Franciszek Leszycki
Pribíjanie Krista na kríž; - Ukrižovanie; - Snímanie z krížax18  (Kalwaria Zebrzydowska / Bobrov)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh