Gottlieb Anton Galliarti

Videnie sv. Františka z Assisi  (vznášajúci sa anjel; dvojica anjelikov v oblakoch)x06 a  (Nitra / Pezinok)  ↓ x06 b,c


x06 b  (Nitra / Pezinok)


x06 c  (Nitra / Marianka)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh