Johann Lucas Kracker

Anjelské figúry (na freskách v Šaštíne)x15 a,b  (Šaštín / Nová Říše)  ↓ x16 a,b


x16 a,b  (Šaštín / Praha)


x34.2  (P. Troger / Šaštín / Praha)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh