Josef Winterhader ml.  (A. Zalinger?)

Anjeli uctievajú Sviatosť oltárnu (Starý a Nový zákon)x46  (Corporis Christi / Aspremont)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh