Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Virgil SOLIS (1514 - 1562)

s445

9 Múz ("DIE VIIII MVSAE"), medirytina a lept
Holl. German LXIII, 220, 283; - IB German, Solis; - B. 111 a 112, dve verzie: variant s nápisom naspodu: "Musarum Iovis et Mnemosynes filiarum elegantissimi tipi"

s445 a-d Martin Vaxman, štyri ženské figúry a personifikácie z cyklu sgrafít na atike, 1630
FRIČOVCE, kaštieľ Valentina Bertotyho
Medvecký, in: DSVU Renesancia 2009, s. 309 (predlohy); - Janošíková 2012, s. 134;
CPrevzaté a upravené - bez ohľadu na ikonografiu predlohy, nielen ako Múzy: TAR a žena bez nápisu (na JZ veži z východnej strany, spolu s Fortitudo a Temperantiou) a SPES (na južnej-čelnej strane JZ veže). Aj "ERA"(TO?), len približne (prerobená z Polihymnie)

a) Urania ("VR") - bez nápisu (URANIA s odpichovadlom, hviezdy okolo hlavy chýbajú)
Ako na predlohe, ale hlava smerom hore; - JM, Renesancia 2009, obr. s. 310 (s predlohou, druhá verzia)
b) Clio ("ELI") - ako "TAR" (s trúbou-rohom ako TERPSICHORA?)
Janošíková, s. 32: TARPEIA (dcéra Spuria Tarpeia, rímskeho veliteľa, podplatená otvorila rímsku bránu Sabínom...)
c) Terpsichora ("TAR") - ako SPES (namiesto lutny s rukami zopätými k modlitbe)
d) Polimnia ("POLI") - ako "ERA" (múza Erato, s violou da gamba)
s446

Slávne ženy a svätice, cyklus medirytín zo série 9 hrdinských žien z histórie
(Berlin, Staatliche Museen, Kunstbibliothek)


s446 a-c Martin Vaxman, tri ženské figúry z cyklu sgrafít na atike západ. veže a východnej fasády kaštieľa vo Fričovciach, 1630:
Janošíková 2012, s. 134, obr. s. 136 (predlohy);
BPrispôsobené, odvodené, primitívne zredukované

a) Ester, kráľovná ("HESTER") - ako HESTER
b) sv. Helena ("S ELENA") - ako ELENA
Holl. German 316; B IX, 254.69
c) Virginia, rímska hrdinka ("VIRGINIA") - ako VIRGINIA
Holl. German 315; B IX, 253.65
    s447

Hrdinovia a panovníci, cyklus medirytín (zo série Prvých 12 rímskych cisárov)
Janošíková 2012, obr. s. 141


s447 a-c Martin Vaxman, tri mužské figúry z cyklu sgrafít na atike južnej fasády kaštieľa vo Fričovciach, 1630:
C
a) Gaius ("GAIVS") - ako rímsky cisár Traianus ("C. TRAIANVS")
Janošíková 2012, obr. s. 141: Gaius ako "Caligula"/?/
b) Claudius ("CLAVDIO") - ako Filip Macedónsky ("PHILIPPVS MACEDO")
Janošíková 2012, obr. s. 141
c) Vespasianus ("VESPASIANO") - ako perzský kráľ Kýros ("CYRVS")
Janošíková 2012, s. 135, obr. s. 141-142
    s448

Hrdinovia a panovníci, cyklus medirytín (zo série Deviatich najvýznamnejších postáv zo Starého zákona a histórie)
Janošíková 2012, obr.


s448 a,b Martin Vaxman, dve mužské figúry z cyklu sgrafít na atike juž. fasády kaštieľa vo Fričovciach, 1630:
C
a) Alexander Veľký ("DER GROS. ALEXANDER") - ako perzský kráľ Dareius (DARIVS)
Holl. German LXIV, 6, 293; - Janošíková 2012, obr. s. 142
b) Julius Cezar ("IVLIVS CISAR") - ako perzský kráľ Kýros ("CYRVS")
Namiesto erbového štítu s dvojhlavým orlom drží v pravici žezlo. Podľa Janošíkovej (2012, obr.) predlohou Vespasianus z prvej série!    

s449

Prudentia ("PRVDENCIA"), medirytina zo série 8 Cností, po 1540


s449 a Martin Vaxman, personifikácia Prudentie (Rozvážnosť, Obozretnosť) v sgrafitovej výzdobe na západ. veži, 1630
FRIČOVCE, kaštieľ
Z. Janošíková 2012, obr. s. 137 (predloha);
BBez stavieb v pozadí, drak vpravo, ale postava so zrkadlom a žezlom stranovo obrátenes450

Slnko ("SOL"), medirytina (zo série 7 Planét?)
Figúra prevzatá z medirytiny H. S. Behama zo série "7 Planét" (A), stranovo prevrátene


s450 a Martin Vaxman, Caligula (CALIGVLA) z cyklu rímskych cisárov v sgrafitovej výzdobe atiky, 1630
FRIČOVCE, kaštieľ
Z. Janošíková 2012, obr. (predlohy);
C

s451

Sedem planét ("SEPTEM PLANETARVM"), medirytina
Holl. German 450; B IX, 266, 177; - Janošíková 2012, obr. s. 145


s451 a-f Martin Vaxman, šesť postáv rímskych cisárov z cyklu sgrafít na atike južnej fasády, 1630
FRIČOVCE, kaštieľ
C
a) Saturn ("SATVRNVS") - ako Nero (NERO)
b) Jupiter ("IVPITER") - ako Galba (GALBA)
c) Mars ("MARS") - ako Salvius (SALVA)
Janošíková 2012, obr. s. 145 (pôv. priateľ cisára Nera, neskôr rímsky cisár Otho v "roku štyroch cisárov")
d) Slnko ("SOLL") - ako Vespasianus (VESPASIAN)
e) Venuša ("VENVS") - ako cisár Titus (TITVS) /!/
Janošíková 2012, s. 134 ("z bohyne Venuše zo série planét je rímsky cisár Titus")
f) Merkúr ("MERCVRIVS") - ako Domitianus Flavius (FLAVIVS)
   

   

   

s452

Ilustrácie Ovídiových Metamorfóz, drevorezy, Frankfurt 1563 a nasl.
Metamorphoses (Impressum Francofurti, apud Georgium Corvinum, Sigismundum Feyrabent, haeredes Wigandi Galli, M. D. LXIII.)

s452.1 Boreas unáša Oreithyiu (Boreas Orithyiam rapit. IX. Ovidii Metam. Lib. VI.)

s452 a Carpoforo Tencalla, freska na strope jednej z miestností na poschodí, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
JM 2015, s. 122-123;
CKompozícia odovodená z neskorších modifikácií ústredných figúr - medirytinová ilustrácia Jeana Matheusa v parížskom vydaní Metamorfóz z r. 1636
katalógtop