Maarten de Vos

Kristus pred Kaifášom517 a  (Partizánska Ľupča)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh