Giovanni Battista Pittoni

Nanebovzatie Panny Márie  (Anjeli)358  ↓ 358.1 a


358.1 a  (Banská Bystrica)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh