←    Johann Daniel Ther Portten

Sv. Ignác z Loyoly inšpirovaný Pannou Máriou (Mária na oblaku)469  ↓ 469 a


469 a  (Banská Štiavnica)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh