Paolo Veronese

Navštívenie502 a  (Višňové)


m267 c  (Maratta)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh