Oltárny obraz Oslávenie sv. Jána Nepomuka v Šamoríne (Josef Kurtz, okolo 1730)