Josef Ferdinand Fromiller podľa J. G. Bergmüllera (1730): Alegória Ročných období, návrhová kresba k freske