Nicolas Perelle

Krajina s ruinou antického chrámu335  (Červený Kameň)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh