←    David Teniers ml.

Krčmový výjav466 a  (SNG)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh