Wilhelm Eppleué

Videnie sv. Antona z Padovyx04  (MNG Budapešť / Bratislava / Trnava)  ↓ x04 a


x04 a

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh