←    Christoph Tausch

Sv. Jozef Pestúnx51x2  (Banská Bystrica / Kežmarok)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh