Jan Harmensz. Muller

Adorácia dieťaťa s poklonou Troch kráľov  (figurálny komparz)316  (Levoča)  ↓ 316 a316 a  (Levoča)


316X  (P. Decker / Ph. A. Kilian)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh