←    Franz Anton Maulbertsch

Sv. Ján Nepomuk ako patrón zomierajúcich291 a,b  (Čierne Kľačany / Skačany / Brodzany)  ↓ 291 c


291 c  (A. Schmidt)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh