←    Giovanni Battista Piazzetta

Apoštoli  (sv. Peter, sv. Ondrej, sv. Matej)343 a  (Svätý Anton)  ↓ 343 a


343  (sv. Peter, sv. Ondrej)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh