Oltárny obraz Nepoškvrnené počatie v Brodzanoch (Andreas Zallinger?, kon. 18. stor.)