Obraz Immaculaty na hlavnom oltári far. kostola, Veľké Leváre (ca. 1733?)