Martin Michael Speer

Dvojica putti na oblakux52x2  (I. Jagušič)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh