Oltárny obraz Oslávenie sv. Jána Nepomuka v Brodzanoch (Andreas Zallinger?, kon. 18. stor.)