Giovanni Battista Piazzetta

Nanebovzatie Panny Márie347  (G. B. Piazzetta)


347 c,d  (Trnava / Turzovka)


347 b  (A. Schmidt)


347 d  /  g196.1 b  Trnava (G. B. Piazzetta / J. Guarana)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh