Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

KOMPARÁCIE

Príklady charakteristických figurálnych motívov i celých kompozícií opakujúcich sa
v dielach rôznych maliarov v 18. storočí - podľa autorov diel, ktoré možno považovať
za ich prototyp (vrátane takých, ktoré naznačujú preberanie prostredníctvom tých istých graficky reprodukovaných predlôh)

Nicolò BAMBINIJohann Wolfgang BAUMGARTNERJohann Georg BERGMÜLLER
Fabrizio BOSCHIGianbettino CIGNAROLIJohann Ignaz CIMBALGeorg Raphael DONNERStephan DORFFMAISTERMartin ENGELBRECHTWilhelm EPPLEUÉ
Marc Antonio FRANCESCHINIAntonio GALLI BIBIENAGottlieb Anton GALLIARTI
Gottfried Bernhard GÖZDaniel GRANJohann Georg Dominukus GRASMAIR
Anton HERZOGLaurent de La HYREImrich JAGUŠIČJohann Lucas KRACKER
Felix Ivo LEICHERFranciszek LEKSZYCKIBenedetto LUTICarlo MARATTA
Franz Anton MAULBERTSCHCarlo Francesco NUVOLONEFranz Anton PALKO
Andrea del POZZOGiulio Cesare PROCACCINIAugust QUERFURT
Johann Michael ROTTMAYRPeter Paul RUBENSJohann Georg SCHMIDT
Francesco SOLIMENAMartin Michael SPEERPeter STRUDELChristoph TAUSCHFrancesco TREVISANIPaul TROGERFranz Sebald UNTERBERGER
Michelangelo UNTERBERGERPaolo Caliari VERONESEMichael Leopold WILLMANNJoseph WINTERHALDER  Emanuel Johann Karl WOHLHAUPTER  Andreas ZALLINGER
Rôzne
Johann Wolfgang BAUMGARTNER (1702 - 1761)

x01

Mária Magdaléna, medirytina (Klauber?), 1750-te r.
Baumgartnerova predloha pre rytinu, lavírovaná kresba zo zb. baróna Ferdinanda Rotschilda (Waddesdon Manor, Aylesbury, Buckinghamshire - https://waddesdon.org.uk/the-collection/)
x01 a Moravský maliar, Mária Magdaléna s krucifixom, 2. pol. 18. stor.
OLOMOUC, Arcibiskupstvo olomoucké (inv. č. II3C1-2434)
Priemerná kópia podľa rytiny, ol/pl, 72 x 53 cm; - M. Togner a kol.: Olomoucká obrazárna III. Středoevropské malíŕství 16.-18. století z olomouckých sbírek. Olomouc 2008, s. 253, kat. 206Gianbettino CIGNAROLI (1706 - 1770)

x02

Immaculata - Mária nevesta Ducha sv., býv. oltárny obraz, 1760 (Tata, kostol kapucínov)
x02 a Andreas Zallinger(?), anjel na obraze Oslávenie sv. Martina bisk. na hlav. oltári, zač. 19. stor.?
VÍGĽAŠSKÁ HUTA - Kalinka, far. kostol
(upravené - namiesto rúšky s ľaliami pridržiava Martinov plášť, ktorý šabľou rozsekáva anjelik). Figúra zakomponovaná do celku, postava biskupa prevzatá z Maulbertschovho sv. Augustína
v Trenčianskych Bohuslaviciach; doplnil (premaľoval?) J. Boszáner. Kostol postavený 1802+ Póza figúry anjela v popredí na olt. obraze z Maulbertschovej dielne "Sv. Václav pri prešovaní vína" vo far. kostole, Tállya, ca. 1765 (G. Galavics, in: Ars baculum vitae, obr. 184 na s. 277; návrhovú kresbu kompozície M. Dachs pripísala J. Winterhalderovi ml. - T. Valeš, Znojmo, 2014, s. 202, obr. 69) (- hlava nasadená, obzerá sa, drží preš)

   
Johann Ignaz CIMBAL (1722 - 1795)

x03

Pieta (Oplakávanie pod krížom), oltárny obraz, 1760-te r.?
Dva varianty Cimbalovej kompozície (Ban. Bystrica, Rožňava)
x03 a J. I. Cimbal, býv. oltárny obraz, 1760-te r.
BANSKÁ BYSTRICA, Biskupský palác
Zo zrušeného oltára nezn. pôvodu (aj Najsv. Trojica z nadstavca); - Papco 1987, s. 204: "Zirckler"(!); - Papco 1998: "Cimbal"; - Papco 2003/II, č. 360: "replika-variant kompozície olt. obrazu v Rimav. Sobote" (?)

x03 b J. I. Cimbal, obraz na boč. oltári, 1760-te r.
ROŽŇAVA, kostol františkánov
Petrová-Pleskotová, ARS 1993/1, s. 86: "1770-90, pôv. z biskupského úradu v Košiciach"; - Papco 2003/II: z kostola františkánov v Košiciach

x03 c Cimbalov epigón, olejomaľba
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 3787)
Obraz z far. kostola v Sáse, kúpené 1971 do GMB (Kat. Ave Maria 2013, č. B.50: "stredoslov. maliar, prelom 18./19. stor.")
(primitívna kópia spodnej časti kompozície)

Wilhelm EPPLEUÉ (ca. 1740 - 1771)

x04

Videnie sv. Antona z Padovy, olejová skica (MNG Budapest)
(od 1984?) - Inv. č. 75.11 M; Ol/pl, 37 x 28,4 cm; - A MNG Régi Magyar Gyűjteményének szerzeményei 1974 és 1989 között, in: Annales 1991, č. 21 na s. 18
a obr. 15 na príl. CVIII (ako "Caspar Franz Sambach 1715-1785")
x04 a Wilhelm Eppleué, olejmaľba, ca. 1770
BRATISLAVA, kláštor františkánov(?)
Rešt. VŠVU (dipl. Dušan Rohlík, máj 2005).
Rozšírená kompozícia (Ježiška drží Panna Mária, dolu sediace putto s ľaliou, v pozadí stĺpová archit.); vpravo zakomponovaný anjel (podľa G. B. Piazzettu) a dvojica letiacich anjelikov hore (podľa E. J. K. Wohlhauptera?)


x04 b Olejomaľba, 19. stor.?
TRNAVA, kláštor františkánov
Kompozícia odvodená z bratislavského obrazu W. Eppleué. Zo série záves. obrazov na chodbe ku sakristii

    
Antonio GALLI BIBIENA (1700 - 1774)

x05

Anjelský koncert, figurálny motív v iluzívnej výmaľbe na klenbe kaplnky letného paláca arcib. Imricha Esterházyho v Bratislave, 1740
Ako figurista Antoniov pomocník "Joseph Bernhart Reiner Mahler" (Galavics, AHA 1984, dok. III.4) = J. B. Kriner?
x05 a Cajetano Rosa, anjel hrajúci na cello a anjelici, ľavá časť fresky Anjelský koncert na klenbe domácej kaplnky, 1745
FERTŐRÁKOS, kaštieľ Ferenca Zichyho
Cajetano/Gaetano Rosa dolož. ako figurista s A. Galli Bibienom 1723/24 vo viedenskom paláci
gr. z Questenbergu (Plichta, Fidler);
(Vo Fertőrákos alegorická freska na klenbe sály kaštieľa, prestav. 1745 győrskym biskupom
F. Zichym; fresky na klenbe kaplnky premaľ. F. Storno pri renovácii 1861)+ Kompar.: póza hrajúceho anjela G. B. Piazzettu (lept F. Bartolozzi, 1740); rôzne variácie figúry na freskách J. B. Zimmermanna (Andechs), C. D. Asama, J. Hagera s J. Redelmayerom (Praha), J. Chr. Handkeho (Wroclaw), J. G. Bergmüllera (medirytina H. Sperling), M. J. Schmidta - Kremserschmidta (na freske nad chórom far. kostola, Krems a. D., 1784), F. J. Spieglera (Anjelský koncert nad chórom, St. Peter im Schwarzwald, 1728/29 - Neubert 2007, obr. 94); atď.

Gottlieb Anton GALLIARTI (1685 - 1729)

x06

» Videnie sv. Františka z Assisi v La Storta, obraz boč. oltára v dolnom kostole, 1722
(Nitra, Katedrála sv. Emeráma)
JM, in: Kolíska kresťanstva 2011


x06 a Josef Kurtz, postava svätca na obraze Stigmatizácia sv. Františka
na krídle ambitového hlav. oltára, 1728/30
PEZINOK, klášt. kostol kapucínov

x06 b J. Kurtz, vznášajúci sa archanjel na obraze "Vyhnanie z raja" v nadstavci boč. oltára, 1730/35?
PEZINOK, klášt. kostol kapucínov
Podľa erbov donárotov boč. oltáre až po r. 1742 (J. Oršulová, PaM 2001/2, s. 19-21)

x06 c (G. A. Galliarti? J. Kurtz?), anjelici v oblakoch, detail maľby na klenbe kaplnky, 1729?
MARIANKA, kaplnka Zvestovania Panny Márie v areáli pútneho miestax07

» Všetci svätí, ústredný obraz boč. oltára v lodi horného kostola, 1720 (Nitra, Katedrála sv. Emeráma)
(Galliartim skomponovaný z figurálnych motívov prevzatých z rytinových reprodukcií kupolovej fresky Cira Ferriho a oltárneho obrazu Carla Marattu)


x07 a Anton Zallinger: Všetci svätí, obraz hlav. oltára, 1792
LADICE, kat. kostol
Medvecký, AHA 2009; - JM, ARS 2010; - JM, Kolíska kresťanstva 2011

x07 b (G. A. Galliarti? J. Kurtz?), dvojica anjelikov sediacich na oblaku na klenbovej maľbe, 1729?
MARIANKA, kaplnka Zvestovania Panny Márie
(motív Galliartim prevzatý z oltárnej kompozície Carla Marattu)    
Daniel GRAN  (1694 - 1757)

x08.1-3

x08.1Letiaci anjel na freskách vo Viedni (Hofbibliothek, Schönbrunn, Annakirche)
od chrbta, jedna noha vystretá, druhá zohnutá pritiahnutá k telu, otočená chodidlom
(porov. letiaceho anjela S. Concu)


a) Johann Carl von Reslfeldt, anjel na klenbovej freske Assumpta s anjelmi (Steyr, pútny kostol Christkindl)
Aj figúra anjela a Márie odvodené z Granovej kompozície v Hofbibliothek
b) Johann Wolfgang Baumgartner, anjel na klenbovej freske Korunovanie Panny Márie
c) Letiaci anjel na klenbovej freske (opátstvo Kornelimünster)
d) Bartolomeo Altomonte, letiaci anjel na klenbovej freske
e) Letiaci anjel na klenbovej freske Boh Otec s anjelmi
f) Johann Jacob Zeiller, letiaci anjel na klenbovej freske (Ottobeuren)

x08.2Letiaci anjelik na klenbovej freske Alegória Božskej múdrosti (Hofbibliothek)
Aj Granovo bozzetto v GNM Norimberg (zboku, predná noha ohnutá)

a) Johann Lucas Kracker, letiaci anjelik (s Veronikinou šatkou) na freske Anjeli s Arma Christi, 1766 (NOVÁ ŘÍŠE, klášt. kostol premonštrátov)
b) J. L. Kracker, letiace putto (s tabuľami Desatora) na alegorickej freske
v tympanone priečelia (JASOV, kláštor premonštrátov)
c) Odvodená figúrka na freskách Antona Werle, 1728 (Hirschtetten), Antona Schmidta? (Ebenthal), atď.

x08.3Klaňajúci sa anjel, kľačiaci s rukami opretý o zem na freske kupoly býv. kostola kapucínov v Und, 1756
Dve verzie Granovej kresbovej štúdie figúry, 1756 (lavírovaná perokresba a kresba olovkom v Albertine, Wien) a na vzorovom liste so šiestimi anjelskými figúrami, 1736? (lavír. perokresby v grafickej zb. SzM Budapest);
- Porov. tiež klaňajúceho sa anjela s rukami zopätými


a) Caspar Franz Sambach, anjel na oblakoch na freske "Najsv. Trojica" na kupole presbytéria, 1748/49 (Székesfehérvár, býv. jezuitský kostol)
Barokk freskófestészet Magyarországon I. Budapest 2019, s. 94-95, obr. G na s. 86
b) Franz Mayer na medirytine "Kristus na pustatine s anjelmi"
(1. pol. 18. stor.)
Szilárdfy 2003, s. 50, obr. CVII/175 ("okolo 1700")
c) Anjel asistujúci pri motíve Narodenia na olejovej skici (k freske?)
s alegorickým mariánskym námetom, pol. 18. stor. (MN Krakov)
K. Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Krakow 2017, s. 77, obr. s. 78, kat. č. 58
d) František Vavřinec Korompay, anjeli na obraze Najsv. Trojice na boč. oltári kostola sv. Petra a Pavla v Brne, po 1765
M. David: F. V. Korompay - Život a dílo malíře moravského pozdního baroka. Mgr. dipl., UPOL Olomouc 2016, s. 75-76, kat. 7.2.3.e


x09

Personifikácie Cností, freska kupoly v Kaplnke sv. Jána Almužníka pri Dóme sv. Martina v Bratislave
Medzi zemou a nebom 2009, s. 60-63 (JM) + lit.
Ženské personifikácie v obdobných pózach aj na iných Granových freskách (napr. stranovo prevrátene sediaca figúra Spravodlivosti rukou pred tvárou držiaca váhy na freske Alegória dobrej vlády v snemovnej sále Novej radnice v Brne z r. 1735 a pod.)


x09 a Johann Jacob Zeiller, klenbová maľba
FÜRSTENZELL, far. kostol (býv. cistercitov)
Odvodené pózy, identické atribútyJohann Georg Dominikus GRASMAIR  (1691 - 1751)

x10

Mystické zasnúbenie sv. Kataríny, obraz hlav. oltára, 1727 (Banská Štiavnica, býv. kostol sv. Kataríny Alexandrijskej)
Grasmairovo bozzetto k banskoštiavnickému obrazu (predané v aukcii - Garas 1991, s. 198, obr. 1, 2)
a redukovaný variant kompozície na boč. oltári baziliky vo Wilten (Innsbruck), sign. dat. 1729 (J. Kronbichler: Johann Georg Grasmair. Barockmaler in Tirol. Diözesanmuseum Hofburg Brixen 2010, s. 96 kat. č. B 36: "podobnú kompozíciu namaľoval dva roky predtým pre farský kostol v Banskej Bystrici" /??/)
x10 a Zmenšená kópia, 18. stor.
KREMNICA, NBS - Múzeum mincí a medailí
Neznámy kopista; publikované ako dielo A. Schmidta (PP 1970).

x10 b Postava svätice na obraze hlav. oltára, 1770-te r.?
PAŇOVCE, kostol sv. Kataríny
Obraz neoprávnene pripisovaný J. L. Krackerovi (Petrová-Pleskotová, ARS 1970); - A. Jávor: "východoslovenský nasledovník A. Schmidta"; (Kompozícia podľa J. G. Bergmüllera)

    

x10x2

Narodenie Panny Márie, ústredný obraz ambitového hlav. oltára, pôv. 1726 (Nová Baňa, far. kostol Narodenia Panny Márie)
Ol/pl, 280 x 130 cm; Úplne premaľovaný pôvodný Grasmairov obraz (alebo nahradený novodobou kópiou?)
x10x2 a Ľ. Schramek, obraz na hlav. oltári, 1929?
DEKÝŠ, kostol Narodenia Panny Márie
Dnešný hlav. oltár z r. 1929 zhotovený rezbárom V. Štefekom z Banskej Štiavnice s obrazom Narodenie P. Márie od Ľ. Schrameka (Súpis I/1967, s. 287).
Na archívnej fotografii spred r. 1929? (Archív PÚ SR Bratislava, neg. 16.664) je nad hlav. oltárom olejomaľba obdĺžnikového formátu na výšku s výjavom Narodenia, odvodeným z Grasmairovej kompozície (alebo z neznámej spoločnej predlohy?); anjeli v hornej časti iní

   

x11

Zápas Juraja s drakom, obraz hlav. oltára, sign. dat. 1730 (Innsbruck, Landhauskapelle)
J. Ringler, Die barocke Tafelmalerei in Tirol, 1973, s. 106, obr. 70; - J. Kronbichler: Johann Georg Grasmair. Barockmaler in Tirol. Diözesanmuseum Hofburg Brixen 2010, s. 99, kat. č. B 40 (+lit.)
Grasmairovo zobrazenie Juraja na koni s drakom a jeho varianty (olt. obrazy Hollenberg, Sterzing) vychádzajú zrejme z rytiny podľa Pietra Novelliho (Kronbichler
2010, s. 99).
x11.1 a Obraz v nadstavci hlav. oltára, 1. pol. 18. stor.
PORUBA, kostol sv. Mikuláša
Na ambitovom hlav. oltári z r. 1701? (Fototéka ÚDU SAV, neg. ako "Krupina"??);
(upravené, hlava sklonená)+ Variant kompozície, obraz hlav. oltára (St. Georgen / Längsee, far. kostol);
+ Zápas Juraja s drakom, medirytina (Univ. tézy Františka Péchyho u jezuitov v Košiciach, 1697): "S. Georgius M., Mag(ist)ris Philos(ophiae) per R.P. Franciscum Pechi e Soc: Iesu Cassoviae promotis a Rhetorib(us) dicatus 1697", sign. "Johann Achert/?/ del. - Phil. Jac. Leidenho.../?/ sc." SNK Martin (neg. 30.397)
x11.2 August Querfurt: Zápas Juraja s drakom, olejomaľba, 1743
Wien - Pötzleinsdorf, St. Ägydius (Dehio: Wien, s. 179)
Iná verzia kompozície Juraja drakobijcu s kopijou na koni; + kompar. zobrazenia sv. Juraja v devočnej grafike (anonymná rytina, Augsburg?, ca. 1780; naspodu: "Heiliger Georg Behüte uns / vor den jähen Tod.") a pod.
x11.2 a Pôvodný obraz hlav. oltára, 1767
HUBOŠOVCE, kostol sv. Juraja
(Archív PÚ SR, neg. 17.224); - oltár z r. 1767, pôv. obraz neexistuje, vymenený za nový v 1. pol. 20. stor.?
    

Anton HERZOG  (1692 - 1740)

x12

Letiaci anjel s krucifixom na obraze boč. oltára Martýrium sv. Jána Nepomuka, 1721 (Viedeň, kostol dominikánov Maria Rotunda)
Karl: ovplyvnený J. G. Schmidtom


x12 a Josef Kurtz, letiaci anjel s vencom a palmovou ratolesťou na obrázku
"Sv. Uršula", okolo 1730
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A-2995)
Zo série malých formátov, olejomaľby na medenom plechu, 31 x 21 cm; - Kat. GMB 1977, č. 65; - Kat. DSVU Barok, SNG 1999, č. 29; - Ž. Grajciarová, Kat. GMB 2001, č. 1/7; - Papco 2003/I, s. 192, č. 89; - Mučenícke legendy, Kat. GMB 2012, s. 47, č. B.10Imrich JAGUŠIČ (ca. 1740 - po 1781)

x13

Figúry anjelov zboku držiacich oblak na oltárnych obrazoch I. Jagušiča

Anjel (A)
(nohu zdvihnutú, vystretou pravou rukou pridržiava oblak, hlava cez plece odklonená)
a) Na obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka na boč. oltári, ca. 1770
LEVOČA, minoritský kostol sv. Ducha
NKP Levoča 2016, s. 251-252 (bez aut.); pendant boč. oltár Ukrižovaný s Máriou Magdalénou
(Putto s knihou nad hlavou pri svätcovi zo *S. Concu)


b) Na obraze Oslávenie sv. Mateja apošt. na hlav. oltári
TVAROŽNÁ, far. kostol sv. Mateja apoštola
Ol/pl, 260 x 155 cm; (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.337);
(Aj putto s knihou zo S. Concu)


c) Na olejomaľbe Nanebovzatie Panny Márie, modello(?) k olt. obrazu
(Súkrom. maj.)
(aj anjel vpravo)

d) Na obraze Apoteóza sv. Jozefa Kalazanského
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice
Olejomaľba z kláštora piaristov v Podolínci. Z cyklu lunetových obrazov zo života zakladateľa piaristov (dnes v kláštore v Prievidzi)
Anjel (B)
Varianty figúry odvodenej z kompozície A. Balestru; resp. Johanna Josepha Waltmanna (mezzotinta Gabriel Bodenehr, Innsbruck? 1741):
(Okrídlená figúra od chrbta, ľavou rukou nadvihuje oblak, hlavu odklonenú nabok)

a) Na olejomaľbe Nanebovzatie Panny Márie (modello k olt. obrazu?)
(Súkrom. maj.)
Aj anjel (A) vľavo


b) Na obraze Sv. Pavol Pustovník
KEŽMAROK, býv. kostol pavlínov
Dva závesné obrazy v presbytériu (ol/pl, 250 x 125 cm; pendant Sv. Jozef Pestún) v pôv. rokajových rámoch, hrubé premaľby pri opravách

c) Na obraze Videnie bl. Jozefa Kalazanského
PRIEVIDZA, kláštor piaristov
Ol/pl; z cyklu lunetových obrazov zo života bl. Jozefa Kalazanského z kláštora v Podolínci

d) Na býv. oltárnom obraze Oslávenie sv. Mikuláša bisk.
POPRAD, Tatranská galéria (O 256)
Ol/pl, 210 x 130 cm; (pri reštaurovaní premaľované)

e) Szymon Kawalski, anjel na obraze Oslávenie sv. Mikuláša bisk. z bočného oltára, 1770
NIEDZICA, far. kostol
R. Monita / A. Skorupa: Niedzyca. Kościól św. Bartolomieja. Krakow 2013, s. 32, obr. s. 33
(prevzatá Jagušičova kompozícia)

A

x13B a     x13B b
Johann Lucas KRACKER (1717 - 1779)

x14

Korunovanie Panny Márie - Prijatie Bohorodičky v nebi, skica k olt. obrazu (Prešov, cirkev. maj.)
J. Medvecký / V. Hron: Nové poznatky k dielu J. L. Krackera na východnom Slovensku. VČ 1976, č. 1,
s. 44-45 ("Kracker?"); - K. Garas, in: Kat. Crossroads 1993, s. 358-360 ("F. Sigrist?"); - Kat. Barok 1999; - Papco 2017, s. 299, obr. 1 ("J. W. Bergl")


x14 a Imrich Jagušič, obraz boč. oltára
VYŠNÉ RUŽBACHY, kat. kostol
Medvecký / Hron, VČ 1976x15

Anjel trubač (detail fresky Anjelský koncert):


x15 a J. L. Kracker(?) na freske nad organovým chórom, 1757
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie

x15 b Johann Lucas Kracker na freske klenby, 1767
NOVÁ ŘÍŠE, klášt. kostol premonštrátov


Kompar.: figúra anjela (Fama?) na medirytine "Sv. Benedikt" od Johanna Wolfganga Baumgartnera, pražské univ. tézy 1752 (NK ČR, Th 127 - manuscriptorium.com)x16

Anjel v triumfálnej póze na oblakoch, detail fresky
Sz. Serfőzó, diz. 2017, s. 65, obr. 101


x16 a J. L. Kracker na na klenbe boč. kaplnky, 1757
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie

x16 b J. L. Kracker na klenbe boč. kaplnky, 1760
PRAHA, býv. jezuitský kostol sv. Mikuláša na Malej StraneFelix Ivo LEICHER  (1727 - 1812)

x17

Alegóra spasenia, olt. obraz kaplnky na zámku Fertőd (Esterháza)
Andrea Haris: Kastélykápolnák hajdan volt díszei és mesteri. Körmend és Eszterháza, in: Magyar Műemlékvédelem XI (2002), s. 299–300; - A. Haris: "et Deo consecrat" - A Mária felajánlás ikonográfiája és
a tétszentkúti templom oltárképe, in: Omnis creatura significans. Essays in Honour of Mária Prokopp, 2009, s. 206-207, obr. 3 ("Redemption of Mankind" - J 12:1-6); - Z pútneho kostola sv. Antona Pad. v Tétszentkút (Győr-Sopron). - "Die himmlische Sendung von Jesus" - Vtelené Slovo? - anjeli nesú Ježiška k Bohovi Otcovi


x17 a F. I. Leicher, skica(?) k olt. obrazu
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 414)
Ol/pl, 77 x 44 cm, rešt. 1982 (Zb. 50 rokov GMB, 2011, obr. s. 136)

Franciszek LEKSZYCKI OFM  (1600-1688)

x18

Pribíjanie Krista na kríž; - Ukrižovanie; - Snímanie z kríža, olejomaľby
z r. 1658 v kaplnke Ukrižovania na Kalwarii Zebrzydowskej
Pribíjanie na kríž podľa J. van der Straet - Stradanusa; Ukrižovanie podľa P. P. Rubensa; Snímanie z kríža podľa A. van Diepenbecka (doplnené motívom anjelikov z A. Carracciho).
Namaľoval rehoľ. maliar-minorita? (OFM de Observantia) na objedn. krakovského vojvodu M. Zebrzydowskeho. - J. Dzik: Franciszek Lekszycki malarz religijny baroku. Kalwaria Zebrzydowska 1998,
s. 68-70, obr. 68, 10, 11


x18 a-c Olejomaľby, zač. 19. stor. (1833?)
BOBROV, far. kostol sv. Jakuba St.
Rozmerné kópie z kaplnky Božieho hrobu, ktorú dal ku kostolu pristavať r. 1833 pláteník
a kostolný kurátor Andrej Kompaník. Obrazy reštaur. 1985 (ŠRA?). - Güntherová-Mayerová: Dejiny a súpis výtvarných pamiatok Oravy. Turčian. Sv. Martin 1944, s. 33; - Pam SK; - Kalvárie 2002, s. 100

Franz Anton MAULBERTSCH (1724 - 1796)

x19

Sv. Augustín cirkevný otec, freska v pendantíve ústrednej kupoly, 1763 (Trenčianske Bohuslavice, kaplnka niekdajšieho kaštieľa A. Erdődyho)
+ Olejová skica (pensiero?); do r. 1990 v SNG


x19 a Andreas Zallinger(?), ako Oslávenie sv. Martina na obraze hlav. oltára, ca. 1780
VÍGĽAŠSKÁ HUTA - KALINKA, kostol sv. Martina biskupa
Ol/pl, 230 x 170 cm; Doplnil (premaľoval?) J. Boszáner (Súpis III/1969);
Prevzatá figúra biskupa upravená a doplnená naspodu figúrou sediaceho anjela (podľa G. B. Cignaroliho) s anjelikom šabľou deliacim plášť sv. Martina a polpostavou žobráka.

x20

Anjeli s Kristovým krížom na klenbovej freske svätyne, 1763;
identická aj figúra odvráteného anjela pod personifikáciou Cirkvi - Ecclesia na klenbovej freske nad chórom
(Trenčianske Bohuslavice, kaplnka niekdajšieho kaštieľa)
x20 a Andreas Zallinger(?), anjeli s krížom na obraze Najsv. Trojica na hlav. oltári
CHTELNICA, kat. kostol
(Trojica podľa nezn. predlohy)

x20 b A. Zallinger, anjel na obraze Panny Márie Snežnej na hlav. oltári
LAZANY, kostol Panny Márie Snežnej
Kat. Umenie reštaurovania II. Bratislava 2011, s. 104-107, č. 27 (I. Rusina), obr. s. 106


+ Rôzne variácie figúry odvráteného anjela: F. I. Leicher na obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka na boč. oltára Maria Hilf-Kirche vo Viedni a na olejových skiciach; + anjel na obrazoch M. J. Schmidta, I. Jagušiča (Vyšné Ružbachy), nezn. trnavského maliara (bl. Simon Rochas), atď.; + porov. tiež anjel podľa G. B. Piazzettu(?)

x21

Sťatie sv. Jána Krstiteľa, olejová skica, pred 1753 (?)
Varianty kompozície podľa Maulbertschovho neznámeho prototypu (kópie rôznej kvality z "Maulbertschovho okruhu" na Akadémii): olt. obraz J. G. Budera z r. 1753 v Memmingen (Evang.-Luther. Kirchengemainde)
a skica k nemu v tamojšom Städtisches Museum (H. Hosch, Kat. Langenargen 1994, s. 85, 314 n.; Hosch 1996, s. 452 n.; G. Bayer: Memminger Maler zur Zeit des Barock. Lindenberg 2007, s. 70, obr. s. 120, 121);
+ M. Dachs: F. A. Maulbertsch in Langenargen, in: Barockberichte 16/17, Salzburg 1998, s. 1-8, obr. 3 (Barockmuseum ÖG Wien, mylne pripis. Sigristovi); obr. 4 (súkr. zb., zapožičané v Múzeu Langenargen);
obr. 5 (1990 Galerie St. Lukas, Wien); obr. 6 (Diözesanmuseum Klagenfurt)


x21 a Olejomaľba, pol. 18. stor.
KOŠICE, Východoslovenské múzeum (S 827)
Ol/pl, 104 x 72 cm; - Kat. DSVU Barok 1999, č. 212 (J. G. Buder?, zmenšená replika kompozície olt. obrazu v Memmingen)x22

Videnie sv. Antona Pad., obraz boč. oltára kaplnky niekdajšieho kaštieľa v Trenčianskych Bohuslaviciach, 1763


x22 a F. A. Maulbertsch(?), verzia kompozície, olejomaľba
KROMĚRÍŽ, Obrazárna Arcibiskupského zámku
Obdĺžnikový formát, zredukované, len výrez svätca s Ježiškom, modifikované (namiesto nohy drží ruku dieťaťa); - aj rytinová reprodukcia? (porov. kolorovaná rytina - sklomaľba, Lindau)

x22 b Andreas Zallinger (A. Urlaub?), olejomaľba
ILAVA, býv. trinitársky kostol
Ol/pl, 170 x 80 cm (Pam. SK, s. 225); Obraz bol zavesený na stene v sakristii (ukradnutý - databáza PZ SR, č. 2299);
Podľa kroměřížskej verzie, ale v hornej časti dvojica okrídlených hlavičiek podľa olt. obrazu
v Trenčianskych Bohuslaviciach


x22 c A. Zallinger, obraz boč. oltára
HLOHOVEC, kostol františkánov
(podľa rytiny - iný variant kompozície - ruku drží pravicou, ľavú pred seba)x23

Archanjel Michael v boji s diablom, obraz boč. oltára, 1757 (Krems a. D., far. kostol St. Veit)
Aj Maulbertschova olejová skica - bozzetto


x23 a Archanjel Michael na obraze hlav. oltára
DOBRÁ NIVA, far. kostol
Súpis I/1967: "J. A. Schmidt 1734" (??)

+ Porov. tiež figúru anjela nesúceho Sv. domček do Loretta (od toho istého maliara?) vo františkánskom kostole Korunovania Panny Márie vo Fiľakove (nad boč. kaplnkou s oltárom Loretánskej Panny Márie)

x24

Oslávenie sv. Jána Nepomuka ako príhovorcu za zomierajúcich a prenasledovaných, oltárny obraz, 1760 (České Budějovice,
z Dómu sv. Mikuláša, potom boč. oltár v kostole sv. Jána Nepomuka)
Garas, F. A. Maulbertsch 1960, s. 208, kat. č. 130 a Dok. XXII na s. 244
x24 a Josef Winterhader ml., obraz boč. oltára, sign. 1773
ŽELETICE, kostol sv. Jakuba
(len svätec s anjelom z hornej časti Maulbertschovej kompozície)
Kat. Langenargen 2009, s. 318, č. G 10; - Kat. Késő barokk impresziók, MNG Budapest 2009-2010, s. 203, kat. II. 10


x24 b Andreas Zallinger, obraz hlav. oltára, 1786
ZÁVADKA nad Hronom, kat. kostol
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 2.211)


+ Kompar.: iná Maulbertschova verzia kompozície (skica Graz, Landesmuseum Joanneum);
+ býv. oltárny obraz z Maulbertschovej dielne vo far. kostole, Dyje (ca. 1778); atď.

x24x2

Vyučovanie Panny Márie, obraz boč. oltára vo far. kostole, Balassagyarmat
Nógrád megye műemlékei, Bp. 1954, s. 131, obr. 53 (ako "okruh Kremserschmidta"; reštaurovaný 1906); - pripisovaný Maulbertschovi (K. Garas: Ismeretlen Maulbertsch-oltárképek..., MÉrt 6/1957, č. 2, obr. 3 na s. 121)


x24x2 a Býv. oltárny obraz z kaplnky sv. Anny, po 1747?
ČIERNY BROD, kat. kostol
Ol/pl, 137 x 74 cm; olt. obraz z kaplnky zbúraného kaštieľa (obnovenej 1747 ako kaplnka sv. Anny), dnes v sakristii nového kostola = kópia alebo zmenšená replika?

Franz Anton PALKO (1717 - 1766)

x25

Zvestovanie Panne Márii, obraz z boč. oltára kostola klarisiek, 1759 (Galéria mesta Bratislavy)
Aj bozzetto v Salzburgu (M. Malíková, Alte und moderne Kunst 1970)


x25 a,b Varianty Palkovej kompozície na oltárnych obrazoch Stefana Dorffmaistera:

a) Obraz hlav. oltára, 1764
TÜRJE, far. kostol

b) Obraz boč. oltára, 1781
KISKOMÁROM, far. kostol

L. Kostyál: Dorffmaister Zalában. MÉrt 1995/3-4, s. 214 (Türje); - Kat. Dorffmaister István emlékkiállítása 1998, s. 26, obr. 3 (predloha "rytina podľa kompozície P. Trogera"/??/); - J. Medvecký, rec. Preiss, Ars 1999, pozn. 79 (predloha Palko)Andrea del POZZO S.J.  (1642 - 1709)

x26

Odpočinok na úteku do Egypta, kompozícia olt. obrazu, pred 1665
Obraz v kostole Carmelitani alle Laste v Trento/Trient, nezvestný (Kerber, s. 10 + lit.). Pozzovo rané dielo, kompoz. s anjelom dvíhajúcim košík s kvetmi (H. Voss:
Die Flucht nach Ägypten, 1957: inšpirácie Calvaert, Cantarini, Vouet, Ferri, Poussin atď., ale centrom Jozef, zvlášť uctievaný karmelitánmi. - Kerber, s. 13), opakoval a varioval vo freskách a obrazoch. Dolož. kópia (Kerber, obr. 1) a 16 rôznych replík (Trento, Rím a i.). Variant olt. obraz v kostole uršulínok v Innsbrucku (polkruhovo zakonč., nad Jozefom anjelik). Variant Sv. Rodina v Jozefovej dielni (Univ. k. Viedeň). - Kerber 1971, s. 9-14
x26 a Sv. Jozef na olt. obraze sv. Rodiny v bočnej kaplnke, 1711
TRENČÍN, kostol piaristov, pôv. jezuitský kostol sv. Františka Xavera
(Nápis s Illesházyho dedikáciou 1711). Postava sediacej Panny Márie držiacej na kolenách Ježiška vychádza z neznámej (Pozzovej?) predlohy

x26 b Andrea del Pozzo(?), sv. Jozef s Ježiškom na olt. obraze Sv. Rodiny na oltári v bočnej kaplnke, 1702/5
VIEDEŇ, jezuitský kostol
Obraz na oltári v 4. kaplnke vpravo (kópia z 19. stor.?) - Kerber, s. 12 a pozn. 23, obr. 2 (variant
v Jozefovej dielni, stranovo prevrátene, doplnené).+ Kompar.: F. Guardi podľa A. Pozza, Odpočinok na úteku do Egypta (Múzeum Toledo, USA; - Kerber, s. 12: "G. A. Guardi")

Johann Georg SCHMIDT (Wiener Schmidt)

x27

» Oslávenie sv. Jána Nepomuka, obraz boč. oltára, okolo 1731 (St. Andrä a.d. Traisen,
far. kostol)
Zakomponované motívy anjelikov z diel Carla Marattu (Karl: J. G. Schmidt, s. 113), Cira Ferriho, Sebastiana Concu a Petra Strudela


x27 a Anton Schmidt: Oslávenie sv. Jána Nepomuka, olejomaľba, 1749
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Papco 1989, atď.; - JM 2013, s. 32, 151; kat. II.5 (predlohy)

x27 b A. Schmidt, anjelik na olt. obraze Videnie sv. Antona Pad., okolo 1760?
DETVA, rím.-kat. fara
JM, VČ 1978, s. 35; - JM 2013, kat. II.51 (ostatná lit.)
Figúru anjelika so zdvihnutou rukou (J. G. Schmidtom odvodenú z diel Petra Strudela) prevzal
A. Schmidt stranovo prevrátene s úpravami (namiesto kľúča drží v ruke ľaliu) a zakomponoval do celku, odvodeného z kompozície Paula Trogera)x28

Sv. Hieronym, Augustín a hieronymitáni obraz boč. oltára, 1718 (Schönbach, býv. klášt. kostol hieronymitánov)
Karl, č. A 10


x28 a Anton Schmidt, obraz boč. oltára
ŠTIAVNICKÉ BANE, far. kostol sv. Jozefa, býv. kláštorný kostol hieronymitánov
/odvodená kompoz. (figúra a gesto Hieronyma s levom, póza Augustína).
(putto naspodu z olt. obrazu Smrť sv. Benedikta od J. G. Schmidta v Altenburgu)    

x29

Smrť sv. Benedikta, obraz boč. oltára, 1733 (Altenburg NÖ, kláštorný kostol)
(J. G. Schmidt odvodil z kompozície rovnakého námetu od Johanna Andreasa Wolffa)


x29 a Anton Schmidt, putto na obraze boč. oltára Sv. Hieronym, Augustín
a hieronymitáni, 1747
ŠTIAVNICKÉ BANE, far. kostol sv. Jozefa, býv. kláštorný kostol hieronymitánov
Putto v zhodnej póze zakomponované rovnakým spôsobom v spodnom rohu obrazu; namiesto opátskej mitry kniežacia koruna; - JM 2013, s. 67, kat. II.76
(Celok kompozície A. Schmidt odvodil z obrazu J. G. Schmidta s identickým námetom v Schönbachu)    

x29x2

Krst Krista, obraz boč. oltára, ca. 1724 (Wien II., Leopoldskirche)
Karl, č. A 56


x29x2 a Monogr. "ML", olejomaľba, 177?
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice
Obraz ovál na výšku, pôvodom z Kremnice; - Papco 2003/II, s. 774, k čís. 398: "A. Schmidt alebo pomocník"
(kompoz. odvodená, redukovaná na hlavné postavy)    

x29x3

Letiaci anjelik s atribútmi v ruke
S ľaliami na Schmidtovom obraze "Narodenie Panny Márie" na hlav. oltári klášt. kostola v Klosterneuburgu (1729); s rohom hojnosti na klenbovej maľbe sakristie klášt. kostola v Altenburgu (1733); a i.


x29x3 a-c Variácie letiaceho anjelika odvodeného v dielach Antona Schmidta:
a) So zopätými rukami na klenbovej freske kostola Sv. Kríža na Kalvárii v Banskej Štiavnici, 1745
Zakomponovaný do celku prevzatého z Paula Trogera s použitím motívov z Daniela Grana; - JM 2013, č. I.2 b
b) S ľaliou v ruke na býv. oltárnom obraze Immaculata so sv. Annou a Joachimom (SBM Banská Štiavnica, UH 1178)
JM 2013, č. II.9
c) S krucifixom na obraze Sv. Alojz Gonzaga (SNG Bratislava, O 3001)
JM 2013, č. II.41

x29x3 d Letiaci anjelik s ľaliou na obraze  » Smrť sv. Františka Xavera na hlav. oltári, pred 1740
BANSKÁ BYSTRICA, Katedrála sv. Františka Xavera
Zakomponovaný do celku odvodeného z G. B. Gaulliho s použitím motívov z J.-B. Jouveneta, G. B. Göza a ďalších predlôh

Francesco SOLIMENA  (1657 - 1747)

x30

Snímanie z kríža, býv. oltárny obraz (KHM Wien)


x30 a Johann Gottfried Auerbach, obraz pravého boč. oltára
VIEDEŇ, kostol augustiniánov

x30 b Johann Wenzel Bergl, olejomaľba, 1770-te r.
DYJE, far. kostol

x30 c Kópia na oltári v zámockej kaplnke
SCHLOSS HOF, zámok
(Kupolová freska kaplnky C. I. Carlone 1727)Peter STRUDEL (1642 - 1714)

x31

Putti, olejomaľby - supraporty (aj graficky reprodukované?), klášt. kostol Klosterneuburg (1692)
Figúrky putti aj na oltárnych obrazoch P. Strudela (Sv. Jakub, 1714, Pottendorf, hlav. oltár far. kostola), atď.
x31 a Josef Kurtz, putti s atribútom (relikviár s jazykom sv. Jána) na freske klenby býv. kaplnky sv. Jána Nepomuka
SVÄTÝ JUR, kostol piaristov
JM, Bratislavský barokový maliar Jozef Kurtz. PaM 1992/1, s. 4-8

x31 b Anton Schmidt, anjelik s ľaliou na olt. obraze Videnie sv. Antona Pad., okolo 1760?
DETVA, rím.-kat. fara
JM 1978, s. 35; - JM 2013, kat. II.51 (ostatná lit.)
A. Schmidt prevzal motív anjelika so zdvihnutou rukou (odvodenú z diel P. Strudela Johannom Georgom Schmidtom) a stranovo prevrátene zakomponoval do celku, odvodeného z kompozície Paula Trogera)+ Kópie podľa Strudela - variácie detských bakchanálií a obrazov s postavičkami hrajúcich sa putti zachované v početných dielenských replikách a kópiách (Koller: Die Bruder Strudel 1993, kat. G 102 n., 113 n. a kópie v časti III.).
Jeden z takýchto obrazov (porov. Koller, obr. 222) bol ponúkaný na aukciách SOGA v r. 2009 (89., č. 264), v nov. 2012 (107., č. 22) a napokon vydražený na 140. aukcii SOGA v máji 2018 ako dielo "z dielne P. P. Rubensa"(!) (č. 31: "Mladý Bakchus (Výchova Bakcha), okolo r. 1630"; ol/pl, 94 x 131,3 cm). – JM 2013, s. 15, pozn. 31; - Papco 2017, s. 136-137, obr. 16-18

Francesco TREVISANI 

x32

Smrť sv. Jozefa, rytinová reprodukcia olt. obrazu v bočnej kaplnke S. Ignazio v Ríme, 1712
Kompozícia odvodená z olt. obrazu Carla Marattu z r. 1676 na hlav. oltári kaplnky v Hofburgu (dnes KHM Wien)
x32 a Paul Troger, olt. obraz (z býv. Niklaskirche?) vo Viedni, 1740/41
PLATT bei Zellendorf (NÖ), far. kostol
Kompozícia odvodená, s použitím motívov z Trevisaniho verzie (Boh Otec, P. Mária)
+ Josef Stern - dielňa, obraz v kostole sv. Jakuba, Cvrčovice u Pohořelic, po 1771? - redukovaná kompozícia, len tri ústredné postavy (Kat. Stern, Olomouc 2015, č. IV.29)x32x2

Smrť sv. Jozefa, olt. obraz, po 1720 (Praha, Katedrála sv. Víta)
+ neskoršia grafická reprodukcia kompozície, litografia A. Gareis, tlač. Praha, 2. pol. 19. stor. (SNG G 12096)


x32x2 a Johann Lucas Kracker, olt. obraz, po 1769
EGER, Seminár
Trevisaniho kompozícia zredukovaná na tri ústredné postavy (bez anjela s kadidlom v pozadí, vypustené aj putto s Jozefovými atrib. vpravo); - Kat. Kracker 1979; - Jávor 2005

Paul TROGER (1698 - 1762)

x33

Najsv. Trojica a anjeli s krížom, návrhová kresba (MG Brno) k freske Oslávenie Panny Márie na kupole domácej kaplnky kaštieľa, Heiligenkreuz-Guttenbrunn, 1737
Aschenbrenner / Schweighofer 1965, č. 24; - Trogerove fresky a olt. obraz objedn. Johann Josef von Tepsern. - Kronbichler 2012, obr. s. 23, kat. F 32


x33 a Anton Schmidt, letiaci anjelik s Kristovým krížom na klenbovej maľbe Najsv. Trojica, 1746
EBENTHAL (NÖ), kaplnka kaštieľa
JM 2013, s. 28, kat. I.3x34

Anjel v oblakoch (I) na freske Prijatie Panny Márie na nebesiach na konche presbytéria Dómu v Brixene
Kronbichler 2012, kat. F 55, obr. s. 82 (freska) a bozzetto v TLF Innsbruck (kat. G 211, obr, s. 147; replika skice v Bayerisches Nationalmuseum Mníchov,
zb. Reuschel - kat. Gg 93, obr. s. 215)
x34 a Josef Ignaz Mildorfer na freske klenby presbytéria, 1756/57
ŠAŠTÍN, pútny kostol Sedembolestnej Panny Márie

x34 b Johann Lucas Kracker na freske klenby lode, 1760
PRAHA, býv. jezuitský kostol sv. Mikuláša na Malej Strane
(figúra odvodená)


Figúra anjela zakomponovaná na ďalších freskách P. Trogera a jeho žiakov: J. Hauzingera a F. X. Strattmanna ("Prijatie Márie v nebi" na konche presbytéria Maria-Hilf-Kirche vo Viedni); + J. Hölz, kópia podľa Trogera zakomponovaná do hornej časti fresky "Nanebovzatie P. Márie" na klenbe lode, 1758 (Hailtingen, St. Georg); + F. Zoller na klenbovej freske (Geras, klášt. kostol); + anjel na freske Th. Valtingera a G. Wagingera "Nanebovzatie P. Márie", 1771 (St. Ulrich in Lavantal, Tirolsko); + odvodená figúra na freske F. M. Khuena; atď.

x35

Anjel (II) odklonený, nadvihujúci oblak, varianty figúry na Trogerových freskách (Altenburg, Skt. Pölten a i.)
"Oslávenie Pavla apoštola" na klenbe v býv. knižnici biskupského paláca v Skt. Pölten, 1734 (Kronbichler 2012, kat. F 25, obr. s. 61); "Uctievanie Baránka 24 staršími" na klenbe knižničnej sály benediktínskeho opátstva Seitenstetten, 1740-41 (kat. F 41, obr. s. 67), v Altenburgu, a i.
x35 a Johann Ignaz Cimbal na freske klenby
TRNAVA, kaplnka seminára sv. Štefana
+ Variant figúra anjela na freske J. J. Zeillera (1744) a pod.x36

Anjelici na oblakoch na olt. obraze Posledné prijímanie sv. Márie Magdalény, 1734
Obraz boč. oltára klášt. kostola cistercitov Zwettl (Kronbichler 2012, kat. G 53, obr. s. 108)
Trogerova skica (Zwettl) a jej variant (Göttweig); kópie a repliky (Wien Museum, Staatsgalerie Stuttgart, biskupstvo St. Gallen, súkr. zb. Welsberg); - Kat. Vision und Andacht, St. Pölten 2012, s. 126 + staršia lit., obr. s. 127 (Göttweig);
Kompar.: Trogerova verzia motívu na kompozícii Sv. Kozma a Damian
(anjelik s vencom)


x36 a Anjelici na obraze Smrť sv. Františka Xavera
TRNAVA, Arcibiskupský palác
Namiesto kadidla s ľaliou v ruke (anjelik vľavo z C. Marattu)x37

Boh Otec na nebesiach s anjelmi, detail fresky na klenbe sály konventu, 1745 (Melk a. D., kláštor benediktínov)
"Odovzdanie kláštora benediktínom" na klenbe Kolomanisaal (Kronbichler 2012, kat. F 51, obr. s. 77) + aj Trogerova skica v Ľvove
x37 a Obraz v nadstavci boč. oltára Krstu Krista, pol. 18. stor.
JABLONICA, far. kostol
Boč. oltáre z klášt. kostola františkánov "Katarinka". (stranovo prevrátene)

x37 b Johann Ignaz Cimbal, Boh Otec na olejomaľbe "Zvestovanie Panne Márii", okolo 1760
BRATISLAVA, SNG (O 2256)
Keleti, Kat. SNG 1999, obr. 1 (bez aut.); - Cimbalova skica k obrazu boč. oltára kostola milosrdných v Kukse; - Arijčuk 2000, s. 227; - Papco 2003/II, č. 358 (omylom "kostola dominikánov"); - Preiss 2007, s. 104-106, obr. 31, 32; - J. Neumann: Brandl 2016, s. 493 (Kuks obr. 331 na s. 467); - P. Arijčuk, in: Petr Brandl. Studie. NG Praha 2017, s. 72, obr. 44, 45
(stranovo prevrátene, odvodený variant figúry)+ J. I. Mildorfer, Boh Otec s anjelmi, freska vo far. kostole, Tisnice, 1755 (P. Arijčuk, ZPP 79/2019, č. 3, s. 235-244); + príbuzné varianty Trogerovej figúry v dielach rôznych nezn. autorov - kresba Boh Otec s anjelmi na nebesiach (GNM Norimberg); v hornej časti olt. obrazu Mojžiš udiera do skaly; atď.

x38

Zvestovanie Panne Márii (Anjelské pozdravenie), kompozícia Trogerovej fresky
z r. 1746/47 na klenbe lode býv. jezuitského kostola sv. Ignáca, Győr
Kronbichler 2012, obr. s. 80, kat. F 52 (+ lit.); - Sz. Serfőző: A győri szent Ignác-templom belső kialkítása
a 18. század közepén, in: Jezsuita jelenlét Győrben a 17.-18. században. Győr 2017, s. 241-269
+ Trogerova skica - bozzetto v ÖG Belvedere Wien


x38 a Trogerov epigón, anjeli v oblakoch vo výjave Uctievanie Baránka
na strope kaplnky sv. Ladislava, okolo 1770?
NITRA, Veľký seminár
(skupiny anjelov v oblakoch z ľavej strany Trogerovej kompozície); - JM, Tri príspevky, VČ 1976 (predloha);
Doplnené dvoma postavami s korunami a kadidlami, prevzatými z Trogerovej fresky "Uctievanie Baránka 24 staršími" v benediktínskom kláštore Seitenstetten, 1740/41 (Kronbichler 2012, kat. F 41, obr. s. 67)x39

Mater Dolorosa utešovaná anjelmi, kompozícia Trogerovho obrazu (Magnifica Comunità Cavalese)
Kronbichler 2012, kat. G 9; pôvodný Trogerov sign. variant v Cavalese, kópie a repliky (MNG Budapest, Museum Ferdinandeum Innsbruck, býv. kláštor uršulínok
v Salzburgu, Múzeum Mosonmagyaróvár, bisk. rezidencia v St. Pölten); - Kat. Vision und Andacht, St. Pölten 2012, s. 160 + lit., obr. s. 161
x39 a Kópia podľa Trogera (?)

x39 b Bratislavský(?) Trogerov epigón, olejomaľba, 1740-te r.
MOSONMAGYAROVÁR, múzeum
Jávor

x39 c Obraz boč. oltára, ca. 1770
RYBNÍK, far. kostol Najsv. Trojice
Na oltári Bolestnej Panny Márie; ol/pl, 132 x 78 cm; pendant Sv. Jozef Pestún
(pridaných 7 mečov v hrudi)

39.1 Kľačiaci anjel v popredí
Varianty figúry kľačiacej zboku, držiacej rôzne atribúty aj na ďalších Trogerových dielach - anjel s krížom
na obraze Sv. Jozef Pestún (skica k olt. obrazu, Kaštel Gomilica); kópia Josef Stern, obraz boč. oltára, 1761
(Brno, kostol sv. Márie Magdalény) a na ďalších kompozíciách

x39.1 a Anjel s krížom na obraze boč. oltára Sv. Jozef Pestún, ca. 1770
RYBNÍK, far. kostol Najsv. Trojice
Na oltári sv. Jozefa; ol/pl, 132 x 78 cm; pendant Dolorosa (diap. Repozitár PÚ SR)

x39.1 b Imrich Jagušič, anjel s troma guľami na knihe na obraze Oslávenie
sv. Mikuláša bisk.
LEVOČA, kostol sv. Ladislava
Býv. oltárny obraz? Deponované medzi vyradenými obrazmi rôznej proveniencie

    

x40

Videnie sv. Alžbety, obraz hlav. oltára, 1741 (Bratislava, klášt. kostol Alžbetínok)
Aschenbrenner / Schweighofer 1965, s. 104; - Kronbichler 2012 (olt. obraz)
+ Skice a kópie: Trogerovo bozzetto, 78 x ? cm (zo súkrom. zb. v západ. Nemecku; identif. J. Kronbichler, in: Kat. Dorotheum Wien 27. 03. 2003, s. 264-265, č. 254: "1742/43"); + Replika, olejová skica, 86 x 54 cm, neznač. (NÖ Landesmuseum St. Pölten, kúpené 1967 - R. Feuchtmüller, in: Kat. Barock u. Biedermayer im NÖ Donauland, Berlin 1988, č. 86, obr. 9: "po 1742"); + Kópia skice (Heimatmuseum Tittmoning); + replika skice?, ol/pl, 80 x 49 cm (Dorotheum Wien 2011; predané na 100. aukcii SOGA v dec. 2011, č. 34 a znovu dražené na 108. aukcii v decembri 2012, č. 193: "P. Troger, okolo 1750")
(= nie podľa obrazu, ale podľa bozzetta: všetky užší formát, anjel nohu za hlavou svätice, rameno kríža vľavo zakryté drapériou, nadnášajúci anjelik nohu nepresahujúcu obrys...)

x40.1 Anjel s tŕňovou korunou
x40.1 a Franz Xaver Strattman na obraze sv. Alojz Gonzaga na boč. oltári, 1782
BANSKÁ BYSTRICA, "slovenský" kostol sv. Kríža
Papco 2003/II (predloha); oltár pôv. vo far. kostole Nanebovzatia Panny Márie

x40.1 b Johann Jakob Zeiller na olt. obraze Apoteóza sv. Petra z Alcantary
REUTE, kláštor františkánov
J. Ringler, Die barocke Tafelmalerei in Tirol, 1973, II, obr. 156

x40.1 c Johann Ignaz Cimbal na olt. obraze Vyučovanie Panny Márie, po 1760
VIEDEŇ, klášt. kostol Milosrdných bratov
(stranovo prevrátene)

x40.2 Matka s dieťaťom a mrzák
x40.2 a Apoteóza sv. Jána Nepomuka, býv. oltárny obraz
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
PP 1983, obr.; (mrzák s barlou presunutý na pravú stranu vedľa ženy)    

x40x1

Oslávenie sv. Alžbety na nebesiach, freska ústrednej kupoly v lodi, 1742 (Bratislava, klášt. kostol Alžbetínok)
Medzi zemou a nebom 2009, s. 68-73 + lit. (JM); - Kronbichler 2012, s. 26, 249 n.;
+ Trogerova návrhová kresba celku kompozície (súkrom. maj. v Hor. Rakúsku - Kronbichler, obr.)
x40x1 a Johann Jakob Zeiller: Oslávenie sv. Gertrúdy, freska klenby, 1755
ETTAL - Dickelschwaig, kaplnka sv. Gertrúdy
Aj Zeillerova návrhová kresba v zbierkach Diecézneho múzea v Brixene; - J. Kronbichler, kat. Die barocken Zeichnungen. Der Horfburg Brixen 2015, s. 162-163, č. 74: "možno Gedächtnisskizze J. J. Zeillera(?) podľa bratislavskej Trogerovej fresky?" (určenie neidentifikované);
Ústredný figurálny motív (svätica-mníška na oblakoch pred Kristom) a vznášajúci sa anjeli prevzatí z Trogerovej fresky, na ktorej Zeiller pravdepodbne s Trogerom spolupracovalx40x2

Smrť sv. Jozefa, skice k olt. obrazu, Frankfurt a. M (Städel), Seitenstetten (obrazáreň kláštora benediktínov)
x40x2 a Franz Zoller, obraz boč. oltára, 1754
VIEDEŇ, Neulerchenfelder Kirche

x40x2 b Franz Anton Maulbertsch, olt. obraz, 1767
SZÉKESFEHÉRVÁR
(vych. z Trogerovej kompozície; P. Mária frontálne, kľačiaci anjel vpravo)

x40x2 c Franz Anton Maulbertsch, býv. oltárny obraz, ca. 1767
BUDAPEST, Magyar Nemzeti Galéria
(P. Mária frontálne sedí vpravo, bez kľačiaceho anjela, pridaní anjelici dole)

x40x2 d Andreas Zallinger, obraz boč. oltára, 1769
HLOHOVEC, kostol františkánov
(redukovaná komopzícia Maulbertschovho obrazu v Székesfekérvári; bez anjela)

x40x2 e Maulbertschov okruh(?), skica kompzície
KOŠICE, Východoslovenské múzeum
variant, smútiaca Mária s podopretou hlavou v strede (ako na Trogerovej kompoz.), vľavo pridaní smútiaci anjeli
Franz Sebald UNTERBERGER 

x41

Archanjel Michael poráža Satana, olt. obraz (Mergetheim, zámocká kaplnka)


x41 a Olejová (pseudo)skica
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy
(zmenšená kópia Unterbergerovho obrazu?)
Kronbichler, Kat. Unterberger, Salzburg 1995, s. 145: "Ein Kompositions- entwurf von Franz Xaver Palko" k obrazu boč. oltára u trinitárov v Bratislave (= iná kompozícia!);


x41 b Josef Anton Zoller, obraz hlav. oltára, ca. 1780
ABSAM, far. kostol
J. Ringler, Die barocke Tafelmalerei in Tirol, Innsbruck - München 1973, s. 174; II, obr. 170
(kompozícia identická)


x41 c Olejová skica
VARŠAVA, Muzeum Narodowe
(len padlí anjeli v spodnej časti, postava archanjela zmenená)    
Michelangelo UNTERBERGER (1695 - 1758)

x42

Korunovanie Panny Márie, olejomaľba (Viedeň, kláštor alžbetínok)
(pripis. M. Unterbergerovi)


x42 a Olejomaľba, pol. 18. stor.?
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 213)

x42 b Obraz hlav. oltára
MODRANKA, kat. kostol

x43

Dvanásťročný Ježiš v chráme, oltárny obraz a skice k nemu, 1751
Z Emanuelische Stiftskirche St. Josef ob der Laimgrube, od r. 1786 v kostole augustiniánov (W I).
J. Kronbichler: Michael Angelo Unterberger. Salzburg 1995, s. 85-89, kat. G 104, obr. 80 (obr. 78: olejová skica, HAUM Braunschweig; obr. 77: autorská replika
v Museo Castello di Buonconsiglio, Trento/Trient; obr. 79: návrhová kresba, TLF Innsbruck; obr. 81: verzia skice v Ashmolean Museum Oxford)
x43 a Johann Ignaz Cimbal, postava zákonníka na obraze Dvanásťročný Ježiš v chráme, 1770-te r.
LUČENEC, Novohradské múzeum a galéria
Kat. Umenie reštaurovania II. Bratislava 2011, s. 100-103, č. 26 (I. Rusina), obr. s. 103
(Figúra v rovnakej póze odvodená z Unterbergera aj na iných Cimbalových obrazoch, napr.
z cyklu olejomalieb v kaplnke sv. Františka Regis vo viedenskom kostole Am Hof, a pod.)


x43 b (M. Unterberger?), figúra letiaceho anjelika na obraze Panny Márie,
1760-te r.?
BÁNOVCE nad Bebravou, kaplnka na cintoríne (?)
Milostivý obraz Panny Márie u uršulínok v Landshute; - Kvalitná olejomaľba, obraz stratený? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 5.321)
(Z Unterbergera prevzatá aj figúra ďalšieho z anjelikov nesúcich obraz)

    
VERONESE (Paolo Caliari, 1528 - 1588)

x44

Postava muža v iluzívnych dverách, detail výmaľby reprezentačných a obytných interiérov, 1560/61 (Villa Barbaro, Maser)
JM 2015, s. 60, obr. 52; lit.


x44 a Carpoforo Tencalla, iluzívny motív v sale terrene, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Len citát - parafráza motívu (muž s klobúkom v ruke stojaci v pootvorených iluzívnych dverách); - JM, Zu den Quellen, ARS; - JM 2015, s. 60, obr. 52, 54

Michael Leopold WILLMANN  (1630 - 1706)

x45

Triumf bohatiera cností (voľba životnej cesty), ústredná maľba na klenbe opátskeho refektára, 1692/93 (Lubiąź, kláštor cistercitov)
R. Nowak: Die Willmann-Fresken im Abtspalast von Kloster Leubus in Schlesien, in: Zeitschrift für Ostforschung 36/1987, Heft 1, s. 77 n.; - Koziel: Willmann 2013, č. 121, s. 303, obr. s. 304 (predlohy Carracciovci, A. van Dyck, Ch. Le Brun, P. da Cortona...)
x45 a Anton Schmidt, anjel s nápisovou stuhou na olt. obraze Klaňanie pastierov
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kostol sv. Kataríny
(identická póza, sklon hlavy, nohy a ruky)
JM 2013, s. 153; kat. II.28 (ľavá časť kompozície podľa S. Voueta)+ Kompar.: anjel s vencom na býv. oltárnom obraze M. Unterbergera Vyučovanie Panny Márie (St. Pölten) a pod.Josef WINTERHALDER ml. (?)

x46

Anjeli uctievajú Sviatosť oltárnu (Starý a Nový zákon)


x46 a Josef Winterhalder ml. (A. Zallinger?), maľba na klenbovom poli, 1770/80
BRATISLAVA, kaplnka Corporis Christi
Cincík 1938: "Winterhalder"

x46 b Podľa Winterhaldera(?), maľba na klenbe nad oltárom
BRATISLAVA, kaplnka Aspremontovho paláca
Cincík 1938: "Winterhalderov epigón"   
Emanuel Johann Karl WOHLHAUPTER (1683 - 1756)

x47

Alegória Cností (Fides a Patientia), klenbová maľba zrkadlovej sály, 1726/30 (Fulda, kniežací zámok)
+ Dvojica anjelikov aj na freske "Diana s ďalšími božstvami" J. Guaranu (rytina F. Bartolozzi); - R. Pallucchini 1941 (2012), s. 123, č. 610: znač. "Varana/!/ pinx. - Franc. Bartolozzi sculp. app. Wagner Venezia C.P.E.S."
x47 a Wilhelm Eppleué, dvojica letiacich anjelikov na obraze "Videnie sv. Antona z Padovy", ca. 1770
BRATISLAVA, kláštor františkánov(?)
Rešt. VŠVU 2005
+ Kompar.: dvojica anjelikov na olt. obraze Zasnúbenie Panny Márie od J. A. Wolffa z r. 1688

   

Rôzne predlohy 

x48

Archanjel Michael a padlí anjeli, oltárne kompozície
Figúra archanjela v zbroji, so štítom a ohnivým mečom v zdvihnutej pravici, stojí na pravej nohe, ľavá smeruje dozadu; (zoskupenia padlých démonov naspodu rôzne)

x48 a Raffaelo Santi, olejomaľba (Musée du Louvre, inv. 610)
Rytinové reprodukcie Nicolas Beatrizet, Gillis Rousselet, Pierre Lombart, Nicolas IV de Larmessin (Gramaccini / Meier 2003, obr. 17, 19, 92) a i.; kresbová kópia Giovanni Francesco Penni (1518); atď.;
+ Kópie podľa niektorej z rytinových reprodukcií (olejomaľba v expozícii Západoslovenského múzea v Trnave, 19. stor.?) a pod.

x48 b Guercino, olejomaľba (Fabriano, Chiesa di San Nicola)

x48 c Guido Reni, olt. obraz v kostole kapucínov v Ríme, 1635

x48 d Luca Giordano, olejomaľba, 1666 (dnes v KHM Wien)

x48 e Johann Michael Rottmayr, olt. obraz v Tittmoning a skica v Rossacherovej zb. v Salzburgu (inv. č. RO 0036)
Obraz boč. oltára v klášt. kostole benediktínov, Melk a. D. (1723) a skica v obrazárni kláštora

x48 f Thomas Friedrich Gedohn, klenbová freska v Dóme, St. Pölten (ca. 1739) a skica v tamojšom múzeu

x48 g Johann Georg Schmidt, oltárne obrazy (boč. oltár Peterskirche vo Viedni, klášt. kostola v Klosterneuburgu)

x48 h Michelangelo Unterberger, olt. obraz v Haselbachu (1749) a olejová skica k nemu (ÖG Belvedere);
(Iná verzia oltárnej kompozície z hlav. oltára viedenského Hofpfarrkirche St. Michael z r. 1752)

x48 i Olejomaľba pripis. M. A. Unterbergerovi (Kassel, Múzeum Hessenska, inv. č.  GK 1124)

x48 j Franz Joseph Wiedon, obraz boč. oltára, 1743
ŠTEFULTOV, far. kostol sv. Anny
Dva boč. oltáre prenesené do nového kostola v Štefultove po požiari banskoštiavnického býv. jezuitského kostola (farský Nanebovzatia P. Márie) v r. 1806, za prvého farára Ignáca Kolakovského SJ, zomr. 1814 (M. Čelková: Kostol sv. Anny na Štefultove, in: Z dejín Štefultova a Sitnianskej. Ban. Štiavnica 1999, s. 23-24: "snáď ho môžeme pripísať A. Schmidtovi"; - I. Makoviny zost.: Štefultov a Sitnianska v minulosti 2005, /dtto/ s. 59, 61, obr. s. 66: "asi Schmidt"; - JM 2013, s. 43-45 (Exkurz: Viedenský maliar Wiedon), obr. 34; - Balážová 2016, s. 194, obr. 24
(Figúra porazeného démona padajúceho naznak z kompozície D. Grana)

x48 k Imrich Jagušič, olejomaľba
TOPOREC, kat. kostol
Totožnú kompozíciu Jagušič opakuje na olt. obraze v Studenci a na fasádovej maľbe v Spišskej Kapitule

x48 l Obraz na oltári v pravej boč. kaplnke, kópia podľa S. Concu
BANSKÁ BYSTRICA, kapitulský, pôv. jezuitský kostol sv. Františka Xavera
(ÚDU neg. 21.958); - Papco 1998; - Papco 2003/II, fareb. č. 362: "Cimbal?" /??/

x48 m Samuel Theodor (Gottfried) Kramer, obraz hlav. oltára, 1778
VYHNE, kat. kostol sv. Michala archanjela
Sign. "S. G. KRAMER / pinxit Ao 1778" (rešt. V. Mýtnik a kol. 2012); - A. Gregová, in: Monument revue 2015/1, s. 38-39; - M. Čelková / M. Čelko, PaM 2015/2, s. 13

Marc Antonio FRANCESCHINI  (1648 - 1729)

x49

Smrť sv. Jozefa, rytinová reprodukcia Ludovico Mattioli, 1. pol. 18. stor.
x49 a Johann Georg (Wiener) Schmidt, olejomaľba
LINZ, kostol (?)

x49 b Ústredný obraz iluzívneho hlavného oltára, 1733
OBOŘIŠTĚ, klášt. kostol uhorských pavlínov sv. Jozefa


+ Príklady v Latinskej Amerike: Nezn. maliar, Smrť sv. Jozefa (a Smrť sv. Františka Xavera podľa G. B. Gaulliho), olejomaľba, 1759 (Mexico, Museo Nacional del Virreinato - PESSCA 1552 B);
+ Obraz v kostole S. Jose, Orosi (Costa Rica); + Polychrómovaný reliéf, 18. stor. (Quito)

Gottfried Bernhard GÖZ  (1708 - 1774) / Johann Georg BERGMÜLLER (1688 - 1762)

x50

Smrť sv. Jozefa, medirytina Klauberovci ("Annus Dierum Sanctorum, 19. Martij", 1750)
Bergmüllerova návrhová kresba kompozície a oltárny obraz G. B. Göza (Eichstatt)
x50 a Ignaz Oderlicky, olejomaľba, 1750-te r.
UNIČOV, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Ol/pl, 250 x 200 cm; (L. Dědková, Sbor. památkové péče v Severomoravském kraji 5, Ostrava 1982, s. 112, 115; - Jakubec, in: Uničovský kostel Nanebevzetí Panny Marie a Jan Sarkandr. Uničov 2009, s. 40; - L. Kirkosová, dipl. Mgr., UPOL Olomouc 2011, kat. č. 14, obr. 22)

x50 b Johann Lucas Kracker, obraz na boč. oltári, 1760
PRAHA, kostol sv. Mikuláša na Malej Strane


+ B. A. Albrecht, obraz boč. oltára (Diessen, klášt. kostol augustiniánov Mariae Himmelfahrt);
+ J. W. Baumgartner, skica k olt. obrazu; + Olejomaľba, 2. pol. 18. stor., Museo del Arte Religioso, Rionegro (Columbia) - PESSCA 2233 B

Christoph TAUSCH (1673 - 1731)

x51

Nanebovzatie Panny Márie (Assumpta nesená anjelmi na nebesia k Najsv. Trojici), obraz hlav. oltára, 1716 (Kecskemét, kostol piaristov)
Oltár objednal r. 1716 u Tauscha generál gr. Ján Pálffy do pôvodného kostola piaristov v Prievidzi. Keď začali kostol búrať a stavať nový, r. 1747 tri drevené oltáre
s Tauschovými obrazmi previezli k piaristom do Kecskemétu. - Jernyei Kiss 1997, s. 154; - Szilárdfy 2003, č. 157; - JM, Schmidt 2013, s. 73, pozn. 1
x51 a Obraz v oltárnom nadstavci, po 1713
(?), kat. kostol
Redukovaná kópia kompozície (Fototéka ÚDU SAV, neg. 10.659)

+ Kompar.: Assumpta na oblakoch s anjelmi na olt. obrazoch Nanebovzatia (Fürstenfeld, Sopron)Martin Michael SPEER (1702 - 1765)

x52

Dvojica putti na oblaku na obraze Oslávenie sv. Jána z Boha na hlav. oltári,
ca. 1737-39 (Spišské Podhradie, klášt. kostol Milosrdných bratov)


x52 a Imrich Jagušič na obraze Oslávenie sv. Mateja apoštola
na hlav. oltári
TVAROŽNÁ, far. kostol
upravené (kľačiaci s rukami zopätými, pri ňom druhý sediaci s ratolesťou v ruke)

x52 b Imrich Jagušič na obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka
na boč. oltári
SPIŠSKÁ STARÁ VES, far. kostol
(upravené)Peter Paul RUBENS (1577 - 1640)

x53

Sv. Ján Evanjelista, medirytina podľa Rubensovej predlohy
Variácie polpostavy žehnajúceho sv. Jána Evanjelistu s kalichom, medirytina a lept Raphael Sadeler I (č. IIII zo série Krista, P. Márie a apoštolov, 1595), rytinová ilustrácia Christoffel van Sichem II (pol. 17. stor.), medirytina J. G. Bergmüller, a pod.


x53 a Johann Ignaz Cimbal(?), nástenná maľba v býv. kaplnke, 1770-te r.
TRNAVA, Seminár sv. Štefana    

Fabrizio BOSCHI (1570 - 1642)

x54

Stigmatizácia sv. Františka z Assisi, 1606?
Obrázok na medi z konventu Sant´Onofrio vo Florencii (Christie´s London, dec. 2004; Sotheby´s New York, jan. 2008)
Postava kľačiaceho sv. Františka v extatickom geste s rukami rozhodenými pri tele vychádza z kompozície Lodovica Cardiho (Cigoliho) z r. 1596; - A. Matteoli:
´Il San Francesco stigmatizato´ del Cigoli in una copia di Fabrizio Boschi, in: Arte Cristiana 91/2003, s. 185-189; - D. Buran, in: "Krv", kat. SNG 2012, s. 85, č. B6
Kompar.: Extáza sv. Františka s anjelmi, olejomaľba Francesco Gessi (Bologna, Pinacoteca Nazionale); rytinová reprod. Francesco Rosaspina 1830; znač. "Fran. Gessi dip. - F. Rosaspina dis. e inc."
x54 a Dielenská(?) kópia, po 1600
BRATISLAVA, SNG (O 3564)
Olejomaľba na dreve, 34,5 x 28,5 cm; - Web umenia: "F. Boschi, autor kópie neznámy"; - Buran 2012, s. 85, č. B6, obr. s. 84: "Fabrizio Boschi - okruh, po 1600";
(póza a gesto svätca identické, bez anjelov, na zemi pred ním položený kríž a otvorená knižka opretá o lebku)Zobrazenie vychádza z ikonografickej tradície a starších vzorov - porov. rôzne obmieňané varianty figúry sv. Františka prijímajúceho stigmy kľačiaceho v krajine:
Olejomaľba z kláštora františkánov, 2. pol. 18. stor. (NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica; - Kat. Kremnica 2007, č. 112); + Obraz v nadstavci boč. oltára sv. Františka, pol. 18. stor. (Jablonica, far. kostol; oltár z františkánskeho klášt. kostola sv. Kataríny; rešt. 2004); + Olt. obraz Petra Paula Perwangera v kostole kapucínov, Radstadt (Kat. Jakob Zanusi, Salzburg 2001, obr. 167 na s. 124); a pod.
Medirytiny Johann Sadeler; Cornelis Cort podľa Girolama Muziano (znač. "Hieronymo Muciano Brixiano Invent. - Petri de Nobilibus Formis / Ant. Lafrery formis Romae 1568"); Gregor Fentzel (pol. 17. stor.); + perokresba Paula Trogera (MG Brno); atď.

    Carlo Francesco NUVOLONE  (1609 - 1662)

x55

Hagar na pustatine s anjelom, olejomaľba na dreve (graficky reprodukovaná?)
Obrázok (34,5 x 29,5 cm) na aukcii Bassenge, Berlín v júni 2010. Podľa nápisu perom na štítku nalepenom na zadnej strane pochádza z pozostalosti grófa Pálffyho vo Viedni, ako "Mária Magdaléna v pustatine s anjelom od Proccacciniho" (Procacini, Julius Caesar / geb. 1548 + 1626 / Schüler des Caracci / Das Bild stammt aus der Gallerie des verst. Grafen Palffy").
R. Contini z Berlína pripísal Nuvolonemu. Potvrdil F. M. Ferro (posudok 2010), podľa neho možno totožný s obrazom na archívnej fotografii (archív Mina Gregori
vo Florencii). Podobná verzia v zb. Molinari-Pradelli v Marano di Castenazo (Bologna); - Filippo Maria Fero: Nuvolone. Una Famiglia di pittori nella Milano del'600, Soncino 2003, s. 213, č. 161, obr. 62c, 62d.; + Nuvoloneho iný variant kompozície (Rochdale Arts and Heritage Service)
x55 a Carpoforo Tencalla, freska na strope 1. sály na poschodí, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
JM 2015, s. 100-101, obr. 108, 109 (predloha)
Odvodená póza Hagar (ruky zopäté na ľavom kolene, hlava smerom hore) i gesto anjela (ľavou rukou ukazuje nie hore, ale pred seba), pridaný spiaci Izmael.
+ Johann Michael Rosner, freska na stene západnej empory býv. jezuitského Schutzengelkirche v Eichstätt, 1717 (Corpus BD 13/2008, s. 150-151, obr. EW na s. 151)Andreas ZALLINGER  (1738 - 1806)

x56

Sv. Karol Boromejský na modlitbách, olejomaľba podľa nezn. predlohy
x56 a A. Zallinger, olejomaľba, kon. 18. stor.
TOPOĽČANY, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie

x56 b Olejomaľba
BRATISLAVA, SNG (O 5316)
Ol/pl, 50,7 x 36,9 cm; slabá kópia podľa Zallingera?


Kompar.: póza svätca na zobrazení Johanna Georga Bergmüllera, mezzotinto Elias Christoph Heiss, univ. tézy Wien 1720 (Friedlmaier D 34), Praha 1720 (NK ČR, Th 491)

Benedetto LUTI  (1666 - 1724)

x57

Vyučovanie Panny Márie, mezzotinta Elias Christoph Heiss, vyd. Bernhard Vogel, Augsburg 1717
Tézy z filozofie na jezuitskom gymnáziu v Gorizii 1717; tlač Bernard Vogel (Kat. "Ex universa philosophia". Stampe barocche con le Tesi dei Gesuiti di Gorizia. Gorizia 1992, s. 114-115, č. 13, obr. s. 113) a univ. tézy, Praha 1717 (Holl. 137); + Mezzotinto, vyd. Gotfried Heiss v Augsburgu (pražské univ. tézy, 1719; - NK Praha, Th 347) a stranovo prevrátená kópia (Th 484); - manuscriptorium.com
x57.1 Variant kompozície, rytina "S. ANNA / Mater Sanctissimae Virginis Mariae" zo série ilustrácií, vyd. M. Engelbrecht
v Augsburgu
(bez Joachima, celé postavy sediacej Anny a pri nej stojacej Panny Márie)
x57.1 a Stephan Dorffmaister(?), býv. olt. obraz
SOPRON, Soproni Múzeum (54.379.1)
Ol/pl, 195 x 138 cm; - Kat. Dorffmaister, Szombathely 1998, s. 292, č. 63

x57.1 b Josef Ignaz Mildorfer (pripis.), obraz boč. oltára
ZALASZENTGRÓT, far. kostol
Papco 2017, s. 212-213, obr. 10
Z Engelbrechta odvodená len P. Mária (Anna iná, tvárou otočená frontálne, v pozadí stojaca postava Joachima)


x57.1 c Michael Angelo Unterberger, obraz na menze boč. oltára,
okolo 1750
WIENER NEUSTADT, Leopoldskirche
J. Kronbichler, ÖZKD 1991/1-2, s. 54, obr. 74

x57.1 d Olejomaľba, 18./19. stor.?
ŽILINA, Považská galéria umenia
Ol/pl, nalepené na lepenke, 93 x 71,8 cm; Odvodené, čiastočne upravené (plášť a pravá ruka
sv. Anny); doplnené v pozadí priehľadom na strom s vtákom


x57.1 e Obraz boč. oltára sv. Anny
KEŽMAROK, kostol Panny Márie, býv. pavlínsky
Ol/pl, 180 x 100 cm; - Schürer/ Wiese 1938, obr. 308; - Pam. VK, s. 165


+ Anton Weiß, olejomaľba, 1780 (Sonthofen); + Kópia, olejomaľba, 1722-24, Sobotka vo východ. Čechách, lovecký zámok Humprecht (A. Mula, in: Ślask i Czechy. Vspólne drogi sztuki. Wroclaw 2007, s. 333, obr. 193: "Johann Franz de Backer?"); + varianty kompozície, obrazy Josefa Pilza v sakristii far. kostola, Fulnek a v Muzeu umění Olomouc (L. Mlčák, Střední Morava 43/2017, s. 20, obr. na s. 28); + Podmaľba na skle podľa Engelbrechta, 2. pol. 18. stor. (W. Steiner: Tiroler Hinterglasmalerei 1550-1850, Diözesanmuseum Hofburg Brixen 2009,
obr. 113); a pod.Carlo MARATTA  (1625 - 1713)

x58

Videnie sv. Karola Boromejského (rytinová reprodukcia?) Marattovho obrazu


x58 a Kópia?, olejomaľba, 1. pol. 18. stor.
Ol/pl, 100 x 75 cm; - SOGA, marec 2002 ("B. Altomonte, kópia podľa Marattu"); vydražené
v 113. aukcii SOGA, nov. 2013, kat. č. 19 ("C. Maratta, okolo 1710-20")
Reštaurované a atribuované C. Marattovi v 1930-tych r. v Drážďanoch


x58 b Kópia, olejomaľba, kon. 17. stor.?
SZAMOTULY, býv. kapitulný kostol
KZSP - Katalog zabytków sztuki w Polsce, tom V. Woj. Poznańskie. Zeszyt 23 Powiat Szamotulski. Warszawa 1966, s. 28 a obr. 89 (talianska škola 2. pol. 17. stor., "w rodzaju Carla Maratty")Stephan DORFFMAISTER  (1741 - 1797)

x59

Najsv. Trojica na nebesiach oslávená anjelmi, návrhová kresba ku klenbovej maľbe,
1770-te r. (Nové Zámky, Galéria umenia E. Zmetáka, K 436)
Lavírovaná perokresba, zo zb. E. Zmetáka. Návrh klenbovej fresky presbytéria nezn. kostola (nerealizované?): "Cupel oder Plavon Von / Sancduarium; - Stephanus Dorffmaister Fecit. Ex Caes. Reg(.) Wie(.) / Academi(ae)";
Dorffmaister celok odvodil z Bartolozziho grafických reprodukcií klenbových fresiek Jacopa Guaranu vo far. kostole v Crespano del Grappa, z ktorých prevzal aj jednotlivé motívy - Najsv. Trojicu na nebesiach a anjelov s Kristovým krížom na ľavej strane (z Guaranovej kompozície "Oslávenie Najsv. Trojice" na klenbe presbytéria), dvojicu letiacich anjelov a anjela na oblaku vpravo (z fresky "Nanebovstúpenie Krista" na klenbe lode v Crespano)


x59 a Jozef Lerch, anjel a anjelik na klenbovej maľbe presbytéria, 1790
LIPTOVSKÝ HRÁDOK, far. kostol
Ďalšie motívy aj Lerch prevzal z Guaranovej kompozície Zmŕtvychvstanie Krista (→ figúry anjelov na strope v lodi)    

x59x2

Rozlúčka apoštolov Petra a Pavla, obraz hlav. oltára far. kostola, Császár 1776
Fresky interiéru Dorffmaister dokončil 1775 (sign., dat.), obraz na iluzívnom hlav. oltári je z r. 1776; - Garas 1955, s. 105, 164; - Kat. Dorffmaister 1997, s. 20-21; - Barokk freskófestészet Magyarországon I., Budapest 2019, s. 152 (R. Herczeg), obr. c1 na s. 163


x59x2 a Jozef Lerch(?), anjeli a anjelici na obraze Zázrak sv. Ladislava
na hlavnom oltári, 1794
TREBUŠOVCE, kostol sv. Ladislava
Kostol postav. 1791, luiséznu výmaľbu interiéru s obrazom na iluzívnom hlav. oltári dokončili 1794
Prevzatý motív z hornej časti Dorffmaistrovej kompozície, stredný anjel má v ruke pridaný vavrínový veniec
(Ústredná kompozícia na klenbe lode "Najsv. Trojica s anjelmi" prevzatá z J. Guaranu)  
Laurent de La HYRE (1606 - 1656)

x60

Obrátenie sv. Pavla, lept podľa vlastnej predlohy, ca. 1637/40
Znač. "L. de la Hyre in. sculp."; kompozícia obrazu pre Notre-Dame de Paris venovaného parížskymi zlatníkmi v r. 1637;
+ Kópia, medirytina J. A. Pfeffela podľa M. Engelbrechta, univ. tézy, 1716 (NK ČR, Th 397)


x60 a Obraz oltára v bočnej kaplnke, 1641
GYŐR, býv. jezuitský kostol sv. Ignáca
G. Galavics: Szent Pál a damaszkuszi úton - párizsból jövet (Egy Laurent de La Hyre kompozíció a győri jezsuiták oltárképén), in: Ars Hungarica 22/1994, s. 51-57 (predloha); - Kat. Crossroads, Bp 1993, s. 219, 222, č. 54 + lit. (G.G.); - Galavics, in: Jezsuita jelenlét Győrben
a 17.-18. században, Győr 2017, s. 191-197


x60 b Reliéfny medailón v štukovej výzdobe na klenbe, kon. 17. stor.
TRNAVA, meštiansky dom (Štefánikova 37)
Na klenáku vstup. portálu domu datovanie 1676; štuková ranobarok. výzdoba na valenej klenbe s výsečami v miestnosti sever. traktu. - J. Žuffová: Meštiansky dom na Štefánikovej ulici č. 37 v Trnave. K najvýznamnejším poznatkom architektonicko-historického výskumu, in: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 18, Trnava 2015, s. 20-24, obr. 17, 18; - J. Šulcová: Štuková výzdoba v Trnave a na západnom Slovensku, in: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 23, Trnava 2020, s. 9, obr. 15 (s predlohou);
Z predlohy odvodený celkový kompozičný rozvrh, konfigurácia postáv i markantné detaily, prispôsobené na kruhový formát medailónu.


x60 c Franz Ignaz Flurer, olt. obraz
B. Murovec (Umění?)

x60 d Freska v zrkadle štukovej klenby, kon. 17. stor.
PTUJ, kláštor minoritov
France Stelè Orís zgodovine umetnosti pri Slovencih. Ljubljana 1966, obr. 68    
Georg Raphael DONNER (1693 - 1741)

x61

Pieta s anjelmi, reliéfy (verzia I, II)
Donnerova interpretácia talianskych predlôh ("Pieta" stvárnená Annibale Carraccim 1599, atď.)
Rokokový oltárik(?) s Donnerovým reliéfom Piety s anjelmi, ktorý je mierne zmeneným variantom (II) voskového, bronzovo polychromovaného reliéfu (71 x 38 cm; KHM Wien, Münzkabinett) z pozostalosti Matthäusa Donnera (Graveur- und Stempelschneiderschule de Akademie der bildenden Künste - Hauptmünzamt Wien),
od r. 1951 dlhodobo zapožičané do ÖG Belvedere Wien (inv. Lg 5).
Obidva varianty boli predlohou pre komorné reliéfy, najčastejšie aj s pendantom "Snímanie z kríža" (zarámované pendanty podľa variantu I na aukcii Lempertz Wien, a pod.). Kopírované v 2. pol. 18. stor. aj v 19. storočí (reliéf podľa variantu II na tabernákule oltára kaplnky niekdajšieho biskupského kaštieľa v Močenku
a pod.)
x61 a Caspar Franz Sambach: Iluzívny reliéf Pieta s anjelmi, monochrómna olejomaľba, 1772?
BRATISLAVA, GMB (inv. A-714)
Ol/pl, 84 x 42 cm; poškodené značenie (reštaurátora?) na rube podlepeného plátna - Kat. MMB 1933, č. 119: "Caspar Rafalt Wien 1712"; - Kat. Donner s Bratislava 1992, č. 33 ("19. stor."); - Papco 2003/II, č. 422: "C. Sambach Wien 1772"?
(podľa variantu II, s rebríkom opretým o kríž; anjel vľavo nie predklonený, ale zboku, Mária
s hlavou zaklonenou pozerá doprava; dvojica anjelikov vpravo zmenená - potlačená, anjelik vľavo od kríža v inej sediacej póze...)


x61 b J. Kellner: Iluzívny reliéf Pieta s anjelmi, olejomaľba en grisaille,
okolo 1760?
WIEN, ÖG Belvedere (inv. 9722)
Ol/pl, 76 x 43,2 cm; sign.: "I. Kellner pinxit"; aj pendant Snímanie z kríža
(podla variantu II, modifikované - anjelik vľavo iný, objímajúci sa pár vpravo odvrátený od seba; nachýlený anjel pridržiavajúci Máriu zľava zmenený na anjela z profilu, Mária hlavu sklonenú k ľavému plecu, oči zatvorené; Kristus s ústami pootvorenými, architektúra v pozadí zjednodušená)


x61 c Joseph Winterhalder ml.: Pieta, akvarel na pergamene, okolo 1763
WIEN, ÖG Belvedere (inv. 4463)
18 x 13 cm; neznač.
(variant kompozície: anjel s tvárou natočenou hore, nad hlavou plameň? nepodpiera Máriu, ale Kristovu hlavu; Mária otočená smerom doľava, ľavou rukou položenou na anjelika, ktorý nebozkáva Kristovu ruku, ale pozerá pred seba; anjelik vľavo chýba; figúry situované na pozadie vchodu do skalného hrobu)


x61 d Johann Lucas Kracker: Pieta, návrhová kresba k olt. obrazu, 1775-79
SZEGED, Móra F. Múzeum
Lavírovaná perokresba v konvolúte Krackerových kresieb; z Donnera vychádzajúci kompozičný návrh (k obrazu hlav. oltára far. kostola v Bükkzsérc 1779; alebo boč. oltára kostola minoritov
v Egeri, realizovaného J. Zircklerom?)

    
Aj iná Donnerova verzia Piety (bez anjelov), reliéf na tabernákule oltára kaplnky sv. Jána Almužníka pri Dóme sv. Martina v Bratislave; komorné reliéfy (Szépművészeti Múzeum Budapest, inv. 53.661; s rámom 70,5 x 48 x 6 cm), atď.; + Modifikovaný variant Donnerovej kompozície, olejomaľba sign. "C. Sambach f. 1780", obraz v kaplnke prelatúry kláštora benediktínov, Melk a. D. (Barock. Geschichte der bildenden Künste in Österreich, Bd. 4. München 1999, s. 459-460, kat. 194, obr. s. 156)
Johann Michael ROTTMAYR  (1656–1730)

x62

Stigmatizácia sv. Františka z Assisi / Videnie sv. Antona z Padovy, obrazy boč. oltárov v presbytériu pútneho kostola Maria Lanzendorf (NÖ), 1730
Pendanty, ol/pl, 427 x 247 cm; Stigmatizácia sv. Františka sign.: "Rottmayr de Rosenbrunn / fecit Anno 1730" (E. Hubala: J. M. Rottmayr, Wien - München 1981, s. 193, kat. č. G 69, G 70)
Predĺžené presbytérium býv. františkánskeho pútneho kostola (okolo kaplnky so soškou milostivej Piety) pristavané 1728-30; Rottmayrova freska kupoly (zničená požiarom 1945) nahradená novou maľbou, obrazy hlavného a dvoch bočných oltárov renovované. - Dehio NÖ (südlich der Donau); - Maria Lanzendorf. (Christliche Kunststätten Österreichs, Nr. 281). Salzburg 1996, s. 7-10


x62 a Josef Kurtz, obrazy boč. oltárov, 1733
BRATISLAVA, kláštorný kostol františkánov
Obraz z býv. hlavného oltára vysväteného 7. júla 1737 a ústredné obrazy na dvoch predných boč. oltároch od Josefa Kurtza ("Stigmatizácia sv. Františka" dolož. 1733). Súpis I/1968, s.193; - Petrová-Pleskotová 1983, s. 18; - I. Ciulisová: Hlavný oltár františkánskeho kostola
v Bratislave. PaM 1999/1, s. 2-4
Obidve kompozície na boč. oltároch Kurtz zjavne odvodil z Rottmayrových pendantov
s rovnakým námetom v býv. františkánskom mariánskom pútnom kostole    
Nicolò BAMBINI (1651 - 1736)

x63

Narodenie Panny Márie, rytinová reprodukcia oltárneho obrazu, medirytina a lept Andrea Zucchi
Bambiniho obraz z r. 1712 na boč. oltári S. Stefano v Benátkach


x63 a Johann Georg Schmidt, bozzetto a obraz hlav. oltára, 1727
KLOSTERNEUBURG, kostol opátstva benediktínov
Bozzetto - návrhovú skicu k výjavu Narodenie Panny Márie pre Klosterneuburg Wiener Schmidt odvodil z mnohofigúrovej kompozície N. Bambiniho (sediaca žena uprostred a dievča pri nej, sv. Jozef stojaci vpravo, dve ženy pri sv. Anne ležiacej na lôžku v pozadí). Postavu ženy kľačiacej pri kolíske sprava vypustil a anjelov v hornej časti nahradil motívom anjela s anjelikmi prevzatým z kompozície "Tróniaca Madona so svätcami" Carla Marattu. Vo výslednej realizácii na oltárnom obraze hornú časť upravil a naspodu do popredia zakomponoval kľačiacu postavu ženy z "Narodenia P. Márie" Nicolasa Vleughelsa (1717)Giulio Cesare PROCACCINI (1574 - 1625)

x64

Letiace putto, kresba (pripísané)
Kresba na papieri s naznačenou štvorcovou sieťou z nezn. zbierky. Nalepené na kartóne?, ceruzou pripísané: "Proccaccini". - Fototéka Biblioteca Hertziana ("www.bildindex.de/document/obj08013271/bh013850")


x64 a Carpoforo Tencalla, putti v kartušiach štukových klenieb, 1655-59
Dosť možné, že kresba (kartón pre prenesenie na fresku?) je prácou z raného obdobia
C. Tencallu, ktorý spredu v perspektívnej skratke zachytenú letiacu okrídlenú detskú postavičku
s roztiahnutými rukami variuje vo freskách na Slovensku, na Morave a v Rakúsku - v identickej podobe ju použil v sale terrene zámku Náměšť nad Oslavou (1656/7), dva varianty s rôzne zohnutými nohami na klenbe kaplnky hradu Červený Kameň (1655) a v refektári kláštora Lambach (1659).
Kat. Carpoforo Tencalla da Bissone, Milano 2005; - M. Mádl (ed.), Tencalla I, Praha 2012; - JM 2015, s. 132-134


Kompar.: príbuzným spôsobom stvárnené figúry sa vyskytujú aj vo freskách ďalších lombardských, resp. ticinských maliarov Carla Francesca Nuvolone (anjelik s nápisovou stuhou v Trecano, S. Francesco; letiaci anjelik v kruhovom sfondate štukovej klenby, Maserano) či Giuseppeho Doneda di Montalto (anjel s pozaunom a kyticou, Cesano Maderno, vila Arese), atď.
Porov. aj frontálne v skratke stvárnenú figúru zhora letiaceho anjela v tal. maliarstve - napr.
v hornej časti kompozície "Martýrium sv. Kataríny" Bernardina Passeriho, ca. 1580 (medirytina Gisbert van Veen) a pod.

katalógtop