Carlo Maratta

Nanebovzatie Panny Márie  (Anjel držiaci oblak)285 a  ↓ 285.1


285.1  (G. A. Galliarti)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh