Franz Anton MAULBERTSCH (1724 - 1796)

m288-291 Séria 8 grafických listov podľa Maulbertschových predlôh pre novoročenky Bratstva sv. Jána Nepomuka pri piaristickom kostole Maria Treu vo Viedni, (ca. 1754? - 1775)
Garas: Maulbertsch 1960, kat. G 191-197, 282; - Kat. Johannes von Nepomuk, Passau 1971, s. 173-176, č. 104-111; - E. M. Triska, Mitt ÖG 21/1977, č. 65,
s. 114-157; - Kat. Johannes v. Nepomuk, München 2003, s. 244-248 (Albertina)

m288Zvrhnutie do Vltavy, medirytina Clemens Kohl 1775
Znač. "Anton Maulberschz pinx. - Clemens Kohl fecit Viennae, 1775" (posledný zo série, jediný datovaný); - Garas 1960, kat. G 282; - Kat. Passau 1971, č. 107; - Triska 1977, s. 126-130, obr. 85


m288 a Andreas Zallinger(?), obraz z býv. bočného oltára, ca. 1784
BYSTRANY, far. kostol
Ol/pl, 175 x 95 cm (Pam. VK 1969, s. 323); - Herucová 2015, s. 23, obr. 12 (bez predlohy)

m288 b Andreas Zallinger(?), anjel vpravo a anjelik s prstom na ústach na olt. obraze  » Oslávenie sv. Jána Nepomuka v bočnej kaplnke, po 1775
BRODZANY, far. kostol
JM (2011)2012, obr. s. 76 (predlohy);
(anjel namiesto venca drží kríž, anjelik premiestnený na ľavú stranu, pridané kľúče; + postava svätca zo Schmutzerovej rytiny z tej istej série)


m288 c Franz Schön, anjelik s prstom na ústach na olt. obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka
VEĽKÉ RIPŇANY, kat. kostol
M. Herucová, in: Umenie na Slovensku v hist. a kultúrnych súvislostiach 2007, Trnava 2008, obr. 7 na s. 59
(zakomponovaný na ľavú stranu; celok a stojaci anjelik s knihou podľa A. Massucciho).

m289Telo sv. Jána Nepomuka vo vlnách Vltavy, medirytina Jakob Matthias Schmutzer
Podľa kompozície Maulbertschovho olt. obrazu v Českých Budějoviciach? (Szépművészeti Múzeum, inv. 40059) - Garas 1960, kat. G 196; - Kat. Passau 1971, č. 108; - Triska 1977, s. 126-130, obr. 90


m289 a Johann Lucas Kracker, obraz boč. oltára, 1770-te r.
VYŠNÝ MEDZEV, filiálny kostol
A. Petrová-Pleskotová, Zur Frage..., Ars 1972; - (figúru anjela hore doplnil F. Lieb? - A. Jávor: Lieb, edelényi festő..., MÉrt.)
m290Nájdenie ostatkov sv. Jána Nepomuka, medirytina Jakob Matthias Schmutzer (1754?)
Garas 1960, kat. G 195; - Kat. Passau 1971, č. 109; - Triska 1977, s. 119-122, obr. 84 ("1760/62")
m290 a Andreas Urlaub, obraz boč. oltára, 1760
LADCE, kaplnka v býv. kaštieli
Medvecký, Tri príspevky..., VČ 1975; - Petrová-Pleskotová 1983
(upravené na užší formát, pravá strana kompozície zredukovaná, postava biskupa presunutá do stredu za svätca)
+ F. A. Sebastini, obraz boč. oltára vo far. kostole sv. Bartolomeja, Głogówek, 1776/83 (Z. Wörgötter, in: F. A. Maulbertsch und Mitteleuropa. Langenargen - Brno 2007, s. 284, obr. 17; - Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, s. 222, obr. 308)
m291Sv. Ján Nepomuk ako patrón zomierajúcich, medirytina Jakob Matthias Schmutzer, 1765/66
Vľavo dole: "M. Schmutzer fc. / Antoni Malpertzsch Pinx."; - exemplár v GMB, inv. C 4265 (Kat. Mučenícke legendy, GMB 2012, s. 27, č. A.17: "1759- 62?", bez nápisu naspodu); + exemplár v Szépművészeti Múzeum, inv. 40060 (Garas 1960, kat. 194 na s. 214, obr. 9 na s. 81); - Triska 1977, s. 122-126, obr. 86; + Aj stranovo prevrátená medirytinová kópia Joseph Wagner podľa Schmutzera, naspodu doplnené nápisom: "S. Joannes Nepomucenus Patronus Morientium et Famae perriclitantium" (Kat. Passau 1971, č. 113 a; - Triska 1977, obr. 98; - A. M. Silaghi, Ars Transilvaniae II/1992, s. 144 a obr. 1; - Kat. Oradea 2005, č. 61 na s. 199 +lit.; - Kat. Bilderlust 1984, č. 95, obr. 90 na s. 122); + verzia Schmutzerovej rytiny s iným nápisom naspodu? (Lombardia BeniCulturali).
P. Arijčuk: F. A. Maulbertsch oder C. F. Sambach? In: F. A. Maulbertsch und Mitteleuropa. Langenargen - Brno 2007, s. 245-261: kompozícia pôv. Sambachova? (rytina obr. 3, Sambachov obraz z r. 1773 na boč. oltári v dekanskom kostole Zábřeh, obr. 4)
m291 a Olejomaľba, kon. 18. stor.
ČIERNE KĽAČANY, kat. filiálny kostol Krista Kráľa
Kópia podľa grafiky, ol/pl, 200 x 149 cm;

