←    Jean Restout

Ježiš uzdravuje ochrnutého pri rybníku v Bethesdax67 a  (Olomouc)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh