Lorenzo Vaccaro  (vyd.)

"Nilus"496 a  (Červený Kameň)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh