Chrámový interiér v pozadí


Paul Demosch 


 Anton Schmidt