BMária doplnená na sediacu postavu, okolo anjelici a okrídlené hlavičky

k243.2

"Mater Inviolata" (Immaculata), medirytina, Augsburg, pol. 18. stor.
Aj kópia Jakob Adam: "Sérelem nélkul való Anya", ilustrácia Loretánskych litánií Farkasa Cséreya, 1772


k243.2 a Obraz hlav. oltára
KÁLOZ, far. kostol
BDoplnení ďalší anjeli

k244

Sv. Ignác z Loyoly pred jaskyňou v Manrese, medirytinová ilustrácia
Titul. list, in: "Icones pro Praeludiis Exerc. S. P. Ignaty S. I. Fund." (vyd. Augsburg)
a variant, mezzotinta, pražské univ. tézy, 1748 (NK ČR, Th 429)


k244 a Anton Schmidt, postava sv. Ignáca na nástennej maľbe kaplnky Srdca Panny Márie, okolo 1750
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Kalvária, Dolný kostol
JM 2013, s. 62-63, obr. 53; kat. I.7-3 c;
CCelok zobrazenia a postavu Panny Márie na oblaku Schmidt odvodil z rytinovej ilustrácie "Docente magistra. Religionis" z niektorého vydania Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly. Nápis na otvorených stranách knihy na nástennej maľbe chýba, spodná časť zobrazenia sa nezachovala.


+ Príklady v Latin. Amerike (PESSCA č. 2856B)    

katalógtop