Paul TROGER (1698 - 1762)

t481

Maria Victoria s adorujúcimi anjelmi, medirytina Johann Caspar Schwab 1756 (podla olt. obrazu P. Trogera na boč. oltári niekdajšieho kostola sv. Mikuláša na Landstrasse, 1740/41; dnes vo far. kostole Platt bei Zellerndorf NÖ)
Znač. "P. Troger Caes: Reg: Acad. Rector inv. et pinx. - Joh: Caspar Schwab del: et sculp: Vienae 1756" (Kat. Troger, Altenburg 1963, č. 215); + Aschenbrenner / Schweighofer 1965, s. 155, kat. č. 304; - Bull. MG Brno 2005; - Gamerith, in: Baroque Ceiling Painting in Central Europe. Prague 2007, 60-62; - Kronbichler 2012, s. 566, č. K 23 (+ lit.)
t481 a Johann Lucas Kracker: Immaculata, obraz boč. oltára, 1762/65
JASOV, klášt. kostol premonštrátov
Garas 1941 (predloha). Immmaculata bez Ježiška s kopijou, Boh Otec navrchu zmenený, inšpirovaný Trevisaniho verziou kompozície Smrť sv. Jozefa
+ Z rytiny odvodená aj Maria Victoria (stranovo prevrátene) na obraze pripis. Krackerovi v kat. kostole, Miroslav, ca. 1755 (Arijčuk, ZPP 2013/6; - Valeš 2014, s. 167)


t481 b Zmenšená kópia, olejomaľba, okolo 1760?
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 6224)
Ol/pl, 64,5 x 39 cm; kúpené na 80. aukcii SOGA v júni 2008, č. 267: "P. Troger, okolo 1750" (Kat. Ave Maria 2013, č. B.57: "Stredoeurópsky mal. podľa Trogera"; - Papco 2017, s. 216: "Troger - okruh").


+ Aj skica a repliky (redukovaný variant - Kat. Graz 2008), atď.; + Olt. obraz far. kostola v Zalaszentgrót, ca. 1760 (Szilárdfy 2003, č. 118: "Trogerova dielňa"; - Kostyál, Arrabona 42/1, 2004, obr. 2; - Papco 2017, s. 216, obr. 15 na s. 217: "Trogerov okruh"); + kľačiaci anjeli na obraze Najsv. Trojice ikonostasu v Miskolci (stranovo prevrátene), atď.

t482

Smrť sv. Jozefa, medirytina (J. V. Kaupertz?) podľa Trogerovho obrazu z boč. oltára niekdajšieho kostola sv. Mikuláša na Landstrasse, 1740/41 (dnes vo far. kostole Platt bei Zellerndorf NÖ)
Aschenbrenner / Schweighofer 1965, s. 102-103, obr. 92; - W. Koberl: Beobachtungen zu Trogers Kompositionen, in: Barockberichte 38/39. Salzburg 2005, s. 633-636; + M. Gamerith, Bulletin MG Brno 2005, obr. s. 227; - Gamerith, in: Baroque Ceiling Painting, Praha - Brno 2007, s. 60-62; - Kat. Vision und Andacht, St. Pölten 2012, s. 128-131, lit., obr. s. 128 (Graz) a 131 (súkrom. zb.).
(Kompozíciu Troger odvodil z olt. obrazu F. Trevisaniho z r. 1712 na oltári v boč. kaplnke S. Ignazio v Ríme, nadväzujúceho na "Smrť sv. Jozefa" C. Marattu)
t482 a Anton Schmidt, obraz z boč. oltára niekdajšieho farského kostola v Kremnici, 1763
BRATISLAVA, SNG (O 6890)
Ol/pl, sign., dat. 1763 (1765?). Kúpené v apríli 2006 z býv. kostola františkánov v Kremnici (Chmelinová, Akvizície SNG 2006, s. 166-167).
Medvecký, PaP 1976, s. 33 (predloha); - JM, in: Zb. Schmidt 2009, s. 22, obr. 8 a,b (predlohy); - JM 2013, kat. II.37 +lit.; - K. Kolbiarz Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Kraków 2017, s. 117, 119, kat. č. 101;
Expresívna silueta Boha Otca v hornej časti Trevisaniho a Trogerovej kompozície nahradená anjelom z olt. obrazu "Tróniaca Madona so svätcami" Carla Marattu z r. 1680


t482 b Banskoštiavnický maliar, olejomaľba, kon. 18. stor.
KOPANICE, filiálny kat. kostol
Medvecký, Pamiatky a príroda, 1976/6, s. 33 (predloha); - JM 2006a, pozn. 26;
primitívna verzia prevzatej kompozície


t482 c Boh Otec s anjelmi na býv. oltárnom obraze Immaculaty, ca. 1756
KOŠICE, kostol dominikánov
Jávor 2005, s. 305, č. 329, nezn. mal. (Garas 1941, s. 24 aj Súpis II/1968, s. 85? ako "Kracker")

t482 d Johann Lucas Kracker, Boh Otec (s Ježiškom) na obraze Immaculaty na boč. oltári, 1762
JASOV, klášt. kostol premonštrátov sv. Jána Krstiteľa
Odvodená figúra Boha Otca, doplné dieťa Ježiš
Z Trogerových predlôh prevzaté aj Krackerovi pripísané obrazy "Immaculata" a "Smrť sv. Jozefa" na bočných oltároch kostola sv. Petra a Pavla, Miroslav (T. Valeš, diz. 2012, obr. 55: "1755"; - P. Arijčuk, ZPP 2013/6, obr.; - T. Valeš: Příběhy slávy a zapomění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka. Brno 2014, s. 166, obr. 47: "po 1750")+ Trogerovu kompozíciu prevzali o.i. Franz Zoller a N. Streicher;  + J. Winterhalder st., kresebná kópia ústredných postáv v MG Brno (Kroupa 2009. obr. 291);  + olomoucký Josef Pilz, obraz v kostole piaristov v Lipníku, 1768 (zjednodušené, len tri ústredné postavy);  + Josef Rotter, sign. návrhová kresba k olt. obrazu pre Bystré u Poličky, 1753 v zbierkach MG Brno; - kazulovitý formát, Boh Otec vypustený (Bulletin MG 37/ 1984, s. 35; - J. Kroupa: Kresby Josefa Rottera v Moravské galerii, in: Umělci, objednavatelé, styl. Brno 2006, s. 288- 290, obr. 74);  + Ďalšie kópie na Morave (Kroupa 2009,
s. 290): Uherské Hradiště františkáni, Horní Dubňany (prekomponované na šírku), Oleksovice, Horní Brežany (Arijčuk, ZPP 2013/6, s. 509);  + Kópia
z kláštora benediktínov, Broumov (Arijčuk: Unterberger, Opuscula hist. artium 62/2013, č. 2, pozn. 17 na s. 98);  + Kópia skice? v expozícii NG Praha v Žďáre nad Sázavou;  + Kópia skice na dražbe Dorotheum 2008; + Kópia kompozície, býv. oltárny obraz v kostole sv. Martina, Szombathely (rešt. 2005) a množstvo ďalších kópií a odvodenín z Trogerovho obrazu;
Postavu Boha Otca s natiahnutou rukou odvodil napr. J. J. Zeiller na freske v Ottobeuren; a pod.

t483

Videnie sv. Antona z Padovy so sediacim Antonom Pustovníkom, kompozícia olt. obrazu z r. 1734 v Zwettl (NÖ)
Aschenbrenner / Schweighofer 1965, č. 17; - Kronbichler 2012, kat. G 51, obr. s. 109;
Aj kresbová štúdia k olt. obrazu v zbierkach MG Brno (alebo kresba sochára J. Winterhaldera st. podľa neho?) - Kat. V zrcadle stínů, obr. s. 67; + Kópia kompozície, lavír. perokresba J. Tribus (Graphische Sammlung Albertina, inv. č. 25597)
Univ. tézy na pražskej univerzite, mezzotinta G. A. Müller vo Viedni 1737 (NK ČR, Th 058 - manuscriptorium.com)
t483 a Anton Schmidt, svätec so stojacim Ježiškom na býv. oltárnom obraze, 1760-te r.?
DETVA, rím.-kat. fara
Medvecký, VČ 1978, s. 35, obr.; - JM 2013, kat. II.51
(stranovo prevrátene. Aj anjelici s ľaliou hore, svätec ľavú ruku nie na hrudi, ale spustenú vedla tela, bez Antona Pustov. - namiesto neho otvorená kniha a zvinutá rohož?, kompoz. rozšírená, doplnená P. Mária pod baldachýnom)


t483 b Andreas Zallinger na obraze Videnie sv. Antona Pad. z boč. oltára kostola františkánov v Beckove z r. 1767
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 2547)
Ol/pl, 119 x 135 cm; sign. "Andreas Zellinger pinxit". Od r. 1953 v SNM; rešt. P. Klimeš 1992; D. Učníková, in: Kat. Sakrálne umenie SNM 1992, č. 9, obr. 20
(tiež stranovo prevrátene, len ústredné figúry, pozadie neutrálne, namiesto Antona Pustov. drapéria zo stolčeka)


t483 c Olejomaľba Sv. Anton Pad. s Ježiškom, nezn. autor z Trogerovho okruhu
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (M-143/179)
Ol/pl, 61 x 47 cm; - Papco 2003/II, s. 878 k čís. 450 ("Troger"); - P. Arijčuk, Opuscula historiae artium F 46, Brno 2002, s. 96 ("Cimbal"); - Markusková, kat. GUEZ N. Zámky 2017, s. 46 ("P. Troger, okolo 1750")


+ M. Reindl, ustredný motív klenbovej fresky, 1769 (Eger, kostol minoritov); + C. F. Sambach, obraz na menze boč. oltára (Székesfehérvár, býv. jezuitský kostol - cisterciti) /redukované, len poprsie svätca a Ježiško/; + a i. variácie. + z Trogera vychádza o.i. J. L. Kracker na obraze v Znojme 1766/68? /svätcova ruka tiež spustená dole/, a pod.

    

t484

Najsv. Trojica na nebesiach, rytina podľa olt. obrazu v liechtensteinskom votívnom kostole (pútny farský kostol Narodenia Panny Márie) vo Vranove u Brna, 1739
Celý oltár Gottfrieda Fritscha z r. 1739 s Trogerovým obrazom na medirytine J. A. Schmutzera podľa kresby J. O. Nevidala (M. Stehlík, in: Barok v soše, Brno 2006, obr. s. 100). Rytinová reprodukcia obrazu nie je známa.
A. Gamerith, in: F. A. Maulbertsch und Mitteleuropa. Langenargen - Wien 2007, s. 166-183; - Kronbichler 2012, kat. G 102, obr. s. 114.
Trogerova skica 1738/39 v súkrom. zb. na zámku Wasserburg bei Pottenbrunn (St. Pölten, NÖ) - Gamerith, obr. 3; - R. Jacobs 1930, obr. s. 137; - Kronbichler, kat. G 103); replika v Slezskom zemskom muzeu Opava (Gamerith, obr. 6: "po 1739"; - Kronbichler, kat. G 104);
+ Trogerova(?) kompozícia v nadstavci hlav. oltára, Loosdorf a.d. Donau (Jacobs, s. 136)
t484 a Olejomaľba, kópia podla Trogera, 2. pol. 18. stor.?
PRESTAVLKY, kat. kostol
(Archív PÚ SR, neg. 209.811)

+ Najsv. Trojica, skica J. J. Zeillera, s anjelmi naspodu, 1759 (TLF Innsbruck - Ringler, Die barocke Tafelmalerei in Tirol, 1973, II, obr. 154); rozvedené aj na obraze hlav. oltára klášt. kostola v Ottobeuren (1763) a na klenbovej freske tamtiež; + Kópie kompozcie: olejové skice (Opava, Pottenbrunn); olt. obrazy v Mauer (v ÖKT - Wien XXIII pripis. F. Zollerovi) a v Gaming (Gamerith 2007, s. 177); + obraz J. F. Greipela, Malá Morávka (Kronbichler, Barockberichte 38/39, 2005, s. 642); + kópia v MNG Budapest (Kat. MNG 1984, s. 161-162, z Miskolc-Tapolca); + klenbová freska v Kirnberg a.d. Mank (1754); + F. X. Strattmann, obraz hlav. oltára v Letenye, Zala m., 1792 (M. Mojzer, MÉrt 1981, rec. MNG s. 39-49, na s. 44-45, 58: "L". Strattmann; - Gamerith 2007, obr. 9); + obraz v Drážďanoch (Jávor, in: Ex fumo lucem, pozn. 10 na s. 48); + ďalšie na Morave: Josef Stern, obraz hlav. oltára vo far. kostole, Drnholec (1757, skica v MG Brno); + Ignaz Mayer st., hlav. oltár Střelice u Brna; + variant F. V. Korompay, Troskotovice (Arijčuk, ZPP 73/2013, č. 6, s. 509); + kópia v kostole Petra a Pavla, Broumov, úplne premaľovaná (Arijčuk, Unterberger, Opuscula hist. artium 62/2013, č. 2, pozn. 17 na s. 97); + kópia, obraz hlav. oltára St. Sigismundkirche v Strobl (1760); + obraz v Altstadtkirche St. Peter und Paul (Drosendorf an der Thaya); atď.

t485

Sv. Kozma a Damian ošetrujú chorého, lept a suchá ihla, ca. 1735-38
(Exemplár v Albertine). Znač. neobvykle "Pl: Trog: Fecit - IC Winkler Ex. Vien" (= rytec Philipp Troger?); - Aschenbrenner / Schweighofer 1965, s. 154, kat. č. 294 +lit. (aj Trogerova stranovo prevrátená prípravná kresba, Museum der bildenden Künste, Leipzig - s. 136, kat. č. 104); - Kat. Donner Wien, č. 175 na s. 586, celostr. reprod. s. 587; - Szilárdfy 2002, 24-29; - Szilárdfy 2008, č. 230 ("ca. 1740"); - Kronbichler 2012, s. 463, 564, kat. K 19; - Lechner: Österreichs Glorie am Trogerhimmel. Göttweig 2012, s. 97, kat. A 22.
t485 a Josef Zanusi, obraz boč. oltára, ca. 1770/75
LUDANICE, kat. kostol
Ol/pl, 195 x 105 cm, neznačené; - Petrová-Pleskotová, in: Wien u. mitteleuropäische Barock 1986, s. 112-113 (predloha); - P-P, Ars 1990/2, obr. s. 102 ("Nezn. nasledovník P. Trogera, ca. 1770/75")
(figúry na pravej strane výjavu a pozadie zmenené)+ Kópia, olejomaľba 50,5 x 34 cm, v galérii kláštora Vyšší Brod (P. Arijčuk, ZPP 2013/6, s. 514; - Š. Burešová: Obrazárna cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, dipl. Mgr., MUNI Brno 2015, s. 38, kat. č. 110 na s. 98, obr.); + J. L. Kracker, postava umierajúceho na obraze sv. Barbory 1756 (Louka u Znojma)

t486

Kristus na Olivovej hore, rytina podľa Trogerovej kompozície?
Olejomaľba, ca. 1735 (Diözesanmuseum Brixen), podľa Aschenbrennerovej (1965, s. 90) len jedna z dielenských kópií obrazu v St. Peter v Salzburgu, ca. 1728/30 (rytinové reprodukcie nie sú známe).
+ Iný Trogerov variant kompozície v Barockmuseum ÖG Wien (M. Krapf: "Christus am Ölberg" im Werk Paul Trogers. Barockberichte 38/39, s. 596-601);
+ Olejomaľba (pendant Mater Dolorosa), s ďalšími obrazmi kúpil z depozitu Schulische Stiftung vo Viedni 1808 Lerinc Marcibanyi pre kostol Najsv. Trojice v Čoka, Vojvodina (D. Škorić, in: Barockberichte 55/56, 2010, s. 576-577 a obr. 4); + Kópia v GNM Norimberg
t486 a Kópia, olejomaľba, 18. stor.
KREMNICA, NBS - Múzeum mincí a medailí
Kat. MMM Kremnica 2007, č. 124;
(farebnosť zmenená, upravený sklon hlavy anjela, atď.)


