Martin Michael Speer

Dvojica putti na oblakux52  (I. Jagušič)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh