Josef Ferdinand Fromiller podľa J. G. Bergmüllera (1730):
Alegória Ročných období, návrhová kresba k freske