m291 b Andreas Zallinger(?), ústredná postava svätca na obraze  » Oslávenie sv. Jána Nepomuka na oltári v boč. kaplnke, po 1775
BRODZANY, far. kostol Všetkých svätých
JM (2011)2012, obr. s. 76;
(len figúra svätca na oblakoch, doplnený anjelom s vencom a anjelikom s prstom na ústach z Kohlovej rytiny Zvrhnutie do Vltavy z tej istej série)


m291 c Anton Schmidt: Oslávenie sv. Jána Nepomuka, obraz boč. oltára
LADOMERSKÁ VIESKA, kostol Všetkých svätých
Ol/pl, 113 x 80 cm; - JM 2013, kat. II.55 (1760-te r.)
Odvodené z hornej časti Maulbertschovej kompozície, s úpravami - svätec s pravicou na hrudi,
v ľavej vystretej ruke drží palmovú ratolesť (porov. identickú pózu P. Márie s ľaliou v ruke na obraze z hlav. oltára v Hodruši-Hámroch); sediaci anjelik pod ním s jazykom v zdvihnutej ruke, atď.


m291 d Max Ratzkay: Sv. Ján Nepomuk, obraz z r. 1843 na boč. oltári
HYBE, kat. kostol Všechsvätých
(Pam. SK, s. 109); len horná časť

    
+ Z kompozície vychádza o.i. J. I. Havelka (skica k olt. obrazu, 1760-te r.; Jihomoravské muzeum Znojmo - Arijčuk, obr. 10); + C. F. Sambach, olt. obraz vo far. kostole, Zábřeh (1773, s J. Ch. Sambachom), čiastočne už predtým na freske hlav. oltára býv. jezuitského kostola, Szombathely; + Olejomaľba v Bakonyszombathely (len horná časť); + B. Krause?, obraz Oslávenie sv. Jána Nepom. vo far kostole, Kopice, kon. 18. stor. (KZSP t. VII. woj. Opolskie, z. 3 pow. Grodkowski, Wwa 1964, s. 40 a obr. 166; - len figúra svätca s anjelikom, stranovo obrátene, doplnené letiacim anjelom naspodu); + F. Frömel, figúra sv. Jána Nepom. na obraze "Všetci svätí" z r. 1806 na hlav. oltári far. kostola, Szeroka (KZSP VI. Woj. Katowickie, z. 11. pow. Rybicki. Wwa 1964, s. 31 a obr. 34); + Figúra sv. Jána Nepomuka zakomponovaná medzi svätcami na nebesiach na klenbovej freske far. kostola v Niedersonthofen (ďalšie postavy prevzaté z J. Guaranu, S. Concu, atď.)

m292

Sv. Florián, rytina a lept Jakob Matthias Schmutzer(?) okolo 1765, podľa Maulbertschovej fresky (na fasáde domu v St. Pölten, pred 1759?)
B. Bushart, Fragen an Maulbertschs Hl. Florian, in: Beiträge zur Geschichte der Ölskizze vom 16. bis zum 18. Jhdt., Braunschweig 1984, s. 114-121; - Skica podľa grafiky v Barockmuseum ÖG Wien (M. Dachs-Nickel, in: F. A. Maulbertsch. Ein Mann von Genie. Belvedere 2009, kat. č. 10 na s. 56 - freska, rytina, skica)
m292 a Josef Zanusi: (Konštantín so sv. Krížom?), olejomaľba
ŠIŠOV, far. kostol Povýšenia sv. Kríža
Ol/pl, 160 x 116 cm;
(póza a odev vojaka rovnaké, pridané atribúty - kríž, arma Christi, chrám v pozadí...)+ J. Winterhalter ml., odvodená kompozícia Oslávenie sv. Floriána, návrhová kresba k olt. obrazu kaplnky sv. Floriána, Tulešice, 1782/85, MG Brno (T. Valeš 2014, s. 156 a obr. 46; - Kat. Késő barokk impressziók, MNG Budapest 2009, s. 234, kat. č. II.54); + J. Lux, postava sv. Floriána s mečom a zástavou odvodená z grafiky, obraz boč. oltára vo far. kostole, Zyrowa (Malarstwo barokowe na Sląsku. Wrocław 2017, s. 223, obr. 309)

