Carlo Maratta

Videnie sv. Karola Boromejskéhox58 a 

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh