Stephan Dorffmaister

Kľačiaci anjel s anjelikom na oblakochg197 b  (S. Dorffmaister)


x59 a  (J. Lerch)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh