Paul Troger  (F. A. Maulbertsch)

Smrť sv. Jozefax40x2 

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh