Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Joseph Sebastian (1700 - 1768) a Johann Baptist (1712 - 1787) KLAUBER

k235

"Betreüe Schäfferin" (Mária Dobrá pastierka - Pastrix Bona), medirytina, ca. 1750
Neskoršia verzia: "Sub Tuum Praesidium" (č. 36 zo série), znač. "Klauber Cath. Sc. et excud. A.V.", medirytina Ignaz Sebastian Klauber, ca. 1770 (Kat. Maria, Göttweig II.115) (stranovo prevrátene, pastierska palica v pravej ruke s palicou, bez anjelikov so stuhou a bez pozadia);

k235.1 Variant zobrazenia, medirytina Johann Balthasar Gutwein
Vyd. Remondini, Bassano del Grapa (po 1738?)
k235 a Dobrá pastierka, olejomaľba na medi
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 418)
22,2 x 15 cm; - Ž. Grajciarová, Expozícia Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo v zbierkach GMB Mirbachov palác (2001), s. 54, č. 9/10 (Stredoeurópsky maliar, 2. pol. 18. stor.); - Grajciarová, Neznáme barokové obrazy zo zbierky GMB, PaM 2002/2, reprod.; - Papco 2003/I, č. 163, s. 322-323 ("C. J. Aigen?"); - Szilárdfy 2003, č. 129; - Kat. Ave Maria, GMB 2013, č. B.65; - Papco, Palkovské štúdie II, 2014, s. 169-175: "F. A. Palko"; obr. 1 (GMB), obr. 6 (Klauber 2);
BBaránok bez medailónu na krku (na stuhe "Sub Tuum Praesidium")


k235 b Dobrá pastierka, obrázok na plátne, kon. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 4997)
Ol/pl, 54 x 42 cm; - Kat. Ave Maria, GMB 2013, č. B.67;
BPrimitívna kópia podľa Gutweinovej verzie (svätožiara s hviezdami, palica v ľavej ruke), zredukovaná kompozícia, v pozadí krajina s kostolom235X
+ Ignác Oderlický, olejomaľba, ca. 1755 (Šumperk, klášt. kostol; pendant Dobrý Pastier) - podľa Gutweinovej verzie, krajina v pozadí rozvedená do šírky;
+ Obraz vo viedenskom kláštore alžbetínok (ÖKT Wien III., obr. 86; - Papco II, 2014, obr. 5);
+ Príklady v Latinskej Amerike - Peru: obraz M. Samaniego a B. Rodriguez, ca. 1780 (PESSCA 326A/668B)

    k236

Martýrium sv. Petra z Verony, medirytina
"Ios. et Ioa. Klauber Cath. sc. A.V."; - A. Epple: Augsburger Kupferstiche... I. Teil, č. 46

k236 a Johann Lucas Kracker, obraz boč. oltára, 1752/56
ZNOJMO, dominikánsky kostol Sv. Kríža
Jávor 2005, s. 66-67, kat. 45;
B

k236x2

Sv. Alojz Gonzaga, medirytinová ilustrácia
Znač. "Klauber sc. A.V."; s citátom (Žalm 41) v rokajovej kartuši

k236x2 a Sv. Alojz Gonzaga (sv. Stanislav Kostka?), olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 12614)
Ol/pl; vystavené v expozícii "Na slávu a chválu. Kresťanské motívy zo zbierok výtvarného umenia SNM - Historického múzea" (Bratislavský hrad, sept. 2022-);
BVariant zobrazenia polpostavy mladého jezuitu so zopätými rukami a znakom Spoločnosti Ježišovej; namiesto atribútov sv. Alojza (kniha, bičík) doplnený iba červeno prestretý stôl s položenou ľaliou

k237.1

Sv. Apolónia ("S. Apollonia V. et M."), medirytina a lept J. B. Klauber, Augsburg,
1750-te r.


k237.1 a Imrich Jagušič: Sv. Barbora, olejomaľba na dreve, 1770-te r.?
OSTURŇA, kat. kostol?
Pendant Sv. Jozef Pestún, rovnaký formát, 104 x 85 cm; adjustované ako bočné krídla oltárika (s ústredným obrazom Sv. Jána Nepomuka, od iného maliara?); - zostavené neskôr? - v kartuši na prednej strane kamennej menzy: "Ao 1803 / E.T.M.T. / 28 Martij" (?).
Evidované v prícestnej kaplnke - Pam. VK 1969, s. 406 (foto Archív PÚ SR, neg. 47.976; rešt. SÚPSOP Bratislava?)
BAtribúty zmenené a pozadie doplnené

k237.2

Sv. Katarína Alexandrijská ("S. Catharina V. et M."), medirytina a lept J. B. Klauber, Augsburg, 1750-te r.


k237.2 a Imrich Jagušič(?): Sv. Katarína, obraz boč. oltára
BREZOVICA, kat. kostol
B

k237.2 b Martin Michael Speer: Sv. Barbora, obraz v nadstavci boč. oltára
BRATISLAVA, kostol uršulínok
BZmenené atribúty - v pozadí vpravo veža a ožiarený kalich


k238

Najsv. Trojica a anjeli s krížom a kadidlom na nebesiach, medirytina a lept J. B. a J. S. Klauber
č. 13 zo série 47 medirytín "Intentiones ad Breviarii vel officii horas in varias festis per annum", Augsburg, ca. 1750;
+ Neskoršie kópie: bodkovaná medirytina Josef Kollanek (Kollanetz?), ca. 1770, s nemeckým nápisom naspodu; + zjednodušený variant (Johann Philipp Binder?), in: Officium Rakoczianum, maďarské vyd. F. L. Landerer, Buda 1756; - É. Knapp 2000, s. 83, obr. 105 (spodná časť zmenená, v oblakoch len dvaja anjelici po stranách, v kartuši "Sic Deus Dilexit"), atď.


k238 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (M 600/1827)
Ol/pl, 62 x 47 cm; - Papco 2003/I, č. 261 ("Troger? Raab? J. J. Zeiller?" ?!); - H. Markusková, Kat. GUEZ N. Zámky 2017, s. 18 ("Rakúsky maliar, okolo 1730" ??);
B


238X
+ Anton Scheitler, klenbová maľba far. kostola St. Georg v Gern, 1763 (F. Markmiller: Barockmaler in Niederbayern. Regensburg 1982, obr. na s. 189)   k239

Zvestovanie Panne Márii, medirytina a lept, 1750-te r.
"Prima Statio in mundo Corde", č. 1 zo série 12 rytín, vyd. Klauber v Ausburgu, pol. 18. stor.


k239 a Stephan Wölcsey: Zvestovanie, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
KREMNICA, NBS - Múzeum mincí a medailí (UH 12582)
Ol/pl, 169,2 x 112 cm (býv. oltárny obraz?); - ; Medzi vyradenými obrazmi rôznej proveniencie na oratóriu býv. františkánskeho kostola, od 2006 v zbierkach múzea. V 19. stor. renov. K. Švestka; reštaur. VŠVU 2015;
BKompozícia z grafiky prevzatá s malými úpravami- zmenené riasenie plášťa a šiat P. Márie, namiesto srdca presunutá holubica Ducha sv. v trojuholníkovej gloriole

k240

Stigmatizácia sv. Františka z Assisi, medirytina a lept Klauber
Zo série 18 rytín "Vita Seraphici Patriarchae S. FRANCISCI Ord. F.F. Min. inclyti Fundatoris", Augsburg (1750-te r.)
+ Aj rôzna neskoršia devočná grafika 18.-19. stor. (medirytina "S. Franciscus Seraph", s textom modlitby
na rube, vyd. Benzinger v Einsiedeln, ca. 1880) a pod.


k240 a Obraz boč. oltára, 1764
KRUŠOVCE, far. kostol Narodenia Panny Márie
Ol/pl, 200 x 100 cm; - Súpis II/1968, s. 153; (Fototéka ÚDU SAV, neg. 9.750)
BStranovo prevrátene, zjednodušené; motív stromu v krajine s prichádzajúcimi dvoma mníchmi v pozadí za postavami vypustený)240X
+ Porov. ďalšie varianty rôzne obmieňanej figúry stigmatizovaného sv. Františka (Jablonica, Kremnica) kľačiaceho s rozpaženými rukami v krajine (bez anjela)    

k241

Litaniae Lauretanae...", medirytiny a lept Joseph Sebastian a Johann Baptist Klauber, vyd. Augsburg 1750 a ďal.
Séria 58 ilustrácií, "Litaniae Lauretanae..." (F. X. Dornn, 1. knižné vyd. Johann Baptist Burckhart, Augsburg 1750) a ďalšie vydania Gebrüder Klauber (Augsburg 1758, 1771, 1781);
"Lauretanische Litaney", 4. rozšírené vyd., Augsburg 1768 (Stoll I); "Litaniae Lauretanae", Augsburg 1771 (Stoll IIa); francúzske vyd. "Paraphrase des Litanies de Notre Dame de Lorette..., A Augsbourg, Aux Dépens des Freres Klauber, Graveur en Taille-douce", 1781 (Stoll IIb);

241.1 "S. Virgo Virginum" (Immaculata)
Lauretanische Litaney 1768, č. 12; - Litaniae Lauretanae 1771, pred s. 12; - Paraphrase 1781, pred s. 25;


k241.1 a Obraz hlav. oltára » Immaculata, 1733
VEĽKÉ LEVÁRE, far. kostol Mena Panny Márie
DOdvodená póza a gesto Márie, upravené na celú postavu. Doplnené anjelmi a anjelikmi z Carla Marattu ("Maria Victoria") na ľavej strane, a D. Grana ("Dobročinnosť sv. Alžbety") vpravo a hore

k241.1 b Franz Xaver Wagenschön na obraze boč. oltára, 1765
BUDAPEŠŤ, kostol sv. Anny
CSpodná časť figúry obrátene

241.2 "Mater Inviolata" (Immaculata)
Litaniae Lauretanae 1768, č. 17; - Lauretanische Litanei 1771, pred s. 17; - Paraphrase 1781, pred s. 35;
+ Aj kópia Jakob Adam: "Sérelem nélkul való Anya", ilustrácia Loretánskych litánií Farkasa Cséreya, 1772


k241.2 a Obraz hlav. oltára
KÁLOZ, far. kostol
BDoplnení ďalší anjeli

241.3 "Mater Salvatoris" (Madona)
Lauretanische Litanei 1768, č. 22; - Litaniae Lauretanae 1771 pred s. 22; - Paraphrase 1781, pred s. 45;


k241.3 a Spišský maliar (I. Jagušič), olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
LEVOČA, kostol býv. sv. Ladislava
NKP Levoča 2016, s. 229, obr. ("1. pol. 18. stor.)
BMária doplnená na sediacu postavu, okolo anjelici a okrídlené hlavičky

241.4 "Regina Martyrum" (Pieta)
Litaniae Lauretanae 1771, pred s. 50; - Paraphrase 1781, pred s. 101; (v Lauretanische Litaney 1768 je iná Pieta);
Pieta pod krížom, sv. Štefan s kameňmi a palmovými ratolesťami jej drží nad hlavou korunu; dole sv. Juraj, Vavrincec a ďalší mučeníci, vpravo kľačí sv. Ignác z Antiochie atď.


k241.4 a Panna Mária Kráľovná mučeníkov, olejomaľba, 1792?
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A-4091)
Kat. Mučenícke legendy, GMB 2012, s. 112-113, č. E.12 (predloha);
BKópia celku kompozície podľa rytiny

241.4 "Domus Aurea"
Lauretanische Litaney 1768; - Litaniae Lauretanae 1771, pred s. 38;


k241.4 a Panna Mária, olejomaľba, 1753
BRATISLAVA, SNG (O 4133)
Ol/pl, 67 x 48 cm; vo vyrezávanom ráme na podstavci ako obojstranne maľovaný procesiový obraz (z opačnej strany Ecce Homo?) V kartuši nadstavca: "S. MARIA"; pod obrazom: "ORA / PRO NOBIS / Anno 1765";
COdvodené zobrazenie vychádzajúce z grafických predlôh - zakomponované do oválneho formátu, zjednodušené a upravené (iba poprsie bez rúk, na hlave plášť...)

   k242

Navštívenie Panny Márie, medirytinová ilustrácia, pol. 18. stor.
č. 2 zo série 15 medirytín "Mystériá ruženca" (séria A), vyd. v Augsburgu

k242 a Franz Werner: Navštívenie, obraz hlav. oltára, 2. pol. 18. stor.
KOPLOTOVCE, kostol Navštívenia Panny Márie
Súpis II/1968, s. 74; - Ľ. Hromadová, in: Zb. Hlohovec 1968, s. 224 ("kon. 18. stor.");
BKompozícia prevzatá z predlohy stranovo prevrátene; doplnený letiaci anjelik

k243

"Icones pro Praeludiis Exerc. S. P. Ignaty S. I. Fund.", súbor 23 medirytín, vyd. v Augsburgu, nedat. (1746?)
Znač. "Ios. et. Ioa. Klauber Cath Sc. et exc. A.V."

243.1 Sv. Ignác z Loyoly pred jaskyňou v Manrese (titulný list)
Aj variant, mezzotinta, pražské univ. tézy, 1748 (NK ČR, Th 429)

k243.1 a Anton Schmidt, postava sv. Ignáca na nástennej maľbe kaplnky Srdca Panny Márie, okolo 1750
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Kalvária, Dolný kostol
JM 2013, s. 62-63, obr. 53; kat. I.7-3 c;
CCelok zobrazenia a postavu Panny Márie na oblaku Schmidt odvodil z rytinovej ilustrácie "Docente magistra. Religionis" z niektorého vydania Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly. Nápis na otvorených stranách knihy na nástennej maľbe chýba, spodná časť zobrazenia sa nezachovala.

243.2 Svätá rodina v Jozefovej stolárskej dielni (Fol. 4)
k243.2 a Szymon Kawalski, obraz v nadstavci boč. oltára sv. Rodiny, 1770
NIEDZICA, far. kostol sv. Bartolomeja
R. Monita / A. Skorupa: Niedzica. Kościół św. Bartołomieja. Kraków 2013, s. 38, obr.;
BCelok zobrazenia orevzatý z grafiky;
(Ústredný obraz oltára "Sv. Rodina s chlapcom Jánom Krstiteľom" podľa Francesca Trevisaniho)

243.3 Zmŕtvychvstanie Krista (Fol. 1)
Kópia zobrazenia prevzatého z medirytiny Gottfrieda Bernharda Göza


243X
+ Príklady v Latin. Amerike (PESSCA č. 2856B, 1268B)

    


    

k243x2

Cirkevný otec sv. Augustín, medirytina zo série svätcov, pol. 18. stor.
Zo série 34 medirytín z produkcie vydavateľstva Klauberovcov v Augsburgu;
+ Neskoršia kópia, medirytina Giacomo Mercoli, kon. 18. stor.


k243x2 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 181)
Ol/pl, 31 x 25 cm; "Stredoeurópsky maliar, 2. pol. 18. stor."
BPrerobené na celú postavu, sediacu pri stole v interiéri


k243x2 b Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
SVATÝ JUR, kláštor piaristov(?)
Pendant sv. Tomáš Akvinský; pravdepodobne obrazy (I. Jagušiča?) pochádzajúce z Podolínca
BZobrazenie cirkevného otca vychádzajúce z grafickej predlohy; prevzatá póza a gesto figúry svätca s planúcim srdcom v zdvihnutej ruke, čiastočne upravené (svätec s mitrou na hlave, bez najsv. Trojice na nebi, atď.)


k243x2 c Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, cirkev. majetok (?)
(Fototéka ÚDU SAV neg. 13.323)
COdvodené zobrazenie vychádzajúce z grafickej predlohy (namiesto Najsv. Trojice ožiarený symbol Prozreteľnosti, atď.; doplnená primitívna chlapčenská figúrka naspodu)    

k243x3

"Benedicite Domino", séria 14 medirytín, vyd. v Augsburgu, nedat.
Znač. "Klauber Cath. sc. et exc. A.V.";

243x3.1 Jupiter na orlovi zakomponovaný v orámovaní na liste č. 1 a 8
(sediaci obkročmo); Znač. "Klauber Cath. sc. et exc. A.V.";
+ Iný variant Jupitera (sediaceho na orlovi bokom), č. 5 zo série olympských božstiev so znameniami zverokruhu, lepty J. G. Bergmüllera podľa vlastných predlôh, ca. 1740; Figúru Jupitera na orlovi so zväzkom bleskov (ako alegória Ohňa) z Bergmüllerovej rytiny prevzali aj Klauberovci, zakomponovanú v rokajovom orámovaní ilustrácie č. 2 obrazovej Biblie ("Historiae Biblicae", Augsburg 1748); - P. Stoll: Die Bilderbibel der Bruder Joseph Sebastian und Johann Baptist Klauber, s. 47, obr. 50;

k243x3.1 a Franz Lieb: Jupiter na alegorickej maľbe na klenbe grófskej spálne, 1769/70
EDELÉNY, kaštieľ Istvána Esterházyho (L´Huillier-Coburg)
A. Jávor: Lieb Ferenc. Egy rokokó festő Felső-Magyarországon. Budapest 2019, s. 32-33 a pozn. 45, obr. s. 33 ("predloha Bergmüller");
DPóza a gesto Jupitera uprostred klenby zodpovedá figúre na rytinách Klauberovcov; na boku klenby v oblakoch zakomponovaná okrídlená letiaca figúra (prevzatá z J. Guaranu)
(Súčasťou výmaľby salóna je aj 6 emblémov podľa Vanossiho "Idea sapientis" nad dverami a oknami)
243x3.1X
+ Philipp Carl Laubmann (pripis.), Ganymedes na orlovi-Jupiterovi na freske klenby nad slávnostným schodiskom býv. Palais Herberstein v Grazi, 1756 (G. Brucher: Die barocke Deckenmalerei in der Steiermark. Graz 1973, obr. 228);
Josef Ferdinand Fromiller, Jupiter na orlovi, centrálny motív klenbovej fresky v slávnostnoej sále zámku v korutánskom Ebenthale, 1740-te r.; skombinované s figúrami ďalších olympských božstiev z diel S. Voueta, J. G. Bergmüllera a i. (H. Thaller: Das „Zitat von Autoritäten“ im Werke Josef Ferdinand Fromillers, in: Kunstjahrbuch der Stadt Linz 1994/95, Linz 1995, s. 89–136); atď.

k244

Krížová cesta (14 zastavení), cyklus medirytín, pol. 18. stor.
Znač. "Klauber Cath. Sc. et exc. A.V.", vyd. v Augsburgu, 1750-te r. (séria B)

k244.1 a Ježiš berie na seba kríž (zastavenie II.), kon. 18. stor.?
SKALICA, kláštorný kostol františkánov
Ol/pl; z cyklu 14 zastavení Krížovej cesty odvodených z rôznych grafických predlôh (zastavenia II. a III. podľa Klaubera; figurálne motívy na VI. zastavení podľa kompozície "Nesenie kríža" P. P. Rubensa; zastavenia IV., X. a XIV. podľa rytín z Pašiového cyklu G. B. Göza; XI. zastavenie podľa predlohy A. Dieu, atď.)
BStranovo prevrátene, pozadie zmenené na exteriér


k244.2 a Ježiš padá pod krížom prvý raz (zastavenie III.), kon. 18. stor.?
SKALICA, kláštorný kostol františkánov
BPrevzatý ústredný motív, doplnený jazdec na vzpínajúcom sa koni vľavo a ďalšie postavy

k244.3 a Veronika podáva šatku (zastavenie V.), pol. 19. stor.
DOLNÝ KUBÍN, Oravská galéria (O 137)
Ol/pl, 71 x 58 cm; z cyklu 14 zastavení Krížovej cesty ("Neznámy autor, 1740-1760");
BOdvodené z kompozície prevzatej z grafickej predlohy    katalógtop