t486 b Anton Schmidt - dielňa: Kristus na Olivovej hore a duše v očistci, olejomaľba, pol. 18. stor.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (UH 931)
M. Čelková, in: Zb. Schmidt 2008, obr. 12 na s. 83 (z jezuit. kostola; Rešt. VŠVU 1999); - JM 2013, kat. II.21.


+ A. E. Zs. Falkonerová: Srdce Ježišovo, Kristus na Olivovej hore a Mária orodujúca za duše v Očistci, býv. obraz boč. oltára od klarisiek na Budíne, 1748 (dnes vo far. kostole, Piliscsaba);
+ Obraz pripis. J. L. Krackerovi vo far. kostole Miroslav, 1755 (P. Arijčuk, ZPP 2013/6, obr.)

t487

Oslávenie sv. Mikuláša, kompozícia Trogerovej klenbovej fresky v niekdajšom kostole sv. Mikuláša na Landstrasse z r. 1740 (zničené po r. 1784)
Trogerova olejová skica (pensiero?) v súkrom. zb., Kitzbühel (Aschenbrenner / Schweighofer 1965; - Matsche, Zeiller 1983: pre Niklaskirche; - Gamerith, 61. Bulletin MG Brno 2005, s. 229; + Gamerith, in: Baroque Ceiling Painting, 2007, 61-62; - Kronbichler 2012, "Oslávenie sv. biskupa", kat. G 155, obr. s. 156
t487 a Andreas Urlaub: Oslávenie sv. Valentína bisk. na klenbe lode, 1760
LADCE, kaplnka býv. kaštieľa
Sign., dat. 1760; úplne premaľované pri poslednej renovácii (v 1990-tych r.?). - JM, Tri príspevky... VČ 1975 (predloha)
(Podľa Trogera aj Sv. Cecília a anjelský koncert nad chórom; + anjelici na oblakoch na konche nad hlav. oltárom z C. Ferriho)


t487 b Johann Lucas Kracker, póza svätca a anjel pod oblakom na bozzette a olt. obraze Apoteóza sv. Pavla Pustovníka na boč. oltári, 1757
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie


+ Celok kompozície a motívy preberané Trogerovými žiakmi a nasledovníkmi (aj J. L. Kracker vo freskách v Japons a u sv. Mikuláša na Malej Strane, atď.)

t488

Anjelský koncert, kompozícia Trogerovej fresky nad chórom býv. jezuitského kostola sv. Ignáca v Győri, 1747
Kronbichler 2012, obr. s. 81, kat. F 53 (Győr); - - Sz. Serfőző: A győri szent Ignác-templom belső kialkítása a 18. század közepén, in: Jezsuita jelenlét Győrben
a 17.-18. században. Győr 2017, s. 241-269, obr. s. 266/267;
Repliky a kópie Trogerovej skice - Aschenbrenner / Schweighofer 1965; - Kat. Vision und Andacht, St. Pölten 2012, s. 117 +lit., obr. s. 116 (Salzburg).
+ Trogerov variant kompozície, freska nad chórom Dómu v Brixene, 1748-50 (Kronbichler kat. F 60, obr. s. 86)
t488 a Andreas Urlaub, Anjelský koncert na klenbe nad chórom, 1760
LADCE, kaplnka býv. kaštieľa
JM, Tri príspevky..., VČ 1975 (predloha). Pri poslednej renovácii úplne premaľované na zvyškoch pôv. výmaľby klenieb a stien.
(podľa Trogera aj "Oslávenie sv. Valentína" na klenbovom poli v lodi kaplnky)


t488 b Johann Lucas Kracker(?), putto s tympanmi na freske Anjelský koncert nad chórom, 1757
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie


+ J. M. Seltenhorn, Anjelský koncert, freska nad chórom far. a pútneho kostola v Pürten, 1757 (Corpus BD 8, 2002, s. 224, obr. A; (aj na klenbe lode dvojica anjelov z Trogerovej skice Triumf Krista); + M. A. Seltenhorn, figúra anjela sediaceho na oblaku hrajúceho na harfe na klenbovej freske, Gars am Inn (1778); + Th. Valtinger a G. Waginger, Anjelský koncert na klenbe far. kostola sv. Ulricha, Lavantal 1771 (východ. Tirolsko); a i. + , figúra odvráteného anjela hrajúceho na harfe na freske Gars am Inn

t489

Triumf Krista (Zmŕtvychvstalý Kristus ako víťaz nad smrťou a diablom), kompozícia Trogerovej zaniknutej klenbovej fresky
v niekdajšom kostole sv. Mikuláša na viedenskej Landstrasse, 1740/41?
Trogerova pôv. olejová skica v TLF Innsbruck (Kronbichler 2012, kat. G 156, obr. s. 152), replika v Salzburgu (Zb. Rossacher, inv. č. RO 0036) a početné kópie: NÖ Landesmuseum St. Pölten, Bayerisches Nationalmuseum München (Zb. Reuschel, inv. č. RI 43; pripis. Josef Schopf?); súkrom. zb., Tirolsko, atď.; - Aschenbrenner / Schweighofer 1965; + Gamerith, 61. Bulletin MG Brno 2005, s. 230-231; + Matsche, Zeiller 1983 (pre Niklaskirche); + Gamerith, in: Baroque Ceiling Painting, 2007, 61-62; - Kat. Vision und Andacht, St. Pölten 2012, s. 115 +lit., obr. s. 114 (Salzburg)
t489 a Anton Schmidt na klenbe ústredného priestoru, 1745
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kostol sv. Kríža na Kalvárii
Celá horná časť kompozície rozvinutá po obvode klenby; Kristus so zástavou a anjeli (JM 1976, s. 35; - predloha), doplnené motívmi z fresky D. Grana v Eckartsau (1732); Najranejšie použitie Trogerovej kompozície ako predlohy pre klenbové maľby (JM 2006a, s. 104-105; - JM 2013, s. 54, obr. 37, 43, kat. I.2b +lit.)

t489 b Johann Lucas Kracker, dvojica anjelov v oblakoch na freske klenby bočnej kaplnky, 1757
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie
(motív prevzatý aj na freskách J. J. Zeillera a A. Schmidta)

Celok kompozície a motívy neskôr preberané Trogerovými žiakmi a nasledovníkmi: J. J. Zeiller (Fürstenzell), J. M. Holzhay, Joseph Schöpf? (Zb. Reuschel); atď. Len ústredný motív odvodený, stranovo prevrátene na kupolovej freske M. Knollera v Neresheim 1771 (Gamerith 2007, obr. príl. XXXVIII)

Dvojica letiacich anjelov s kadidlom:
+ Th. Valtinger a J. Waginger na klenbovej freske vo far. kostole sv. Ulricha, Lavantal (1771);
+ J. M. Seltenhorn na freske "Nanebovzatie Panny Márie" na klenbe lode far. a pútneho kostola v Pürten, 1757 (Corpus BD 8/2002, obr. s. 227;
aj Anjelský koncert" nad chórom podľa Trogerovej skice);
+ E. Gabriel na klenbovej freske far. kostola v Reute, 1666/67 (M. Kunze, in: Herbst des Barock 1998, s. 144, obr. 9; - celok kompozície odvodený
z Tiepola, anjeli v hornej časti z Guaranu a Trogera);
+ J. Hölz na freske "Oslávenie Eucharistie štyrmi Svetadielmi" na klenbe presbytéria, 1758 (Hailtingen, St. Georg); - podľa Trogera aj freska
"Nanebovzatie P. Márie" na klenbe lode

katalógtop