m293

Rozlúčka apoštolov sv. Petra a Pavla, (rytina?) podľa Maulbertschovej kompozície (obraz hlav. oltára vo far. kostole sv. Petra a Pavla
v Hrádku u Znojma, 1767).
Olejová skica (Barockmuseum ÖG Wien, inv. č. 2170) a prípravná kresba v Albertine (inv. č. 25.031) sú podľa M. Dachs (2003) prácami J. Winterhaldera ml.
293 a Kompozičný variant z Maulbertschovej dielne, obraz hlav. oltára, 1780
PRUSKÉ, far. kostol sv. Petra a Pavla
M. Malíková, Ars 1969/1

m293 b Andreas Zallinger(?), obraz hlav. oltára, ca. 1784
BYSTRANY, far. kostol
Herucová 2015, s. 22 a pozn. 76; obr. 9b
/v hornej časti namiesto anjelikov veľký anjel s atrib. - pápežskou tiarou, pridaný ďalší kľačiaci anjel vpravo/


m293 c Josef Winterhalder ml.(?), kópia podľa Maulbertschovej kompozície, kon. 18. stor.?
BRATISLAVA, SNG (O 560)
Olejomaľba na lepenke, 50,7 x 26,1 cm; - M. Keleti (1983) pripis. J. Winterhalderovi ml.; - Kat. Barok 1999, č. 130 ("J. Winterhalter - kópia, po 1776"); - JM, in: DSVU - Barok 1998, s. 82; - L. Slavíček, in: Kat. Winterhalter, Langenargen - Brno 2009, s. 353 (možno "s istou opatrnosťou" považovať za autentickú prácu J. Winterhaldera ml.; súvis s jeho temer identickou kompozíciou); - Herucová 2015, s. 22 a pozn. 77, 78; obr. 10

m293 d Jozef Miklošík-Zmij, obraz na ikonostase, 1846
KOJŠOV, gr.-kat. kostol
/ústredné figúry stranovo prevrátene, zmenené/

m293 e Max Racskay, olt. obraz
KŇAŽIA, kat. kostol
M. Malíková, Ars 1969/1, pozn. 3 na s. 161 (kompozične odvodený)Varianty kompozície: Winterhalderova sign. návrhová lavírovaná perokresba, po 1767 (MG Brno, inv. č. B 55; - T. Valeš 2014, s. 200-201, obr. 67) a olt. obrazy vo far. kostoloch (Horní Bobrová 1784; Řeznovice 1790, dnes Ivančice? Muzeum Brněnska; Skoczów). - L. Slavíček, Hrsg.: Josef Winterhalder d. J. (1743-1807) Maulbertschs beste Schüler, Langenargen - Brno 2009 (Maulbertschov olt. obraz s. 36-37, obr.; Winterhalterova kresba s. 352-353, kat. č. Z 3 + lit.; + Hor. Bobrová obr. s. 38);
+ František Anton Šebesta-Sebastini, olt. obraz, 1770 (Smržice u Prostějova, kat. fara) + Grafický list "Rozlúčka apoštolov" (Gal. E. Zmetáka, G 1632; - Herucová 2015, pozn. 78) = alebo iná Maulbertschova kompozícia Rozlúčky apoštolov (rytinová reprodukcia Johann Beheim, po 1762; znač. "Ant. Malperschz")

m294

Apoteóza Márie Terézie, medirytina Johann Veit Kaupertz, 1769
S aleg. postavami Múdrosti, Hojnosti a Spravodlivosti. Titulný list zákonníka "Codex Theresianus" (Supplementum Codicis Austriaci, diel 5, Wien 1777). Maulbertschova predloha en grisaille (Barockmuseum ÖG) - Garas 1960, s. 91-92, kat. č. 235, obr. 204; - Baum 1980/I, č. 202
m294 a Johann Jakob Müller: Apoteóza ("Pocta Aristotelovi"), olejomaľba, 1796
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum (SM-9)
Ol/pl, 48/52 x 34/38 cm, znač. "Johann Miller 1796" (v medailóne namesto cisárovnej profil bradatého muža s vavrínovým vencom na hlave)
Kat. Barok 1999, č. 131 (predloha); - M. Novotná, J. Czauczik, J. J. Müller a Probstnerovci a Levoča na zač. 19. stor., kat. SM Levoča 2001; - Acta museaei Scepusienis 2010-2011, Levoča 2012 (K. Beňová, K. Marko st. a Slovensko..., s. 78; - M. Herucová, Krajinky J. J. Müllera..., s. 40, 41; - K. Beňová / M. Herucová: Katalóg diel Jána Jakuba Müllera 1780-1828, s. 53-70, kat. č. 2 na s. 53)m294x2

Smrť sv. Jozefa, medirytina


m294x2 a Felix Ivo Leicher, obraz boč. oltára, 1777
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie

katalógtop