←    Domenicchino

Assumptax69  (SNG)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh