Oltárny obraz Oslávenie sv. Jána Nepomuka v Brodzanoch
(Andreas Zallinger?, kon. 18. stor.)