Obraz Videnie sv. Františka z Assisi na bočnom oltári v dolnom kostole Nitrianskej katedrály (Gottlieb Anton Galliarti 1722)