←    Tizian

Nanebovzatie Panny Márie473 

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh