←    Alessandro Turchi

Ježiš vyzliekaný z rúcha489x2 a  (Kremnica)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh